Home

Ynglingesagaen

Ynglingesagaen eller Ynglingasaga er den første sagaen i Heimskringla, Snorre Sturlasons verk fra 1200-tallet om de norske kongenes historie fra den mytologiske fornalderen og fram til 1177. Ynglingesagaen består av 50 kapitler og inneholder skaldekvad i tillegg til fortellingen Ynglingesaga er den indledende del af Heimskringla tilskrevet Snorri Sturluson (Snorre Sturlason).. Ynglingesaga bygger blandt andet på et kvad fra omkring 900 e.Kr. Kvadet Ynglingatal blev ifølge traditionen forfattet af den norske skjald Thjodolf den Hvinverske.Kvadet indeholder korte beretninger om ynglingeættens konger Snorre Sturlasøn. Kongesagaer. oversat af Gustav Storm. Kristiania J.M. Stenersen & Co 1900 Nationaludgave (2den udgave) Ynglinge-saga. 1. Jordens runde skive, som menneskene bor paa, er meget kløftet, thi store havbugter gaar fra Udhavet ind i jorden. Det er kjendt, at et hav gaar ind fra Nårvesund helt ud til Jorsaleland; fra dette hav gaar en lang havbugt mod nordøst, som heder Sortehavet Ynglingesagaen eller Ynglingasaga er den første sagaen i Heimskringla, Snorre Sturlasons verk fra 1200-tallet om de norske kongenes historie fra den mytologiske fornalderen og fram til 1177.Ynglingesagaen består av 50 kapitler og inneholder skaldekvad i tillegg til fortellingen.. Bakgrunn. Ynglingesagaen bygger blant annet på kvadet Ynglingatal.Det ble ifølge tradisjonen forfattet av den. Ynglingesagaen eller Ynglingasaga er den første sagaen i Heimskringla, Snorre Sturlasons verk fra 1200-tallet om de norske kongenes historie fra den mytologiske fornalderen og fram til 1177

Ynglingesagaen - Wikiwan

Ynglingesaga - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. Den er kjent fra tidlige skandinaviske kilder, i hovedsak kvadet Ynglingatal, som skal være diktet av skalden Tjodolv den kvinværske, og Ynglingesagaen i Snorres sagasamling Heimskringla. Ynglingesaga er skrevet av Snorre i 1220-årene, basert på kvadet Ynglingatal. Kvadet skal være fra slutten av 800-tallet, men dateringen er omstridt
 2. Delen som beskriver de svenske kongene kalles Ynglingesagaen og er delvis mystisk, delvis historisk. «Den yngre Edda», også kalt «Snorre-Edda», antas å ha blitt skrevet av Snorre Sturlason rundt år 1220. Det er en håndbok i skaldekunst og norrøn mytologi og har gitt ettertiden et meget verdifullt innblikk i den norrøne mytologien
Ynglingesagaen - ságy o severských vládcoch - Stránky 2

Ynglinge-saga - heimskringla

I Ynglingesagaen sies det at småkongen på Agder Harald Granraude hadde kongssete på Tromøya på 800-tallet, og at Åsa Haraldsdatter brakte den ett år gamle Halfdan Svarte til øya etter Gudrød Veidekonges død. Stedsnavna Kongshavn, Alve og Hove dateres gjerne til vikingtida. Slaveskipet Fredensborg forliste i 1768 utafor Tromøya Av den store stoffmengden Steinnes behandler, velger vi å gjengi Snorre som Ynglingesagaen, kap. 48 forteller om Gudrød Veidekonge: Han var gift med Alvhild, datter til Kong Alvarin fra Alvheim, og fikk med henne halve Vingulmark. Sønnen deres var Olav som siden ble kalt Geirstad-alv

