Home

Blasfemiparagrafen

Den norske blasfemiparagrafen er historie - V

 1. Den norske blasfemiparagrafen er historie. Blasfemi er fra nå av tillatt i Norge. Tirsdag ble blasfemiparagrafen hastefjernet fra den norske straffeloven, melder Vårt Land
 2. nelighet dødsstraff etter forutgående lemlestelse
 3. Blasfemiparagrafen. Paragraf 142 i Straffeloven lød slik: «Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller.
 4. En konservativ muslim og tidligere venn av islamisten Mohyeldeen Mohammad ønsker å fremmer et forslag om å gjeninnføre blasfemiparagrafen

I 2004 gikk Ap og SV inn for å fjerne blasfemiparagrafen. Men snaut to år senere grep Ap selv til paragrafen. I februar 2006 viste Stoltenberg blant annet i et VG-intervju og i en kronikk i Dagsavisen til blasfemiparagrafen som forsvar for hvordan regjeringen håndterte striden om Muhammed-karikaturene fra Jyllands-Posten Et flertall på Stortinget ønsker nå å fjerne hele blasfemiparagrafen fra loven. Kirkerådet er enig, mens Regjeringen med KrF i spissen vil beholde den. - Å blande moral og strafferett er en. Blasfemi (fra gresk blasphemein, «å snakke stygt om») betegner gudsbespottelse, men også annen nedsettende eller foraktelig tale om det som (av noen) anses hellig.. Gjennom alle tider har de forskjellige religioner og deres talspersoner (prester eller lærde) forsøkt å beskytte seg mot angrep i form av hån og spott. Om noe er blasfemisk vil derfor være avhengig av ens livssynsmessige. Den norske blasfemiparagrafen ble vedtatt opphevet mot stemmene til Kristelig Folkeparti i 2009. Den nye straffeloven har imidlertid ikke trådt i kraft på grunn av gamle datasystemer hos politi og påtalemyndighet. I fjor sommer lovet justisminister Anders Anundsen (Frp) at den nye straffeloven skal kunne tre i kraft sommeren 2015

Profeten Brians liv og historie (originaltittel: Life of Brian, også kjent som Monty Python's Life of Brian) er en britisk spillefilm fra 1979 av og med humorgruppen Monty Python, og er kanskje gruppens mest kjente film.Filmen handler om Brian, som lever i Judea samtidig med Jesus, og som ufrivillig blir utpekt til messias og tilbedt av en stadig voksende tilhengerskare etter at Brian har. Blasfemiparagrafen forsvinner. Odelstinget behandlet torsdag regjeringens mange forslag til ny straffelov, og blasfemiparagrafen er blant dem som forsvinner fra lovverket Regjeringen vil fjerne blasfemiparagrafen i den nye straffeloven. I stedet skal rasismeparagrafen utvides til å gjelde «angrep på religion eller livssyn» Blasfemiparagrafen må fjernes BLASFEMI: For to år siden stemte FrP for å opprettholde blasfemiparagrafen. I dag fremmer partiet forslag om å fjerne den

De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100) Blasfemiparagrafen er allerede vedtatt fjernet i den nye straffeloven fra 2005, men den nye straffeloven har ennå ikke trådt i kraft. Hvis forslaget til regjeringspartiene får flertall vil vi ikke lenger trenge å vente på at ny straffelov iverksettes med å endre loven

Blasfemiparagrafen stammer fra 1683 som del av Danske Lov. Begrunnelsen for å innføre den, var å beskytte Gud, fordi det var der kongen hentet sin legitimitet. Paragrafen har bare vært brukt. Morgenbladet er en ukeavis om politikk, kultur og forskning

Blasfemiparagrafen har vært sovende gjennom mesteparten av det forrige århundre. Den siste som faktisk ble dømt for blasfemi, var Arnfred Olesen, redaktør for bladet Fritænkeren (1911-1915). Han ble i 1912 idømt en bot på 10 kroner. Dette bladet som for øvrig ble gitt ut av Norges andre fritenkerforening, Fritænkerklubben i Bergen Blasfemiparagrafen forsvinner. I går behandlet Odelstinget behandlet regjeringens forslag til ny straffelov, og blasfemiparagrafen er blant dem som forsvinner fra lovverket uten at noe erstatter den Da et enstemmig storting omsider vedtok å oppheve blasfemiparagrafen i 2009, og uten samtidig å gjeninnføre den i hatparagrafen, så er det grunn til å spørre hva som hadde skjedd. Fem år tidligere hadde Høyre, KrF og Fremskrittspartiet sagt i en komitéinnstilling på Stortinget at det var viktig med en grunnlovsparagraf som åpnet for blasfemiforbud

