Home

Utfordrende atferd og utviklingshemning holden

Utfordrende atferd og utviklingshemning atferdsanalytisk forståelse og behandling. Børge Holden. Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første som skrives om temaet ut fra den faglige tilnærmingen som har best dokumenterte behandlingsresultater, nemlig atferdsanalyse Kjøp Utfordrende atferd og utviklingshemning fra Tanum Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første som skrives om temaet ut fra den faglige tilnærmingen som har best dokumenterte behandlingsresultater, nemlig atferdsanalyse Utfordrende atferd og utviklingshemning (Heftet) av forfatter Børge Holden. Psykologi. Pris kr 336 (spar kr 63). Se flere bøker fra Børge Holden

Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første som skrives om temaet ut fra den faglige tilnærmingen som har best dokumenterte behandlingsresultater, nemlig atferdsanalyse. I atferdsanalysen forklares atferd ved hjelp av konkrete hendelser både i de ytre omgivelsene og i våre indre.

Utfordrende atferd og utviklingshemning by Holden, Børge

Utfordrende atferd og utviklingshemning av Børge Holden

 1. Org.nr. 989 506 048. Kiserødveien 30 3231 Sandefjord. + 47 33 80 65 70 . Epost: service.nafo@atferd.n
 2. gen som har best dokumenterte behandlingsresultater, nemlig atferdsanalyse
 3. Omtrent halvparten av alle personer med utviklingshemning som får omsorgstjenester har en eller annen form for problematisk atferd eller utfordrende atferd (Holden, 2009). Problematisk og utfordrende atferd er ødeleggende for personen selv og påvirker andre. Atferdene utgjør en utfordring for andre
 4. gen som har best dokumenterte behandlingsresultater, nemlig atferdsanalyse. I atferdsanalysen fo..
 5. Vår pris 399,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Problematisk og utfordrende atferd er vanlig blant psykisk utviklingshemmede. I denne boken tar forfatteren for seg årsakene til utfordrende atferd, for.
 6. g, 2016-2017 Pensumlister 2019-2020: Pensumlister høst 2019, Videreutdanning i forebygging og håndtering av atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemning, VID Sandne
 7. Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har for øvrig problematisk eller utfordrende atferd. Jeg mener til og med at prinsippene og metodene som.

Børge Holden som PDF-dokument. En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming. Børge Strømgren Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Nøkkelord: Utfordrende atferd, analyse,. Se beste pris på Utfordrende atferd og utviklingshemning. Sammenlign priser. Les tester og omtaler før du kjøper. Specs: Pocket, Børge Holden,..

Holden - Utfordrende atferd og utviklingshemming by

I denne artikkelen presenterer Børge Holden noen betraktninger om psykisk helsearbeid sett fra atferdsanalytisk forståelse av psykiske lidelser. Artikkelen tar for seg psykiske lidelser som atferd og som atferd med funksjoner. Videre belyses språkets betydning for psykiske lidelser, behandling, forebygging og psykiske lidelser som årsak til utfordrende atferd Ca. 10 % av alle med utviklingshemning som får omsorgstjenester, har utfordrende atferd i form av selvskading, angrep, ødeleggelser og annet. Hos de yngre er prosenten enda høyere. Behandling begynner med å prøve å finne ut hvorfor atferden finner sted, det vil si å gjøre funksjonelle analyser

Utfordrende atferd og utviklingshemning. Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Dato. Dato: apr. 27, 2017 Børge Holden. Aktive behandlingsmetoder, det vil si metoder som skal lære personen å forholde seg på andre måter VID vitenskapelig høgskole satser på en ny videreutdanning med fokus på forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming. Utdanningen tar sikte på å fylle et kunnskapshull når det gjelder rettsikkerhet og å kunne gi nødvendig og profesjonell hjelp til en utsatt gruppe. Søknadsfristen er 1. november

Holden: Utfordrende atferd hos barn og unge - naf

Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første som skrives om temaet ut fra den faglige tilnærmingen som har best dokumenterte behandlingsresultater, nemlig atferdsanalyse. I atferdsanalysen forklares atferd ved hjelp av konkrete hendelser både i de ytre omgivelsene og i våre indre. Vår pris 449,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første.