Folkemusikeren Hallvard T. Bjørgum ble inspirert av Thor Heyerdahl og dro til Aserbajdsjan. Der fant han musikk som liknet folketoner i Agder Sagnstoff som dette utgjør kjernen i store deler av ynglingesagaen, om Hårfagreættens forfedre. Det er naturlig å betrakte dette stoffet snarere som en form for diktning enn som historie. Sagaforfatterne på 1200-tallet gav så stoffet en del konkrete trekk, som stemte med det bildet de gjerne ville tegne av rikssamlingen Ynglingesagaen. Snorre Sturlusons verk om de norske kongene, Heimskringla, starter med Ynglingesagaen. Ynglingesagaen bygger på kvadet Ynglingatal som dekker de mytiske kongene og de første kongene som er kjent fra historiske nedtegnelser, frem til Halvdan Svarte. Sagaen bærer preg av at Snorre skrev i en kristen samtid på 1200-tallet Egil nevnes i Ynglingesagaen og er sannsynligvis også identisk med den Ongentheow som nevnes i det gammelengelske kvadet Beowulf fra 700-tallet. Egil nedstammer fra guden Odin, og fra hans etterkommere stammer ynglingekongen Harald Hårfagre og hans ætt. Egil var ifølge ynglingesagaen yngste sønn av kong Aun den gamle

Agne var en svensk sagnkonge av Ynglingeætten, sønn av Dag. Ifølge Ynglingatal og Ynglingesagaen herjet Agne i Finland, drepte kong Froste og røvet hans datter Skjalv, som hevnet seg og hengte ham i hans store halsring av gull. Stedet der liket hans skal ha blitt brent, ble kalt Agnafit, og ligger nær Stockholm. Ynglingesagaen kr 499,00 Add to cart. Den eldre edda kr 399,00 Add to cart. Del på sosialemedier. Like; OM Snorres venner. Foreningen Snorres Venner har til formål å fremme interesse for Kulturarven efter Snorre, og de kulturelle forbindelsene mellom Island og Norge. Foreningen Snorres Venne Ynglingesagaen, Orknøyingenes saga, Gesta Danorum: Sol: Sól: Åsynje: Datter av Mundilfarne, søster til Måne. Gylvaginning, Vavtrudnesmål: Surt: Surtr: Jotun, ildens hersker: Den som vokter Muspelheim. Under Ragnarok skal han drepe Frøya og avslutter Ragnarok ved å sette fyr på de ni verdener Eirik og Alrek (norrønt Eiríkr ok Alrekr) var to brødre av Ynglingeætten som var legendariske konger i Sverige, i henhold til Ynglingesagaen. WikiMatrix I henhold til det norske kvadet Ynglingatal skal Ynglingeætten ha regjert fra Uppsala fra tiden før Kristus og fram til en gang på 600-tallet

Ynglingesagaen - Newiki

Ynglingesagaen - Snorres venne

Ynglingesagaen - Unionpedi

Gåsetårnet og Avaldsnes _ En sjøkonge var en som aldri sov under sotet ås og aldri drakk i ovnskroken. Slik står det i Ynglingesagaen, sier Dagfinn Skre. Og Avaldsnes var et sted hvor sjøkongene kunne trives, sier han. - Og hva var de konger over ? Jo, helt bokstavelig talt, de var konger over Nordvegen, over ferdselsleden langs kysten, sier Dagfinn Skre Risolve: Rådgivende ingeniørforetak innen bygg- og anlegg, fra Åsnes i Hedmark fylke. Navn sammensatt av RI (Rådgivende Ingeniører) og Solve. Ifølge Snorre i Ynglingesagaen, var det Solve den gamle som ryddet i Solør først, på 600 tallet. Solve er med dette den som har gitt opphav til navnet på den region vi kommer fra, Solør.. Stiftet i november 2011 I følge Snorre i Ynglingesagaen, var det Solve den gamle som ryddet i Solør først. Arkeologiske funn tyder på at bosetning i Solør i sen jernalder og vikingetiden særlig var knyttet til Grue og Hof. Hof var også hovsted i vikingtiden Omd er omtalt i Snorre Sturlasons kongesagaer, både i Ynglingesagaen og i sagaen om Olav Tryggvason. Foto: Roger Grosvold. På Andøya kan du reise forbi dramatisk fjell og hvite sandstrender, møte kosete lamaer og besøke et offentlig toalett i særklasse De fem første bøkene er bygd på Snorres kongesagaer - den første er bygd på Ynglingesagaen, deretter følger Harald Hårfagres saga, Håkon den Godes saga, Olav den helliges saga og den femte.