Paragraf 142 i straffeloven kalt Blasfemiparagrafen ble tirsdag fjernet. Dette ble avgjort allerede i 2009 men først nå har vedtaket tredd i kraft. Fra og med idag kan du spotte gudene offentlig! Det kan man vel si var på høy ti Blasfemiparagrafen - Finn firmaer, adresser, telefonnumre nyheter politikk regjeringen innenriks utenriks religion blasfemi blasfemiparagrafen. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen Blasfemiparagrafen ble vedtatt fjernet allerede i 2005, som en del av den nye straffeloven. Foreløpig har straffeloven ikke trådt i kraft, og dermed er blasfemi fortsatt straffbart i Norge. Det vil Frps Jan Arild Ellingsen og Anders Werp i Høyre gjøre noe med. Tirsdag legger de frem forslaget om å fjerne blasfemiparagrafen i Stortinget, som trolig får flertall når det skal stemmes over.

Blasfemi - Lovdat

USA / Storbritannia / Pakistan 2020 Regi:Mohammed Ali Naqvi. I Pakistan er det dødsstraff for blasfemi, og i denne forstyrrende dokumentaren møter vi fire mennesker som er dømt til døden for å uttale seg nedsettende om profeten Muhammed. Blant disse finner vi Asia Bibi, en kristen kvinne som hevder å være utsatt for falske anklager, og hvis sak ble gjenstand for stor internasjonal. §185: Blasfemiparagrafen i 2019-utgave. Oppropets forfattere, som jeg for ordens skyld er èn av, har videre argumentert for at hva som utgjør eller oppleves som hat,. I forbindelse med skolearbeid har jeg prøvd å finne ut om blasfemiparagrafen er fjernet, eller ikke. Jeg vet at den tidligere har eksister, som sovende, men lenger kommer jeg ikke. Jeg ser at saken ble behandlet i odelstinget i 2007 (lenke her). Likevel finner jeg denne artikkelen fra VG som sier.. Å skrote blasfemiparagrafen er bare den siste av flere store endringer gjennomført ved folkeavstemning i det før så strengt katolske landet. I år har folket sagt ja til å fjerne grunnlovsbestemmelsen som likestilte det ufødte fosterets liv med det til den gravide kvinnens Blasfemiparagrafen blir mest sannsynlig historie. Finner spor av Bibelen overalt. Den norske blasfemiparagrafen er historie. Fra 313 til 2013, via 1814. Blasfemiparagrafen avskaffet i Danmark. Finner spor av Bibelen overalt. Maktens frykt. Den norske blasfemiparagrafen er historie

Blasfemiparagrafen ble brukt i 1933 da dikteren Arnulf Øverland ble tiltalt etter at han holdt foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage». Øverland ble frikjent og i mangfoldige tiår har paragrafen vært «sovende». I nyere tid ble komikeren Otto Jespersen anmeldt for blasfemi to ganger I går ble blasfemiparagrafen hastefjernet fra den norske straffeloven, melder Vårt Land. Paragrafen ble vedtatt fjernet allerede i 2005 som en del av den nye straffeloven, men den loven har ennå ikke trådt i kraft, på grunn av IT-problemer i politiet Blasfemiparagrafen er historie. Den ble vedtatt avskaffet allerede i 2005, men den nye straffeloven har ikke kunne tre i kraft pga dataproblemer. To stortingsrepresentanter Anders B. Werp fra Høyre og Jan Arild Ellingsen fra FrP mente etter Charlie Hebdo-massakren at nok fikk være nok: Nå mått Blasfemiparagrafen (Debatt): I lesarinnlegget AE - en folkeforfører skriv Oddvar Berge at blasfemiparagrafen er der for å hindre noen i å spotte Gud. Eg vil gjere merksam på nokre fakta når det gjeld denne paragrafen Tirsdag ble blasfemiparagrafen hastefjernet fra den norske straffeloven, melder Vårt Land. Publisert Publisert . 6. mai 2015. NTB; Denne artikkelen er over fem år gammel. Paragrafen ble vedtatt fjernet allerede i 2005 som en del av den nye straffeloven, men den nye straffeloven har ikke trådt i kraft, på grunn av IT-problemer i politiet

