Home

Agile utvikling

Hva er Agile? En video-basert introduksjon til den agile

Agil utvikling og sikkerhet i mikrotjenester Agil utvikling, DevOps, kanskje til og med DevSecOps - dette er emneknagger som det diskuteres rundt ofte. Hvordan kan disse tjenestene gjøres tryggere og mer hardføre? Les videre, så får du fem gode tips til å holde mikrotjenester sikre Agile organisasjoner Autonome og kryssfunksjonelle team gir en rekke fordeler. Ved å løse mindre, overkommelige oppgaver i korte iterasjoner, kan beslutninger tas av de som kjenner utfordring, problem og årsak best. Det øker virksomheters konkurranseevne gjennom raskere fremdrift, kontinuerlig læring og økt kundetilfredshet Agil utvikling er mer enn utviklere som jobber i sprinter, det omfatter hele verdikjeden fra bestiller helt fram til sluttbruker. Fossefallsmetoden blir typisk brukt i et prosjekt der kunden presenterer en komplett kravspesifikasjon og kostnader og tidsbruk blir estimert ut ifra dette, som om prosjektet har en slutt I 2001 ble Agile Manifesto ble skrevet. Til tross for at utviklingsmetoden har fått mye oppmerksomhet i Norge har dette dokumentet hittil ikke vært oversatt til norsk. I alle fall ikke offisielt, og med godkjennelse av de fleste, selv om mange har forsøkt seg med sine egne versjoner

Hva vil det si å jobbe agilt? - Lederne Hva vil det si å

Nyere smidige eller agile metoder legger vekt på god kommunikasjon, fleksibilitet og svært hyppige delleveranser. Noen strategier for systemutvikling er basert på modeller, som gir et begrenset bilde av virkeligheten. De representerer bare slike kjennetegn som har innflytelse på hvordan systemet forholder seg under forskjellige omstendigheter Smidig (Agile) er fellesnavn på systemutviklingsmetoder som legger vekt på fleksibilitet og hyppige delleveranser samt tett kommunikasjon mellom de som utvikler systemet og de som skal bruke det

Lean eller agile, hva passer best for deg? - Sterk blandin

 1. dre deler, som alle er av betydning for prosessen som en helhet. I en agil kontekst betyr dette at hver versjon av et produkt er brukbar
 2. Vi er din partner på software & webtjenester! Agilis spesialiserer oss på SaaS løsninger samt backend/software utvikling og stiller med andre eventuelle ressurser. Vi sørger for at DU gjennom hele prosessen har kontroll på fremdrift og kvalitet. Det er ditt prosjekt, men vår jobb
 3. Fossefall-metoden og agil-metoden er begge mye brukt i prosjektplanlegging, og hele planen for prosjektet skal ligge klar før man går i gang med noe som helst design eller utvikling. Slik planlegger du med agil-metoden. Hvis du derimot følger en agil modell, legger du ikke detaljerte planer for hele prosjektet,.
 4. g (XP), men kan i prinsippet brukes til å håndtere alle slags oppgaver av en viss kompleksitet

Norwegian translation produced at The 11th International Conference on Agile Software Development, XP2010 by Jan-Erik Sandberg, Johannes Brodwall, Jon Øyvind Eriksen, Lars Arne Skår, Leif Jantzen, Trond Wingård, on behalf of the fantastic Norwegian agile community Metoden bak Agile utvikling Det er to primære tilnærminger til prosjektledelse: den tradisjonelle måten og den fleksible måten. Det samme gjelder for programvareutvikling. Når det gjelder agile programvareutvikling er SCRUM det mest populære rammeverket

5. Kun fokusert på utvikling, overser bedriften som helhet. 6. Ingen læring i organisasjonen. - Agile tenderer til å handle om en sosial revolusjon om hvordan folk tenker på arbeid, med egenrådige teams også videre. Med det fører med seg signifikante utfordringer, mener Ødegård. Læringsprobleme Faggruppe Agile Outbreak Vi er en gruppe av agile entusiaster som virkelig tror på og brenner for agile utvikling. Samtidig inviterer vi alle som er nysgjerrige på temaet til å bli med og få kontakt med personer som villig deler av sine kunnskap Smidig utvikling har de senere årene fått mange navn, slik som Lean, Scrum og Extreme Programming (XP) . Vi kjenner selvsagt de fleste av disse sammen med en rekke andre metoder for prosjektledelse, men i bunn og grunn handler smidig utvikling om å finne og bruke en tilstrekkelig smidig metode for gjennomføring av hvert enkelt prosjekt Mange arbeider allerede smidig gjennom for eksempel Scrum eller Kanban, som er de førende metodene for smidig teamarbeid. Når det er snakk om flere avdelinger som skal arbeide sammen, er det stadig flere som velger Scaled Agile Framework (SAFe®). Hvorfor velger de SAFe og hvem passer det best for