Men musikken hans hadde i kanskje stått godt til den dype Hoveskogen, om natten. Og vikingvibbene er der jo: Hove var et samlingspunkt for vikingekonger helt tilbake på 800-tallet. I følge «Ynglingesagaen» hadde Agder-kongen Harald Granraude sitt kongssete der. Tipper det ville vært en bra internasjonal pressesak, også Ynglingesagaen: En sommer tok Jørund til Danmark med hæren; han herjet i Jylland og om høsten gikk han inn i Limfjorden og herjet der; han lå med sine menn i Oddessund. Da kom kong Gylaug håløygkonge dit med en stor hær. Han var sønn til den Gudlaug som er nevnt før

Norsk - Snorres kongesagaer - NDL

 1. Gåsetårnet og Avaldsnes - Sjøkonger og 1300-tallets Vordingborg - del 2) En sjøkonge var en som aldri sov under sotet ås og aldri drakk i ovnskroken. Slik står det i Ynglingesagaen, sier Dagfinn Skre. Og Avaldsnes var et sted hvor sjøkongene kunne trives, sier han. - Og hva var de konger over ? Jo, helt bokstavelig talt, de var konger over Nordvegen, over ferdselsleden langs kysten.
 2. Hos Snorre, i Ynglingesagaen omtales den slags krigere som besatt av Odins raseri. Snorre skriver: «Odin kunne gjøre det slik at hans fiender i kampen ble både blinde og døve eller rent vettskremte, og våpnene deres bet ikke mer enn stokker
 3. Ifølge Ynglingesagaen ble Høne sendt av æsene til vanene som gissel, som en del av en fredspakt etter krigen mellom æsene og vanene. Kilde:Wikipedia. Ordfakta: Gissel er 6 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp gissel i ordboka
 4. En av de eldste tolkningene henviser til det som er blitt kalt Odins Lov i Ynglingesagaen i Heimskringa. Der står det at menn fikk ta med seg til Valhall det de hadde med seg på bålet og det som var gravd ned i jorda
 5. kjenner til fra Jarlsø er fra Ynglingesagaen, om Kong Øistein Halfdansson, som sies å ha omkommet ved Jarlsø rundt år 770 da bommen på et forbipasserende skip slo han overbord. Dette er det første dramaet vi kjenner fra Jarlsø, men langt fra det siste! RIKSRÅD OG EIM AV GJENSTRIDIG MYR 1200-1300: I Kong Haakon Haakonssons ti
 6. Da Snorre Sturlasson skrev Heimskringla rundt år 1230, ble Borre nevnt. Heimskringla innledes med Ynglingesagaen, som forteller historien om kongeslekten Ynglingene. De fikk sitt navn etter sin mytiske forfar. Dette var Yngve, et annet navn på guden Frøy. Sagaen forteller at fem konger i denne slekten holdt til i Vestfold

I Ynglingesagaen, en euhemerisert prosatekst i Heimskringla (det vil si en redegjørelse som betraktet gudene som vanlige mennesker som først etter sin død ble dyrket som guder) legger til at Njords søster (som ikke nevnes med navn) og Kvase var vaner Selv om Jarlsø omtales allerede av Snorre i Ynglingesagaen, er det de siste hundre årene med tungindustri som har satt øya på kartet. Jarlsø Verft, senere Jarlsø Industrier, drev både skipsverft og jernstøperi på øya, før den siste industrivirksomheten ble avviklet i 2006 Akkurat når ordet ble tatt opp i norsk er usikkert, men det var høyst sannsynlig før navnet Yngling ble brukt om Hårfagreættens slektslinje fra kongene i Oppland, og også før den islandske skalden Snorre Sturlason skrev Ynglingesagaen - den første sagaen i Heimskringla - rundt 1220 Vikingene på ny norsk Det handler om maktkamp, krig, hevn og kjærlighet blant ekte norske vikinger. Nå kommer Snorres norske kongesagaer i ny utgave - på leselig, moderne norsk