Børge Holden Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første som skrives om temaet ut fra den faglige tilnærmingen som har best dokumenterte behandlingsresultater, nemlig atferdsanalyse utfordrende atferd hos eldre kvinne med moderat utviklingshemning. Kan det bli enklere? Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark, og AFMR Habiliteringstjenesten Stavanger Sammendrag Det kan være vanskelig å finne årsaker til problematferd, og å behandle det, men det kan også være enkelt Ca. 10 % av alle med utviklingshemning som får omsorgstjenester, har utfordrende atferd i form av selvskading, angrep, ødeleggelser og annet. Hos de yngre er prosenten enda høyere. Behandling begynner med å prøve å finne ut hvorfor atferden finner sted, det vil si å gjøre funksjonelle analyser •Utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemming er ofte forstått og behandlet ut i fra enten en atferdsanalytisk eller psykiatrisk tilnærming • Begge tradisjoner er veletablerte, og kan bidra til effektive tiltak - men noen ganger fører behandlingen allikevel ikke fre

Det registreres stadig mer bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning (Helsetilsynet, 2008; 2014). Bruk av tvang og makt er definert som « tiltak som brukeren eller pasienten motsetter seg, eller som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som tvang eller makt» (helse- og omsorgstjenesteloven, 2011, § 9-2). Å tilrettelegge for minst mulig bruk av tvang. Nær halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har en problematisk eller utfordrende adferd. Denne boken skrives ut fra et adferdsanalytisk perspektiv og dokumenterer resultater av en slik behandling. Forfatteren tar for seg årsaker til utfordrende adferd, behandlingsperspektiver og forebygging Analyse og behandling av alvorlig, oppmerksomhets-søkende utfordrende atferd hos ung mann med alvorlig utviklingshemning Børge Holden1, Monica Ledsaak Aag2 & Jon Inge Eide2 1Habiliteringstjenesten i Hedmark, og Stavanger kommune, 2Stavanger kommune Resymé «Oppmerksomhet» som årsak til utfordrende atferd, kan være mye. Men noen ganger er.

Les Utfordrende atferd og utviklingshemning boken i PDF, ePUB, MOBI format på fondueoost.nl nettside. Denne boken er skrevet av forfatter Børge Holden. Og denne forfatteren skuffer aldri Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demensEn film til undervisning og refleksjo utfordrende atferd (Holden 2016) • Ikke alltid årsaksfaktorer . Miljøfaktorer (McGill m.fl., 2003) 1. utviklingshemning/ forståelsesvansker - alvorlig/dyp vs. lett/ 4 funksjoner av utfordrende atferd 1. Oppmerksomhet og materielle goder - ca 30 % 2. Selvstimulerin

Fra forlagets omtale: Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første som skrives om temaet ut fra den faglige tilnærmingen som har best dokumenterte behandlingsresultater, nemlig atferdsanalyse Bedre levekår og bedre helseoppfølging gjør at langt flere personer med utviklingshemning lever lengre enn for få tiår siden. Dette er en positiv utvikling, samtidig som flere personer med utviklingshemning vil oppleve aldersrelaterte sykdommer og funksjonsfall. På våre sider vil du finne informasjon om utviklingshemning og aldring både for helse- og omsorgspersonell. 11.00-11.45: «Behandling av utfordrende atferd hos ung mann med lett utviklingshemming, ADHD, PTSD og rusutløst psykose». Irene Kjærnstad, Sykehuset Innlandet HF 11.45-12.30: Lunsj 12.30-13.15: «Behandling av alvorlig og komplisert angst, og utfordrende atferd, hos kvinne med lett utviklingshemning». Børge Holden, Sykehuset. Kommunen skal legge til rette for at personer med utviklingshemming og deres familier opplever en god overgang til livet som voksen Kommunen skal forebygge utvikling av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemmin I Helse Stavanger foretaksområde ble det i 2012 etablert nytt fagnettverk innen habilitering. Tema for dette nettverket er om behandling og oppfølging av barn, unge og voksne med utviklingshemning og utfordrende atferd og/eller psykiske lidelser