Diskusjonen om den danske blasfemiparagrafen skjøt fart da en mann ble tiltalt for å ha facebook-delt en video av seg selv som brenner Koranen. Dette er første gang det er tatt ut tiltale etter paragrafen siden 1971. I likhet med den norske paragrafen har den stort sett vært sovende siden siste dom i 1946 Blasfemiparagrafen falt Av: Hans Rustad 30. mai 2009, 10:48 Torsdag behandlet Odelstinget forslagene til ny straffelov, og den gamle blasfemiparagrafen er blant dem som nå forsvinner fra det norske lovverket - uten at deler av innholdet blir overført til andre paragrafer i straffeloven 2010-tallet: Fjerning av blasfemiparagrafen. I 2010 ble HEFs fagsjef Bente Sandvig utnevnt som nestleder for Stålseth-utvalget, som kom med en rekke forslag til en mer helhetlig religions- og livssynspolitikk. Tre år senere avtalte regjeringen Solberg med støttepartiet KrF at fastleger skulle få reservere seg mot å henvise til abort Blasfemiparagrafen er ikke med i den nye straffeloven av 2005, som trådte i kraft 1. oktober 2015. En lovendring om raskere avvikling av blasfemiparagrafen ble sanksjonert 29. mai 2015. Den såkalte rasismeparagrafen (§135a) forbyr imidlertid fremdeles å fremme ringakt overfor noen på grunn av deres religion Fra et norsk ytringsfrihetsperspektiv er det en styrke at blasfemiparagrafen ble fjernet (i 2015, red.anm.), men dersom man kommer med et helt annet perspektiv er det forståelig at noen vurderer blasfemibegrepet i en mer isolert kontekst, sier Nygaard til Filter Nyheter

Blasfemiparagrafen (Debatt): Selbekk svarer på mitt innlegg i Magazinet 240207 og gir en redegjørelse i sin leder i samme dags utgave. Vi er ut fra denne altså begge fremdeles motstandere av blasfemi Blasfemiparagrafen er vedtatt fjernet i den nye straffeloven som ennå ikke har trådt i kraft. Selv om Justisminister Anundsen har varslet en rask ikrafttredelse allerede til høsten, ønsker FrP å fjerne paragrafen umiddelbart. RELEVANTE ARTIKLER. Vil gjøre det umulig å få asyl i. Skal Noen straffes av norske myndigheter hvis de håner og spotter Gud Blasfemiparagrafen ut. Odelstinget behandlet torsdag regjeringens mange forslag til ny straffelov, og blasfemiparagrafen er blant dem som forsvinner fra lovverket. NTB. Straffeloven blir uten blasfemiparagraf. Bare Kristelig Folkeparti vil ha den, skriver Vårt Land

Blasfemiparagrafen er historie - Vårt Lan

Tirsdag ble blasfemiparagrafen hastefjernet fra den norske straffeloven, melder Vårt Land. Publisert: Publisert: 6. mai 2015. NTB; Denne artikkelen er over fem år gammel. Paragrafen ble vedtatt fjernet allerede i 2005 som en del av den nye straffeloven, men den nye straffeloven har ikke trådt i kraft, på grunn av IT-problemer i politiet Diskutér om krenkende ytringer om religion og religiøse symboler samtidig er en krenkelse av individer tilknyttet religionen, og dermed et brudd på ytringsfriheten Bakgrunnen for at blasfemiparagrafen foreslås fjernet er at straff ikke skal brukes for å verne moralske eller religiøse normer, et prinsipp stortingsflertallet har sluttet seg til