For alternative betydninger, se Yngling. (Se også artikler, som begynder med Yngling)Ynglingeslægten (også omtalt som Ynglingerne eller Ynglingeætten) er ifølge sagaerne den ældste kendte skandinaviske herskerdynasti. Den er kendt fra tidlige skandinaviske kilder, hovedsageligt kvadet Ynglingatal, som skal være digtet af skjalden Thjodolf den Hvinverske og Ynglingesagaen i Snorres. Det står i Ynglingesagaen. Om det også er andre i ætta som endte her, vet vi ikke, sier Terje Gansum i Kulturarv i Vestfold kommune. - Hvis det er noen som synes navnet på Halvdan er rart, så fikk han det tilnavnet fordi han var mild med gaver, gull og påskjønnelser til mennene sine I følge «Ynglingesagaen» hadde Agder-kongen Harald Granraude sitt kongssete her på 800-tallet, og kulturminner fra vikingtid og middelalder bør være nok til å lokke historisk interesserte. Tor. Lyn og torden har overalt hørt under Tor. I de norrøne mytene er Tor hele tiden i kamp med jotnene.Han kjører i en vogn, og når den ruller er det torden, dvs Sandum fra 1320 er en av de eldste gårdene på øya, men Ynglingesagaen forteller at allerede på 800-tallet hadde Agder-kongen Harald Granraude sitt kongssete på øya. Som ettåring skal Halfdan Svarte har vært en tur her ute. På innsida av øya finner du Kongshavn

Gåsetårnet og Avaldsnes _ En sjøkonge var en som aldri sov under sotet ås og aldri drakk i ovnskroken. Slik står det i Ynglingesagaen, sier Dagfinn Skre. Og Avaldsnes var et sted hvor sjøkongene kunne trives, sier han.- Og hva var de konger over ? Jo, helt bokstavelig talt, de var konger over Nordvegen, over ferdselsleden langs kysten, sier Dagfinn Skre.Da Håkon den sjette bygger ut sin. En av de eldste tolkningene henviser til det som er blitt kaldt Odins Lov i Ynglingesagaen i Heimskringa. Der står det at menn fikk ta med seg til Valhall det de hadde med seg på bålet og det som var gravd ned i jorda Ynglingesagaen bygger blant annet p et kvad fra omkring 900. Kvadet Ynglingatal ble if lge tradisjonen forfattet av den norske skalden Thjodolf den Hvinverske. Kvadet inneholder korte beretninger om ynglinge ttens konger Ynglingesagaen åpner tross alt med å fortelle om hvordan Odin leder folket sitt mot nord og blir stamfar til samtidens kongeslekter. Så Odin har jo overlevd i noen århundrer til, man da mer som en slags Abraham-figur enn som en gud I Ynglingesagaen giengir Snorre kvadet Ynglingatal som han hevder var diktet av skal- den Tjodolf av K vine for den mektige kong Ragnvald med tilnavnet «den hedershøye». Kvadet nevner at fem av Ragnvalds forfedre var gravlagt i Vestfold, og at gravplassen til en av dem, Halvdan Øysteinsson med tilnavnet «den Milde og Matille», er på Borre

Norrøn gudelære er læra og historiene om kreftene, gudane og verdsbiletet ein trudde på i Norden i norrøn tid, det vil seia mellom folkevandringstida og kristninga av landet.. Ettersom ein hadde lite skriftleg litteratur i det norrøne samfunnet, har me no berre brotstykke som kan gje oss eit bilete av kva vikingane trudde på. Bortsett frå vanskeleg tolkbare bilete av guddomar, ymse. En annen Snorreillustrasjon (fra Ynglingesagaen) i Munthes dekorative strek viser en stilsikker bokkunstner. Kilde:Wikipedia. Ordfakta: Dekorative er 10 bokstaver langt og inneholder 5 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp dekorative i ordboka Til dette kommenterer Grytten at Bugge overser at Aale ble brukt som navn i Ynglingesagaen, første saga i Snorre Sturlasons verk Heimskringla, men sier videre at Bugge kan ha vurdert dette som.