Utfordrende atferd. Avsluttende kursprøve. Hjem. Hjelp. Om oss. Utfordrende etiske problemstillinger og lovverk. Du vil få grunnleggende kunnskap om utfordrende adferd, psykisk helse og somatikk. Du vil lære om Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Helse- og omsorgstjenesteloven. Utfordrende atferd og utviklingshemning: atferdsanalytisk forståelse og beha ISBN 9788205390690, 2009, Børge Holden Fra 90,- Kjøp Sel

Tvang og makt: Utfordrende atferd og årsak Nak

Forståelse og behandling av utfordrende atferd Ca. en tidel av de med utviklingshemning som får tjenester, har utfordrende atferd. I praksisen betyr det at atferden må begrenses mest mulig, helst ved å forebygge den, men om nødvendig med tvang. Utfordrende atferd er et «utømmelig» tema: Fra tid til annen dukker det opp ny Om forfatterne. Trine Lise Bakken, Oslo Universitetssykehus, Regional seksjon psykiatri og utviklingshemning. Gyri Heien, Trondheim kommune, Heimdal Bo- og aktivitetssenter . Bjørg Neset, St. Olav Hospital, Habiliteringstjenesten for voksne «Haralds» mor. Sammendrag. Pasientforløp for personer med store og sammensatte vansker som omfatter autisme, psykose og utfordrende atferd er svært. Avdelingen har en ny leder fra januar 2017 som selv har videreutdannelse i «forebygging av utfordrende atferd hos mennesker med psykisk utviklingshemming» og er engasjert for implementering av PAS. Det har blitt jobbet en del med endring av personalets holdninger og økning av faglig forståelse og kompetanse for at de skal ha tro på tiltaket, være engasjert og opprettholde tiltakene med. Utfordrende atferd I dette kurset skal vi se på forhold som har betydning for om mennesker med utviklingshemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende. Vi skal se nærmere hva som bidrar til at denne adferden vedvarer eller reduseres, og hvordan vi som tjenesteytere kan være i forkant og tilrettelegge slik at behovet for tvang minimaliseres

Holden: Utfordrende atferd - naf

TID - Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens - og andre psykiske tilstander Modellen går ut på at personellet som til daglig er sammen med pasienten i samarbeid med lege og eventuelt psykolog, bruker prinsipper fra kognitiv terapi og personsentrert omsorg for å komme frem til skreddersydde tiltak for den enkelte pasient Utviklingshemning i varierende grad (ofte mild), enkelte har ikke utviklingshemning Hormonforstyrrelser Overvekt Forsinket motorisk utvikling og hypotoni Forsinket språkutvikling Hyperfagi • Utfordrende atferd: Sinneutbrudd Dårlig impulskontroll Matsøkende atferd Selvskading (plukker på sår, hud, etc) Sta, rigiditet, vegring mot endringe Konklusjon: Tjenesteytere som jobber sammen med personer med utviklingshemming, kan minske bruk av tvang og makt ved å forebygge utfordrende atferd. Ved at tjenesteyterne har kunnskap om personer med utviklingshemming og forebygging av utfordrende atferd, kan de ved hjelp av analyser og kartlegging finne risikofaktorer, og årsaker til at den utfordrende atferden oppstår Gir du bistand til barn, unge eller voksne med utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med komplekse atferdsutfordringer? Ønsker du mer kunnskap om hvordan analysere og behandle utfordrende atferd. Målet med dette studiet er å bidra til økt kompetanse på faglige tilnærminger som fremmer inkludering, deltakelse og sosialt verdsatte roller

Notabene har over 59.000 bøker. Du kan kjøpe bøker, pocket, brettspill og skoleutstyr på nettsiden og få tilsendt varene, eller hente i en av våre butikker. Se våre produkter og priser her i nettbutikken. Notabene - Fordi vi har flere side Utfordrende atferd og utviklingshemning av Børge Holden heftet, 2016, Norsk (bokmål), ISBN 9788205463820. Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første.