utvikling • Fossefallsmodellen • Inkrementell og iterativ utvikling • Prototyping • Spiralmodellen • Rational Unified Process (RUP) • Gjenbruksbasert utvikling • Kap. 3 - Begreper og prinsipper innen smidig utvikling - Programmeringsfokuserte smidige metoder • Ekstrem programmering (XP Sikrer deg tilgang til rett kompetanse innen prosjektstyring, utvikling, testing, agile coaching og rådgivning. Vi leverer rett kvalitet til rett pris ved å sette sammen team med høytkvalifiserte ressurser fra både Norge og utlandet Agile-definisjon. Agile-utvikling er en leveringsmetode som er relatert til begrepet Lean Manufacturing. Grunnlaget for Agile er sentrert rundt å kunne lage en fungerende prototype eller kompilere midt i realitetene av behov og krav som endres

Agile proponents claim that the focal aspects of light and agile methods are simplicity and speed. (Abrahamsson et al., 2003, p. 1) - All utvikling styres og prioriteres ut fra bidrag til måloppnåelse Sikre at de mål/gevinster som er satt for prosjektet faktisk oppnå Ønsker du å skape en mer smidig arbeidskultur i din virksomhet? Agile verktøy og agil kultur skaper et effektivt, kreativt og meningsfullt arbeidslandskap. Kurset har som formål å øke forståelsen av hvorfor agil metodikk er viktig og hva som definerer moderne teknikker for vellykket utvikling av produkter og tjenester. Har du allerede noen basiskunnskaper innen agil metodikk og ønsker.

Agile følger et sett med regler som skal sørge for at utvikling går raskt og tilpasser seg endringer underveis i et prosjekt. Dette gjøres blant annet ved å flytte deler av kontrollen i et prosjekt over til utviklerne og selve brukerne Begrepet agile metoder er for tiden på alles lepper - og allerede nesten en gjenganger hos Spelsberg. Det beskriver brukernes sterke engasjementet i utviklingen og den konstante testingen, korrigeringen og den fleksible utviklingen av produkter. Kundene og deres individuelle ønsker er viktigere enn ethvert standardprodukt Agile - skap verdi tidlig og ofte. Agile eller Smidig er en filosofi som er fundamentert på å levere verdi tidlig og ofte. Dette betyr at du deler opp utviklingen av et produkt eller en tjeneste i korte tidsintervaller der noe nyttig leveres til reelle brukere In software development, agile (sometimes written Agile) practices approach discovering requirements and developing solutions through the collaborative effort of self-organizing and cross-functional teams and their customer(s)/end user(s). It advocates adaptive planning, evolutionary development, early delivery, and continual improvement, and it encourages flexible responses to change Agile metodikk er en metode for å implementere et sett med planlegging og styringsteknikker basert på iterativ og trinnvis utførelse av oppgaver i henhold til prosjektkravet. De smidige praksisene konsentrerer seg om teamarbeid ved å la teamene jobbe med et prosjekt og gjøre endringer og endringer under programvareutviklingen for å oppnå prosjektets mål effektivt

Hva er smidig utvikling? Agile Development er en programvareutvikling som er superhett nå, selv om den begynte på midten av 1990-tallet, hvis samarbeidsinnsats er av selvorganiserende og tverrfunksjonelle team og deres kunder / sluttbrukere, under hvilke krav og løsninger utvikler seg PRINCE2 Agile® er en sammensmelting av PRINCE2® og det agile tankegodset. PRINCE2 Agile® kombinerer prosjektstyring med agile arbeidsmetoder, slik som Scrum, Kanban og Lean Startup. På denne måten får man en større helhetsforståelse for hva som skjer i alle prosjektets nivåer, fra leveranseteam via prosjektleder, til styringsgruppe De hovedforskjell mellom Agile og Devops er det Agile er involvert i utvikling, testing, integrasjon og distribusjon mens Devops er involvert i utvikling, testing, integrering, distribusjon og overvåking.. Programvareutvikling er en kontinuerlig prosess, som er utfordrende og svært krevende. Utviklingslag følger visse trinn gjennom hele livscyklusen for programvareutvikling Vi er din partner på software & webtjenester! Agilis spesialiserer oss på SaaS løsninger samt backend/software utvikling og stiller med andre eventuelle ressurser. Vi sørger for at DU gjennom hele prosessen har kontroll på fremdrift og kvalitet. Det er ditt prosjekt, men vår jobb Det har blåst opp til debatt om Prosjektveiviseren på bloggen til Geir Amsjø. Her publiserte han sin og Benjamin Sommers kronikk i Dagens næringsliv om «Utdatert utvikling» 21.2.14. Veldig bra med god debatt fra ulike ståsteder, det er slik vi kommer videre til bedre forståelse og bedre løsninger