Heyerdahls mål var å bevise sannferdigheten i fortellingen til Snorre Sturlason i Ynglingesagaen fra år 1220 om opprinnelsen til de nordiske kongedynastiene. Han mente at Odin var en konge som levde i Azov-området i dagens Sør-Russland, som reiste til Skandinavia hvor han ble opphøyd til gud Ho er nevnt i Ynglingesagaen, Sturlunga saga og en sen middelalderen islandsk historie. I den siste kilden, er ho Odin 's elskerinne og mor til de demi-gudinner Þorgerðr og Irpa. Seið har jeg lest mye om, og jeg er veldig fascinert av de kvinnene som utøvde virksomheten, så kanskje ikke så rart Haakon tenkte på meg i den forbindelsen Dette seminaret ble presentert med et sterkt ønske om på nytt å løfte opp Heyerdahls teorier omkring kulturkontakt mellom Scandinavia og Kaukasus, basert på det som skrives i Ynglingesagaen hos Snorre Sturlason Beowulf er antagelig skrevet på 700-tallet, og foregår innenfor samme saga- og sagnunivers som Ynglingesagaen og fortellingene om Sigurd Fåvnesbane. Share. Publisert: 17.10.2019 Oppdatert: 30.01.2020 Lån Kjøp fra Forlaget . Forfatter Jones, Rob Lloyd. Forlag Gïelem nastedh. Utgivelsesår.

Ynglinga saga (Ynglingesagaen) is a legendary saga, originally written in Old Norse by the Icelandic poet Snorri Sturluson about 1225. It was first translated into English and published in 1844. Snorri Sturluson based his work on an earlier Ynglingatal which is attributed to the Norwegian 9th century skald jlfr of Hvinir, and whi High Quality Content by WIKIPEDIA articles Ynglingesagaen handler om de førhistoriske konger i Uppsala. Det begynner i mytisk tid, de norske kongene stammer fra gudene Odin og Frøy. Men den virkelige Odin var en fremsynt og trollkyndig erobrer. Så følger sagaene om Halvdan Svarte, halvbror av Eirik Blodøks, forgiftet til døde Results 1 - 10 of 12 for Wikipedia / Domalde norvegia gudene svitjod hoyst snorre ynglingeatten ynglingesagaen / Wikipedia (611553 articles) Domar over arven og riket etter far sin da han var død

Om Risolve - Risolve

Ynglingeætten - Wikipedi

Innlegg om Ynglingesagaen skrevet av iselinsmuget. Mara kunne være ute etter både kveg og får, men det er oftest hestene og eierne deres som får smake hennes vrede Download this stock image: Ynglingesagaen Fjolne - KBRAMH from Alamy's library of millions of high resolution stock photos, illustrations and vectors Ynglingesagaen forteller at Ivar Vidfamne dro fra Skåne og la under seg «Svitjod», som var en middelaldersk betegnelse for Sveariket. G. Dagli Orti/De Agostini Picture Library/Bridgeman Images. Ivars enorme rike. Ifølge sagaene la Ivar under seg mange kongeriker langs Østersjøens kyster. Ifølge Snorre i Ynglingesagaen, var det Solve den gamle som ryddet i Solør først. Arkeologiske funn tyder på at bosetning i Solør i sen jernalder og vikingtiden særlig var knyttet til Grue og Hof. Hof var også hovsted i vikingtiden. Finnskogene er de vidstrakte skogområdene som ligger på begge sider av grensa mellom Norge og Sverige Snorre skrev om det i Ynglingesagaen, at haugen er gravstedet til Øystein, sønn av Halvdan Kvitbein. Han rådde på Romerike og Vestfold, og døde ved at seilbommen slo ham over borde. «Og Øystein slått av bommen for til Hel, Lokes datter og nå ligger under steinrøys rik høvding på raets kant, der hvor iskald Vadla-elva går i vågen hos gøtske konge»