Blasfemi, blasfemiparagrafen Hvem skal definere

 1. FrP ønsker nå å gå inn for å fjerne blasfemiparagrafen. For to år siden stemte partiet for å bevare den samme loven. På Dagbladet.no sier FrP-leder Siv Jensen: - Vi stemte for å beholde paragrafen utelukkende for å støtte KrF. Dessuten så de på loven som sovende, men at karikaturstriden gjorde saken aktuell. Dette e
 2. I statsråd 29. mai 2015 ble endringslov til straffeloven (opphevelse av blasfemiparagrafen) og endringslov til brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (om utgangsstoffer for eksplosiver mv.) sanksjonert
 3. Blasfemiparagrafen blir mest sannsynlig historie Oslo (NTB): Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) vil tirsdag fremme et forslag i Stortinget om å få fjernet blasfemiparagrafen i straffeloven. Forslaget vil etter all sannsynlighet få flertall
 4. Muslimer tok det selvsagt ille opp, og noen gikk s langt som anmelde Hagen for brudd p blasfemiparagrafen. Det f rste er ikke s rart, men det andre mener jeg var un dvendig gjort.Straffelovens paragraf 142, den s kalte blasfemiparagrafen, er en sovende paragraf
 5. Ytringsfriheten vinner frem på Stortinget. Tirsdag var det førstebehandling for å fjerne Blasfemiparagrafen fra straffeloven

Blasfemiparagruff D

 1. OPPLYSNINGSKONTORET AVSLØRER: Etter uker med nitid spaningsarbeid har vår gravende journalist Johnny Gravem avdekket hvorfor Kim Jong-Il ikke deltok på sin egen bursdagsfeiring: Den nordkoreanske presidenten har vært leid inn som konsulent hos Justisdepartementet
 2. ister Jonas Gahr Støre (AP) har alle støttet krav om å vekke til live og praktisere mye strengere den sovende norske blasfemiparagrafen
 3. dre unisont kommentatorkorps i norske medier fordømmer Qasim Alis nylige ønske om at Norge innfører blasfemilover
 4. Det er på tide å oppheva den norske blasfemiparagrafen. Det var alle paneldeltakarane einige om i ein debatt som Norsk senter for menneskerettar arrangerte i dag. Også den mest skeptiske i panelet, advokat Abid Raja meinte at dei framtidige endringane i paragraf 135 A i straffelova vil gi like godt vern for dei truande som dagens.
 5. ister Jonas Gahr Støre kunne leve med blasfemiparagrafen. Alle foto: Lise Åserud / SCANPIX. Utenriks
 6. 22. september 1999 23:13 av Bent Johan Mosfjell. I dagens utgave av Nettavisen kan vi lese at flertallet i Ytringsfrihetskommisjonen vil luke blasfemiparagrafen ut av straffeloven. Dette er svært gledelig. Alle er tilhenger av.
 7. delig borgerlig straffelov (straffeloven) I. I lov 22. mai 1902 nr. 10 Al

Blasfemiparagrafen avskaffet i Danmark Et bredt flertall i det danske Folketinget avskaffet fredag blasfemiparagrafen som har vært dansk lov i 334 år

Blasfemi vil seia å spotta gudar eller religion.. Blasfemi var fram til 2015 straffbart i Noreg etter § 142 i straffeloven, som forbaud å visa ringeakt «for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse».Dette var ein såkalla sovande paragraf som ikkje blir brukt til å reisa påtale Blasfemiparagrafen blir mest sannsynlig historie. Oslo (NTB): Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) vil tirsdag fremme et forslag i Stortinget om å få fjernet blasfemiparagrafen i straffeloven Øverlands tre foredrag utgjøres av «Kristendommen - den tiende landeplage», «Ja, vi selger dette landet» og «Gi oss Barrabas løs!». For det førstnevnte innlegget, som ble holdt i Studentersamfundet i Oslo 21. januar 1931, ble Øverland tiltalt for å ha brutt straffelovens paragraf 142, den såkalte blasfemiparagrafen AKTUELT: I går ble blasfemiparagrafen fjernet fra den norske straffeloven. Stortinget har med dette behandlet lovsaken den første av to ganger. Kulturelt selvmord. Redaktør Finn Jarle Sæle i den kristne avisen Norge IDAG sier til Vårt Land at fjerningen av paragrafen er kulturelt selvmor Blasfemiparagrafen i straffeloven av 1902 har lenge vært sovende i Norge. Utviklingen til et mer sekulært samfunn har medført at blasfemiparagrafen ikke har blitt benyttet på over 100 år. Man ser likevel at problemstillingen igjen har blitt relevant de siste årene, som en følge av demografiske forandringer og innvandring fra mindre sekulære kulturer