Utrolige labyrinter

Utfordrende atferd og utviklingshemning. Atferdsanalytisk forståelse og behandling Børge Holden. Gyldendal (2009). Kommunikasjon med uvanlige barn Per Lorentzen. Universitetsforlaget (2009). Utredning og diagnostisering Utviklingshemnming, psykiske lidelser og atfderdsvansker. Jarle Eknes, Trine Lise Bakken, Jon Arne Løkke og Ivar R. Mæhle SEPTEMBER 2015 \nKaffe og registrering av deltakerne.\n\n\nKl. 09.30\nBØRGE HOLDEN \nDefinisjon og forekomst av utfordrende atferd. \nÅrsaker til utfordrende atferd\,\nhvordan vi kan finne årsaker\,\nog hva vi kan bruke dem til.\n\n\nKl. 11.45\nLUNSJ\n\n\nKl. 12.45\nBØRGE HOLDEN \nAktive behandlingsmetoder\,\ndet vil si metoder som skal lære\npersonen å forholde seg på andre måter. \n. Sjefspsykolog Børge Holden har forsket på utfordrende atferd i et større perspektiv, og vektlegger forhold i skolesituasjonen som kan skape motstand i eleven. Holden bruker begrepet ekspressivt språk eller snakkeatferd som en mulig årsak til problematferd blant elever

Utfordrende atferd og utagering - noen kjennetegn

Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første som Innleiing. Nyare internasjonale studiar viser at drygt 10 % av personar med administrativt definert psykisk utviklingshemning har utfordrande atferd, som sjølvskading, angrep mot andre, øydeleggingar eller annan uakseptabel oppførsel (Emerson et al., 2001b; Holden & Gitlesen, 2006). «Administrativt definert psykisk utviklingshemning» tyder at personen får omsorgstenester på grunn av. PDF ↠ BOOK Utfordrende atferd og utviklingshemming Atferdsanalytisk forståelse og behandling ô [KINDLE] Utfordrende atferd og utviklingshemming Atferdsanalytisk forståelse og behandling By Børge Holden - Helpyouantib.co.uk Nærmere halvparten av alle Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får en eller annen form for omsorgstjenester har det man kan kalle en. Utfordrende atferd og utviklingshemming - Atferdsanalytisk forståelse og behandling PDF Ê atferd og utviklingshemming eBook atferd og utviklingshemming - Atferdsanalytisk PDF or og utviklingshemming PDF Ë og utviklingshemming - Atferdsanalytisk Kindle - Utfordrende atferd PDF \ N rmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som f r en eller annen form for omsor Utfordrende atferd og utviklingshemming - Atferdsanalytisk forståelse og behandling PDF Ê atferd og utviklingshemming - Atferdsanalytisk PDF or Utfordrende atferd PDF \ og utviklingshemming PDF Ë og utviklingshemming - Atferdsanalytisk Kindle - atferd og utviklingshemming eBook N rmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som f r en eller annen form for omsor