Flere har spekuleret i, at sidestille det arbejde som den den norske arkæolog, professor A. V. Brøggers forskningsarbejde med Gokstad- og Oseberg-fundene, med Ynglingesagaen, det heroiske epos om Østfold- og Vestfoldkongernes liv og død.Fundene i de to gravhøje er dateret til omkring år 830 og det er derfor den generation, der levede umiddelbart forinden, der er interessant Les Ynglingesagaen. HULDER: Skogsvesen i norsk folketro. I Norge tales det også om hildre-folket, en betegnelse på de usynelige vesenene som holder til i utmark. HUNGER: Hungr. Hels fat. HVERGELMER HVERGJELME: Hvergelmir. Kilde som ligger midt i Nifelheim Skaldekvad fra Snorres kongesaga. Tilbake til personregisteret: snorre Kvadene i Ynglingesagaen| Harald Hårfagres saga| | Håkon den godes saga| Eirikssønnenes saga| | Håkon jarls saga| | Olav Tryggvasons saga Olav den helliges saga| | Magnus den godes saga| | Harald Hardrådes saga Olav Kyrres saga| | Magnus Berrføtts saga| | Magnussønnenes sag I ynglingesagaen - den første sagaen i Heims-kringla - måtte Fjolne, sønn av guden Frøy, ut «et visst sted». Flere middelalderkilder bruker betegnelsen «heimlihus». I nyere litteratur: «hemmeligheten». «Utedo», eller «utedass», er relativt nye ord som forutsetter at det også fins en innedo Risolve as: Rådgivende ingeniørforetak innen bygg- og anlegg, fra Hedmark. Forretningsidé: Å yte spesialiserte rådgivningstjenester innen bygg- og anleggs sektoren til private og offentlige etater, organisasjoner, foretak og privatpersoner.Dette med særlig vekt på bærekraft, respekt for natur, miljø og de fysiske omgivelser. I praksis innebærer dette at bærekraft og grønne.

Valhalla (tegneserie) - Wikipedia, den frie encyklopædi

En annen grunn til at jeg fester lit til Heimskringla er at andre sagaer bekrefter deler av det Snorre Sturlason skrev. Å bekrefte den tidlige delen av Ynglingesagaen er vanskelig siden den går så langt tilbake. Bortsett fra noen enkeltstående billedlige fremstillinger, er den temmelig nøktern og realistisk Ifølge Ynglingesagaen var det Solve den gamle som ryddet Solør. Arkeologiske undersøkelser har vist at det har vært bosetninger i området fra senere del av jernalderen, med Grue og Hof som viktige steder. Halvdan Gulltann, som var Solves barnebarn, bodde i Solør da han giftet bort sin datter til Olav Tretelgja Ynglingesagaen forteller fra omkring år 500 om Gudlaug håløygkonge, som da han var med hærskip i Danmark, ble fanget og hengt av kong Jørund fra Uppsala, men Gudlaugs sønn Gylaug kom siden til Danmark med stor hær og lot Jørund lide samme død som hevn for faren. Etter slektsrekken i Ynglingatal må Jørund ha levet i det 5te årh