- Blasfemiparagrafen - en fryktelig tradisjon - NRK Kultur

I Aftenpostens verden var det de som stoppet blasfemiparagrafen i 2009. I et ellers godt og interessant intervju med Heidi Nordby Lunde i dagens Aftenposten presenterer avisens journalist Robert Gjerde følgende påstand om hva som skjedde rundt regjeringens forslag til endret blasfemiparagraf vinteren 2009, etter at Nordby Lunde har begynt et resonnement om at loven ble stanset fordi. Blasfemiparagrafen sover, men er ikke død. På høy tid å få den fjernet, mener lederen for Ytringsfrihetskommisjonen Blasfemiparagrafen er vedtatt fjernet i den nye straffeloven som ennå ikke har trådt i kraft. Selv om Justisminister Anundsen har varslet en rask ikrafttredelse allerede til høsten, ønsker FrP å fjerne paragrafen umiddelbart Tirsdag ble blasfemiparagrafen hastefjernet fra den norske straffeloven, skriver avisen Vårt Land

Blasfemiparagrafen blir mest sannsynlig historie. Høyre og Fremskrittspartiet vil i morgen fremme et forslag i Stortinget om å få fjernet blasfemiparagrafen i straffeloven. Av Ole Martin Sjetne Mandag 09.02 2015. Del. Forslaget vil etter all sannsynlighet få flertall, melder Aftenposten Blasfemiparagrafen. (too old to reply) Terje Henriksen 2015-05-06 12:13:22 UTC. Permalink. Nå når fjerning av blasfemiparagrafen har blitt iverksatt, kan man kalle psykologer og psykiatere m/fjertefølje for djevler uten å bli tvangsinnlagt eller fengslet?--Terje Henriksen Kirkenes Blasfemiparagraffen ventes afskaffet på fredag. Mange danskere forveksler den ofte med andre paragraffer i straffeloven - kan du forskellen Blasfemiparagrafen opphørte i 2015. Samtlige avisartikler det henvises til i denne artikkelen er funnet i et egen utklippsalbum Statens filmkontroll selv laget med saker som om handlet deres arbeid, som nå er å finne hos Nasjonalbiblioteket

Blasfemi, blasfemiparagrafen | Hvem skal definere

Blasfemi - Wikipedi

Av Nora S. Eggen, førstelektor i arabisk, Universitetet i Oslo. Diskusjonene omkring den såkalte blasfemiparagrafen i norsk straffelov har handlet om religionens plass i samfunnet og om ytringsfrihetens kår, men ikke minst om politisk og ideologisk symbolmakt og om hvilken type normdannende funksjon loven skal fylle Mowinckel-regjeringen begrunnet den nye blasfemiparagrafen med enhver borgers rett til ikke å lide overlast for sin tro. Dermed ble blasfemiforbudet nå tuftet på religionsfrihet. Tidligere ble blasfemien sett på som en trussel mot religiøs enhet, nå var den en trussel mot religiøst mangfold Den norske blasfemiparagrafen ble vedtatt opphevet mot stemmene til Kristelig Folkeparti i 2009. Den nye straffeloven har imidlertid ikke trådt i kraft på grunn av gamle datasystemer hos politi og påtalemyndighet Tag archive for blasfemiparagrafen. Gjenstridig.no er en nettside kun drevet av egne ressurser. Hjelp oss å holde siden i live ved å sende et bidrag Representantforslag om umiddelbar opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen) Dokument 8:59 L (2014-2015), Innst. 248 L (2014-2015), Lovvedtak 67 (2014-2015

Sejersted: Fjern blasfemiparagrafen - Vox Publica

Hva var blasfemiparagrafen? Hva har Anders B. Werp og Jan Arild Ellingsen skrevet, og hva mener de med det? Hva mener redaktør Finn Jarle Sæle? Og hvordan begrunner han det? Skriv ned argumenter for og imot det å ha en blasfemiparagraf. Diskuter om det er behov for å ha en blasfemiparagraf i Norge i dag Jens Stoltenberg møtte pressen tirsdag, og kommenterte den omstridte blasfemiparagrafen. Men på Facebook var han tidlig ute med sine synspunkter på den nye hatparagrafen i et nytt lovforslag