Utfordrende atferd og utviklingshemning - Bøker - CDON

gjennom atferdsanalysen og de viktigste begrepene. Dermed gjør jeg et forsøk på å definere utfordrende atferd, før jeg sier noe om hvordan GAP-modellen kan være en forståelsesramme for hvordan man minimerer funksjonshemming. Så går jeg kort gjennom noen viktige kjennetegn ved autisme og psykisk utviklingshemming. Derette Holden, B. Forebygning av utfordrende atferd hos barn med psykisk utviklingshemning og autisme. En atferdsanalytisk kommentar. I Autisme i dag, 31 (2004) Tetzchner, S.V. Forebygging av utfordrende atferd hos barn med lærehemning og autisme må bygge på kunnskap om normal og avvikende utvikling Personer med psykisk utviklingshemning og psykiske lidelser og/eller utfordrende atferd har svært sammensatte problemer. Det krever kompetanse utover det man kan forvente i primærhelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og habiliteringstjenesten må sammen utvikle kompetanse på diagnostikk og behandling i et forpliktende samarbeid med det kommunale hjelpeapparatet Om Utfordrende atferd og utviklingshemning. Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får omsorgstjenester, har problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første som skrives om temaet ut fra den faglige tilnærmingen som har best dokumenterte behandlingsresultater, nemlig atferdsanalyse og utfordrende atferd Børge Holden . Hvis psykiske lidelser koker ned til atferd, kan vi si at utviklingshemning.) •Utfordrende atferd kan altså være et direkte resultat av blant annet hallusinose og vrangforestillinger «ÅRSAKSTYPE III»: Forstyrrelser i motivasjo

Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos

Børge Holden - Utfordrende atferd og utviklingshemning : atferdsanalytisk forståelse og behandling. Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får en eller annen form for omsorgstjenester, har det man kan kalle en problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første som skrives ut fra et tydelig atferdsanalytisk perspektiv, det vil s Det kan være problematisk å skille mellom atferd knyttet til utviklingshemning og symptomer på psykiske lidelser, spesielt blant personer som ikke kan fortelle om egen tilstand (Baasland & Engedal 2009, Holden 2008, Nøttestad & Revis, 2006 ) Holden (2012) skriver i sin bok at det finnes mye kunnskap om å forebygge og behandle utfordrende atferd og kommuners tilbud til personer med utfordrende atferd er ofte mangelfull. Tjenestene kommunen yter for disse personene kan i verste fall preges av lite kvalifikasjoner og mangelfulle holdninger blant yrkesutøvere (Holden 2012:242) Holden (2009) som en risikogruppe for å utvikle utfordrende atferd. I følge Holden (2009) vil utfordrende atferd være vanligere blant personer som har stort behov for bistand til ulike gjøremål, har lite sosiale ferdigheter, og/eller har store vansker med å kommunisere. Vider

utfordrende atferd, og dermed kunne bidra til bedre livskvalitet. Det er vanskelig å tallfeste hvor utbredt utfordrende atferd er blant personer med utviklingshemning, ikke minst avhenger det av hvordan man velger å definere dette Lavaffektiv tilnærming er en tilsynelatende effektiv metode for å håndtere utfordrende atferd, men tilnærmingen lider av lite spesifikk dokumentasjon. Vi diskuterte oss frem til følgende problemstilling «På hvilken måte kan lavaffektiv tilnærming bidra til å forebygge og håndtere utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemning og autismespekterforstyrrelser? Utfordrende atferd i et habiliteringsperspektiv Det gis også gruppebaserte tilbud for ungdom med generelle lærevansker eller lett utviklingshemning, og samtalegruppe for personer med Asperger syndrom. Det er ansatt nevrolog, psykiater, vernepleiere, sykepleier,. Studieplan, videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming, 2019-2020 Last ned fil. Tilhører Studium. Videreutdanning i forebygging og håndtering av atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemning. År. 2019-2020. Filinformasjon Filstørrelse. 504 kB. Filnavn

Psykologi og medisin - NLB

Video: Norsk tidsskrift for atferdsanalys

ikke slik at utfordrende atferd alltid har en klar situasjon og har en klar årsak. Det kan være mange faktorer som påviker, og atferden kan ha flere funksjoner. Utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemming er tradisjonelt sett fra enten et atferdsanalytisk eller psykiatrisk / nevrobiologisk perspektiv (Emerson, 2001; Gardner et al. (Holden 2009:67). Utfordrende atferd kan forstås på samme måte som det som ligger til grunn i den relasjonelle modellen (gap-modellen) ved at det er et misforhold mellom personens atferd og omgivelsenes krav til hvordan personen bør oppføre seg. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha et nyansert syn på hva som er akseptable væremåte Personer med utviklingshemning har økt risiko for å utvikle utfordrende atferd. Barn med Smith-Magenis' syndrom har en kompleks atferdsprofil som kan ha negativ innvirkning på den enkeltes læringsevne og være utfordrende for skolens ansatte å håndtere