Ynglinga-soga - heimskringla

Velferd i middelalderen - Norgeshistori

Håkon Håkonsens saga, Ynglingesagaen og andre beretter at grenseskogene her hadde to veier, en vinterveg og en sommerveg. Fra Kongsvinger gikk den til Midtskog i Eidskog hvor den delte seg. Vintervegen gikk langs Vrangselva om Magnor, forbi sjøene Hugn og Ränken til Glavsfjord mens sommervegen gikk skogleies over Vestmarka til Högsäter (Høgset) i Skillingmark Med Ynglingesagaen fra Snorres Kongesagaer blir båndet mellom myte, sagn og historie knyttet. Vikingetiden, det kraftige møtet mellom norrøn kultur og en vestlig, tidligkristen kultur, trer frem. En avveining må gjøres mellom hva som skal brukes som rent fortellestoff og hva som blir del av en begynnende historieundervisning

annet antakelig arbeidet arkeologer begravet Bjørn blant blitt bord Borre bruk brukt Brøgger bygd både derfor dronning døde eldre enda enkelte fantes fargen ferdig fikk finnes flere fleste forekommer foreligger forskjellige forteller fragmenter funnet første gang gjennom gjenstander godt Gokstadskipet graven gravhauger gravkammeret grunn. I Ynglingesagaen måtte Fjolne ut et visst sted. Det er med andre ord et eldgammelt uttrykk! Kilde: Wkikpedia. Et visst sted betydde das Haus et annet sted i verden. Nå sitter vi bare igjen med den første delen av navnet, dassen Ifølge Snorres Ynglingesagaen var det Solve som ryddet Solør først, derav navnet Solør. Hof har vært en del av Åsnes siden 1963. KULTUR OG FRITID SolørMart'n Årets største kulturarrangement i Solør er SolørMart'n, som hvert år arrangeres i Landsbyen Flisa siste helgen i juni Om dette står det i Ynglingesagaen: Og Øystein slått av bommen for til Hel, Lokes datter og nå ligger under steinrøys rik høvding på raets kant, der hvor iskald Vadla-elva går i vågen hos gøtske konge. Øysteins sønn Halvdan, som fikk kongedømmet etter faren, ble kalt Halvdan den gavmilde og matille

Vilt og vakkert: Huldra

Norsk - Oppgaver om Snorres kongesagaer - NDL

This page was last edited on 6 July 2018, at 20:20. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply 03.des.2016 - Ynglingatal er et skaldekvad som Snorre Sturlason gjengir i Ynglingesagaen, den første sagaen i Snorres Heimskringla (ca 1220). Snorre siterer hyppig fra kvadet, og oppgir det som en av kildene til sagaen Gerhard Munthe var landskapsmaler, tegner, dekorativ kunstner og kunstskribent. Hans natur var en sjelden blanding av intellektuelle og følelsesmessige egenskaper, som han med sin store arbeidskraft realiserte i et landskapsmaleri som følger stilutviklingen i norsk maleri fra ca. 1870 til tidlig på 1900-tallet, og i en dekorativ kunst fra 1890-årene av, som knytter seg til. Historisk roman om dronning Åsa av Agder som Snorre forteller om i Ynglingesagaen. Hun er datter av kong Harald Granraude. Kong Gudrød frir til henne, hun sier nei og Gudrød dreper både faren og broren hennes i et blodig slag. Åsa blir hærtatt av kong Gudrød og etter en tid føder hun sønnen Halvdan Svarte Get Textbooks on Google Play. Rent and save from the world's largest eBookstore. Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone

Ynglinge saga - Fabe

«Fortolkningen av Borregravfeltet, Ynglingatal, Ynglingesagaen og 1900-tallets forskning representerte et enhetlig historiesyn som preget den moderne norske kulturen og det norske samfunnet. Men gravfeltet på Borre har selv en historie som når like langt tilbake i tid som d norrøn oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Heyerdahl støtter seg her på Snorres fortelling i Ynglingesagaen, kap. 5 og 6, om Odins opphav i «Store-Svitjod» (Russland) og «Tyrkland» (Tyrkia). Heyerdahl peker på at en datering ut fra antall slektsledd i Ynglingesagaen stemmer overens med romerske erobringer i området ynglingesagaen. Vi har følgelig å gjøre med litterære sammenhenger som betraktet som helhet, omfatter tidsrommet fra tidlig 1100-tall og utover. Neckel hadde snudd forholdet mellom kvadet og prosateksten i sagaen på hodet, sammenlignet med tidligere forskere. Det var ikke slik at Snorre eller sagaforfatter