Agil utvikling og sikkerhet i mikrotjeneste

Story Maps og Agile Development . Å forstå hvilken fleksibel utvikling som er, er bare begynnelsen - den integrerer den i forretningspraksis som er den viktigste delen. En fin måte å implementere den fleksible tilnærmingen til prosjektmanagmenet praksis er å assaite visuals sammen med fleksibel utvikling Marte Kopperstad er leder for produkter og forretningsutvikling i Personal Banking i Nordea.Hun er en del av Nordeas ledergruppe for området Personal Banking, og brenner for digital transformasjon i banknæringen. Hun kan du høre på HR Forum Digitalt med foredraget «Agil» - det handler om mennesker og lederskap Agile Utvikling. Vi følger Agile utviklingsprosess som hjelper oss å levere løsningen raskt, med solid og topp kvalitet. Dedikert Utviklingsteam. Vi har et kostnadseffektivt dedikert team til alle våre prosjekter som ikke bare sikrer kvalitet, men også gir utmerket støtte og tilfredshet til våre verdifulle kunder Agil utvikling - erfaringer og suksesskriterier Oppsummering av temamøte: Agil utvikling - erfaringer og suksesskriterier - Peak Consulting Group Temamøtet satt fokus på agil utvikling, og de erfaringer og suksesskriterier som selskapene opplever når de innfører denne typen arbeidsset Agile Scrum egner seg for prosjekter som passer inn i sprinter som varer i én eller to uker. Agile Scrum-metoden gir deg og teamet muligheten til å dele ansvarsområder med andre gjennom prosjektets livssyklus. Hurtig utvikling betyr at prosjekter kan fullføres raskt; Ulemper med Agile Scrum

Agile organisasjoner Knowit Insigh

 1. Definer Agile Konseptet med fleksibel utvikling kan være ny for noen av gruppemedlemmene dine, og andre trenger kanskje bare en oppfriskning. Sørg for å definere hvilken fleksibel utvikling som er, og gi noen få eksempler slik at publikum kan få bedre forståelse av infografisk melding
 2. Snakk med folk om utvikling: Den beste måten å skaffe ny innsikt er gjennom dialog med andre mennesker. Del mål, seiere, ideer og bekymringer. Be om innspill og synspunkter. Reflekter jevnlig over hvordan utviklingen går: Juster og tilpass utviklingen basert på refleksjon. Inspirert av The Agile Manifesto (Highsmith, 2001
 3. dset)
 4. Utvikling av Riksrevisjonens virksomhetsmodell 1. Hva er Riksrevisjonens ansvar og domene? 2. Hva er Riksrevisjonens strategiske kjerne? 3. Hva skal Riksrevisjonen utføre selv og hva kan utkontraheres til andre? 4. Hva er Riksrevisisjonens virkemidler og sanksjoner? 5. Hva er Riksrevisjonens finansieringsmodell
 5. Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Agile Solutions AS, 984785151. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer
 6. Ønsk endringer i krav velkommen, selv sent i utviklingen. Smidige prosesser bruker endringer til å skape konkurransefortrinn for kunden. Lever fungerende programvare hyppig, med et par ukers til et par måneders mellomrom. Jo oftere, desto bedre. Forretningssiden og utviklerne må arbeide sammen daglig gjennom hele prosjektet
Storskala smidig utvikling: Mulighet eller en selvmotsigelse?Agile Manifesto endelig på norsk | Computerworld