Fra i dag kan du spotte gudene: Nå er blasfemi tillatt i Norg

Men heldigvis «sovnet» den stille inn 29. mai 2015, og jeg er glad den nå er blitt fullstendig borte, død og maktesløs. For som nevnt benyttet religiøse makthavere blasfemiparagrafen til å undertrykke kjetterske tanker. Og slike har jeg visst mange av Blasfemiparagrafen bør fjernast. Postet den februar 3, 2007 av jorgenlien. Politisk opportunisme har for ein gongs skuld fått Framstegspartiet til å innta ei klok haldning, når partiet no går inn for å fjerne blasfemiparagrafen Blasfemiparagrafen i Pakistan • Opprettet rundt 1860 for å verne muslimer som bodde blant hinduer • Pakistan tok med seg loven da de skilte seg fra kolonien India i 1947 • Nedsettende ord om muslimer kan gi fengsel på inntil 3 år • Vanære av koranen kan gi fengsel på livsti

Profeten Brians liv og historie - Wikipedi

Oslo (NTB): Regjeringen vil fjerne blasfemiparagrafen i den nye straffeloven. I stedet skal rasismeparagrafen utvides til å gjelde «angrep på religion eller livssyn» Da norske myndigheter tok stilling til at blasfemiparagrafen skulle oppheves, var begrunnelsen nettopp dette skillet. Og i det ligger at om man først aksepterer at det å kritiserer religion er lovlig, kan man ikke si at veldig provoserende kritikk av religion ikke er lov likevel, sier Kierulf til Filter Nyheter Om Blasfemiparagrafen (Hans M Borge) De beste man kan si om «blasmefiparagrafen» er at den er gått ut på dato. Såpass utgått at siste gang den ble brukt i en tiltale var i 1933 - Arnulf Øverland var da tiltalt etter sitt foredrag «Kristendommen den fjerde landeplage»- i Studentersamfundet Når Hillel Neuer taler i Høyres Hus torsdag 30. mai kl. 19.00, er det godt blasfemiparagrafen er opphevet. Frem til 2015 sa straffeloven at du kunne få inntil seks måneders fengsel dersom du «i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt»

Kommunikasjon og kultur - Pressens ytringsfrihet - NDLAJesus-reklame for krem og verktøy - Dagbladet- Ønsker debatten velkommenOpplysningskontoret | Her var Kim Jong-Il!

Jeg ønsker blasfemiparagrafen vekk fordi jeg mener rasismeparagrafen beskytter enkeltindividene på en god nok måte, i alle fall har den teoretisk mulighet til å gjøre det. Faktisk tror jeg rasismeparagrafen styrkes av blasfemiparagrafens bortfallelse. Rasismeparagrafen: § 135a - Kristne i Pakistan lever i en presset situasjon sammen med andre minoriteter. Det er derfor svært meningsfylt å besøke Church of Pakistan for å vise solidaritet og lære om situasjonen, sier Einar Tjelle, assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd Ali sier at han setter sin lit til Kristelig Folkeparti, som var det eneste partiet som ønsket å beholde blasfemiparagrafen i straffeloven, da den ble fjernet i 2009. Han håper også på støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, som under karikaturstriden i 2006 snakket om dialog og ytringsansvar

 • Ford granada coupe.
 • Overtrekksvest med trykk.
 • Date orte zum näherkommen.
 • Veikart over sverige.
 • Radio bielefeld silvesterparty 2017 tickets.
 • Hvorfor måler energiprodusentene dybden og vekten på snøen gjennom vinteren?.
 • Enterokokker i urin.
 • Politiets sprogforbund.
 • Agile utvikling.
 • Astrid fru ferner sebastian ferner johansen.
 • Damsgård skole ukeplan.
 • Tv guide blad.
 • Enterokokker i urin.
 • Stuttgarter wochenblatt erscheinungsdatum.
 • Starte enkeltmannsforetak forsikring.
 • Reis paella rezept.
 • Gallakjoler frederiksberg.
 • Le chatelier khan.
 • Første klasse companion ticket.
 • Ps4 games top 10.
 • Verkaufsoffener sonntag ortenau.
 • Isabel cowles.
 • Schweppes drink.
 • Fosterdiagnostikk metoder.
 • Staten island ferry terminal.
 • Behind the whiteboard crossfit.
 • Bachelor i psykologi uit.
 • Mobile toilette für unterwegs.
 • Moderne eventyr eksempler.
 • Wanderwege saarland app.
 • F nøkkel.
 • Originele dates.
 • Empire waldkraiburg.
 • Spotify premium free apk.
 • Chiapudding melk.
 • Golf hcp regulering.
 • Eksempler på bakgrunnsstråling.
 • Tanzschule falkensee.
 • Lavt stoffskifte medisinering.
 • Kjegler xxl.
 • Sukker og psykisk helse.