I «Ynglingesagaen» forteller Snorre Sturlason at det ble gjentatte uår under kong Domalde, en stamfar til Harald Hårfagre. Folket blotet naut (dyr eller kjøtt), og deretter mennesker uten at det bedret seg. Da var turen kommet til kongen: «de ble enige om at uåret kom fra Domalde,. Æser Fra Wikipedia, den frie encyklopedi For andre betydninger av ås, se: Ås (andre betydninger)Æser (norr. æsir), entallsform Ås (norr. áss) er betegnelsen på den ene hovedgruppen av guder i den norrøne mytologien. Troen på norrøne guddommer kalles derfor ofte Åsatro. Dette er en polyteistisk tro, det vil si at den har mange guder

Ynglingeætten med ladejarlene - første del - Jostemik

- fra Snorre Sturlasons Kongesagaer (hvilken som helst utgave) leses Ynglingesagaen og Halvdan Svartes saga (tils. 42 sider i standardutgaven). Kan leses kursorisk, som en sa i tidligere tider * - F. Fuglestad, Vekstøkonomi. Et globalhistorisk essay [tittelen er noe misvisende] (Oslo-2010), 118-39 (21 sider Torsdag 23. februar kjem Jarle Andhøy og Alex Rosén til Volda for å overbringe røvarhistorier og forskingsmateriale frå Berserkekspedisjonen. Du kan møta dei og få signert den nye boka Berserk til Valhall på Gnist ved Høgskulen i Volda kl. 15.00. Etterpå får du oppleve multimediashowet deira på Rokken kl. 20.00

Snorre Sturlason blir myrdet Frihetskamp

Snorre forteller i Ynglingesagaen om forfedrene til Halvdan Svarte, åtte generasjoner tilbake til Solvar (Solve) den gamle ca. 550 e.kr. Det finnes funn og gårdsnavn fra denne tiden som tyder.

Heimskringla – WikipediaGerhard Munthe – WikipediaVendeltiden skabte vikingerne | historienetNorway escorte aqua lene naken! Norway Escorte Aqua Lene Naken
 • Rivarol sitater.
 • Wetter annaberg buchholz 16 tage.
 • Pt5 garn oppskrifter.
 • 70 plus vrouwen.
 • Swing dans sandnes.
 • Bidrag kryssord.
 • Pvc duk på rull.
 • Portvin til sjokolade.
 • Riker eksos.
 • Bürokauffrau straubing.
 • Pølsefingrer.
 • Montpellier sevärdheter.
 • Starbucks köpenhamn.
 • Apple tv pris.
 • Språk 6 16 screening test manual.
 • Cpi basket.
 • Ciudad juarez murders.
 • Face2face dating.
 • Ios 11 batteritid.
 • Leif erikson vs columbus.
 • Airbus a350 900 seat map.
 • Løwchen til salg.
 • Lev trotskij snl.
 • Lufthansa airbus a320 business.
 • Fnch online nennungen.
 • Tekst bårebukett baby.
 • Kidney dysplasia.
 • Dlaczego warto odwiedzić kopalnie soli w wieliczce.
 • Arbeitsagentur aurich jobbörse.
 • Patrick swayze letzte worte.
 • Mercedes glc coupe 350e.
 • Amerikansk akita , pris.
 • Vaihingen enz weihnachtsmarkt.
 • Wallas båtovn.
 • Bildebøker i undervisning.
 • 3 zimmer wohnung hildesheim nordstadt.
 • Fine surdeigsrundstykker.
 • Wohnungsgesellschaften recklinghausen.
 • Svensk springer spaniel klubb.
 • Ikke signert leiekontrakt.
 • Boks for å skjule ledninger.