Et godt utgangspunkt for hvordan lykkes med smidig testing i dagens IT-prosjekter er å begynne med den verdien den gir et IT-prosjekt. Verdien smidig testing gir forretningssiden er først og fremst reduksjon i mengden feil som går til produksjon, det reduser risiko og øker kvaliteten for produktet De er ikke bare buzzwords, de har egentlig praktiske implikasjoner. Men viktigst er de ikke synonymer. Lær når det er best å bruke Kanban eller når du skal begynne seriøst å vurdere Scrum Klikk på avspillingsknappen under for å starte webinar

Få mer ut av utviklingsbudsjettet med agile metode

Smidige organisasjoner beveger seg bort fra prosjektorganisering av utvikling og forbedring av sine produkter og tjenester. Do not scale agile — de-scale work! er mantraet Agile med kontroll. Utviklingsprosjekt endrer nesten alltid på målsetning før ferdigstilling. Agile utvikling kan bidra til at en fremdeles får den løsningen en ønsker. Men hvor mange refaktureringer må en igjennom på veien? Vi i BravoNET starter med en arkitektur som takler endring. Dette sikrer effektiv agile utvikling Utvikling av strukturer for virksomhetsstyring og oppfølging av resultater og gevinster fra forbedringsarbeid; Opplæring av virksomheter i Lean og Agile, inkl. generelle og spesialtilpassede kurs, inspirasjonsforedrag og ledertreninger; Gjennomføring av digitale opplæringsprogram som The Foundation Progra

Agile Manifesto endelig på norsk Computerworl

Kvikktest er en ny og raskere måte å jobbe med smartby-utvikling i samarbeid med næringsliv og innbyggere. En kvikktest er et eksperiment som går over seks måneder, der utvalgte leverandører er med å teste sine løsninger i reelle omgivelser. Et av hovedmålene med å gjennomføre en kvikktest er læring Kontinuerlig utvikling - Når vi først er i gang handler det om å drive kontinuerlig utvikling. Og evnen til å følge med på teknologiutviklingen og hvordan den kan gi selskapet nye muligheter. Dette er noe av bakgrunnen for en agil tilnærming til IT-utvikling,. Utvikling Rosim AS er en teknologibedrift som utvikler og tilpasser egne løsninger for VAR-bransjen med utgangspunkt i de mulighetene GIS, telemetri, internett og sensorteknologi gir. Vi er aktive bidragsytere til FoU prosjekter og har årlig IAESTE og diplomstudenter med relevante oppgaver hos oss Hold deg i kontroll med smidig (agile) utvikling. Vi tilbyr web, Android utvikling, iOS utvikling i de nyeste teknologiene. Testet av brukere. Testet av brukere. Responsiv utforming. Lær mer. Produktdesign. Du kan designe løsningen din med oss. itCraft tilbyr en spesialisert analyse og en komplett pla Slik kan HR drive utvikling og digitalisering + Ledelse Arbeidsgivers styringsrett og HRs handlingsrom Bli Medlem. Bli med i landets største HR- og ledelsesfaglige nettverk du også. Som medlem får du tilgang til nyttige fordeler som hjelper deg i å utvikle virksomheten.

persona-template-grosjean | Ergonomie web, Développement

This Agile Lean Leadership Foundation course is for those who want a thorough introduction to the Agile Lean Leadership concept and pattern. Kurt underviser i Scrum, smidig software utvikling, system-design, test-strategi og ledelse generelt Agile Rig & Modules AS : Gateadresse : Moseidveien 17, 4033 Stavanger : Postadresse : Postboks 422, 4068 Stavanger : Aksjekapital : 159 625 : Utvikling. Utvikling fra 2017 til 2018. Omsetning 65% Resultat 31% Egenkapital 2 893% Sum driftsinntekter. Driftsresultat. Resultat før skatt. Årsresultat. Agil ledelse er en flott måte å styrke medarbeiderskap på, for det handler om å ta ansvar, ikke overlate alt til lederen. Dessuten er fornøyde medarbeidere et veldig godt utgangspunkt for rekruttering om man klarer å formidle til mulige kandidater hvordan det faktisk er å jobbe agilt Smidig utvikling i storskala. Smidig utvikling i et virksomhetsperspektiv; Nytte for organisasjoner og virksomheter; SAFe® på teamnivå. Arbeidsmetoder som gjør det mulig å skalere til program- og porteføljenivå; Programledelse med smidige leveranser Agile release trains - identifisering, planlegging og gjennomføring av leveranse Kjøp Agilyx (AGLX-ME) aksjen. Hos Nordnet kan du handle fra 1 kr i kurtasje. Klikk her for å følge aksjekursen i realti