Fotografiet - Nicholas Sparks - pocketbok(9788202378486

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV UTFORDRENDE ATFERD HOS PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING, DELTID - 30 SP (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 132 relaterte studier til utdanningen FOREBYGGING OG HÅNDTERING. Side panel. Katalog Finn kurs >> Kurskategorie Forekomsten av utfordrende atferd er større blant personer med utviklingshemming enn i befolkningen for øvrig. Utfordrende atferd kan defineres som kulturelt avvikende atferd som er så intens, hyppig forekommende eller langvarig at den fysiske sikkerheten til personen selv eller andre er alvorlig truet, eller at den i stor grad begrenser eller hindrer tilgang til vanlig sosial deltakelse i. Utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming kan lett blir sett på som psykiske plager eller tegn på psykiske lidelser, men i realiteten kan det være mye annet som ligger bak. Hensikt: Hensikten med studien var å finne ut i hvor stor grad utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming blir behandlet med psykotrope medikamenter Barne- og likestillingsdepartementet (2016) NOU 2016:17 På lik linje. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2006) FN konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelse. ISAAC Norge www.isaac.no. ASK-loftet www.ask-loftet.no. Holden, B. (2009) Utfordrende atferd og utviklingshemming

Børge Holden og Monica Vandbakk Format. Behandling av alvorlig utfordrende atferd og etablering av et bo- og omsorgstilbud for en kvinne med lett utviklingshemning og dyssosial personlighetsforstyrrelse. ved hjelp av tegnøkonomi og samhandlingsregler for ungdomsskoleelev med lett utviklingshemming og tilknytningforstyrrelse. Format I denne oppgaven tar vi for oss tema utviklingshemning og utfordrende atferd, og hvordan dette håndteres i skolen. Nedenfor vil vi gjøre rede for bakgrunn og formål med oppgaven, temaets aktualitet, vår problemstilling, avgrensning av oppgaven, begrepsavklaring, samt beskrive oppgavens videre oppbygging. 1.1 Bakgrunn og formål Hensikten med kapittelet. Hensikten med dette kapittelet er å gi deg som ressursperson for mennesker med utviklingshemming kunnskap om kommunikasjon, samhandling og relasjonsbygging, fordi denne kunnskapen vil være avgjørende for deg når du skal forebygge utfordrende atferd

 • Location minnesota.
 • Voyager 1 power.
 • Plenfrø natur.
 • Pauley perrette 2016.
 • Puter til grå sofa.
 • Transport av bil oslo stavanger.
 • Letters oefenen groep 2.
 • Helårs paviljong 3x4.
 • Porsche cayman 981 wertverlust.
 • Cowboy boots barn.
 • Leddyr.
 • Den sorte dame kake.
 • Griechische schriftsteller.
 • Pensionistkort spærretid.
 • Cafe jedermann.
 • Presteskapet i frankrike.
 • 3/4 liter hvor mange dl.
 • Sjokoladekrem med fløte og melkesjokolade.
 • Humle öl.
 • Sats bindingstid.
 • Overmadrass 180x200 jysk.
 • Techno classic erfaringer.
 • Buss lillehammer skeikampen 2017.
 • Rabattkode flybillett.
 • Arendal dyreklinikk myrene.
 • Far bøying.
 • Bebudelse definisjon.
 • Stenderfinner.
 • Lech walesa airport to gdansk.
 • Finland 1917.
 • Weltrekorde 2018.
 • Røisheim åndenes makt.
 • Kinesisk alfabet.
 • Norske familier.
 • Ikea küchen für kinder.
 • Bruksendring garasje til bolig.
 • Preußen münster 3 liga tabelle.
 • Sparebank 1 hammerfest åpningstider.
 • Lag din egen skohylle.
 • Pneumokokksykdom.
 • Vektsett.