Noen som kjenner seg igjen? Offentlig dokument i USA

Agile utvikling sammen med Treffer AS. Sammen med Treffer AS og konstant tilbakemelding på produktet har vi muligheten til å vitne magien til Agile utviklings metodikk. Gruppen har nå definert en MVP (Minimum viable product) i kravspesifikasjonene og er i fullgang med å jobbe med kravene DevOps er kort fortalt et sett prinsipper og praksiser som søker å minimere tid fra utvikling til stabilt kjørende kode. I praksis handler DevOps om å bryte opp utvikling i små, men fortsatt verdibringende, pakker. Deretter brukes automatisering til å teste og rulle ut slik kode i utviklings-, test- og til slutt produksjonsmiljøer Sten Otto Johnsen har arbeidet med programvare utvikling og ledelse i 30 år. I de siste 15 har han hatt et sterkt fokus på smidig tilnærming i leveranser og har blant annet deltatt og assistert på Agile Coach Camps. Han har utviklet og gjennomført flere kurs som kursholder og Agile Coach på oppdrag fra våre kunder I smidig utvikling er spesifikasjon, design, implementasjon og testing flettet sammen, og resultatene fra utviklingsprosessen bestemmes ved hjelp av forhandlinger for hver iterasjon. Målet er å redusere overhead (forslag til bedre norsk ord mottas) i programvareprosessen, og sette seg i stand til å respondere hurtig på endrede krav (fra kunden eller omgivelsene) uten unødig dobbeltarbeid Metodikker: TDD, DDD, Agile utvikling, Kanban, Scrum, DevOps, ++. Hva er viktig for oss? Det viktigste for oss i JPro er at vi har en interessant og givende hverdag på jobb. Selv om vi sitter spredt rundt hos forskjellige bedrifter, samles vi jevnlig til både faglig innhold og sosiale sammenkomster

I planleggingsfasen legg ein vekt på å etablere styringsunderlag for prosjektet, og dette blir dokumentert i styringsdokumentasjonen Agile Security. Miles hjelper deg å redusere risiko ved å tenke på sikkerhet tidligere i utviklingsprosessen. redusere sikkerhetsrisiko og samtidig bidra til økt verdiskapning er det lurt å kartlegge modenheten av sikkerhet i utvikling og bygge en plan for iterativ forbedring over tid Vi transformerer oss til agil utvikling og trenger deg på teamet! Telenor er landets største leverandør av tele- og datatjenester. Med 230 ansatte er vi et av de største IT-miljøene i Norge, og det er vi som leverer de digitale løsningene i Telenor. Det er vi i IT stolte av

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS.. Vi utvikler løsninger og tjenester innenfor fakturadistribusjon og betalingsinformasjon. Vårt produkt er markedsledende og innovativt, med sikker og stabil drift. Våre tjenester er integrert mot komplekse verdikjeder med fokus på agil utvikling. Vi ser nå etter prosjektleder med erfaring fra store og små IT prosjekter

Våre mentorer innen utvikling hjelper enkeltpersoner og hele team til å bli mer effektive i sine roller. Ofte handler det om å tilby hjelp og støtte i hvordan man arbeider med metoder og begrep som Agile, Test Driven Development, Domain Driven Design, Tjenesteorientert arkitektur, men også innenfor tekniske områder Har du opparbeidet deg god kompetanse innen frontend-utvikling, og ønsker å fortsette karrieren hos en bedrift som har stort fokus på kompetanseheving og utvikling? Hva gjør en frontend-utvikler hos Tripletex? Tripletex jobber med en moderne stack og noen teknologier du vil komme i kontakt med er React, HTML, CSS, JavaScript, Docker og Git. Tripletex har alle miljøer i AWS, og her er det. Trender fra DevOps og agil utvikling lar seg ikke forene med tradisjonelle change management-praksiser hvor det kun er lagt opp til ukentlige endringsråd. Å kun foreta endringsvurderinger én til to ganger i uken skaper unødvendige forsinkelser for utvikling av digitale tjenester/produkter, og er heller ikke nødvendig for å oppnå målene for change management

Det som inpirerer oss er faglig utvikling, nyskapning gjennom godt samarbeid og det å ha det gøy på jobb. Vi ser etter mennesker som deler vårt mantra: utgjør en forskjell. Itera er et kommunikasjons- og teknologiselskap. Derfor lykkes agile virksomheter PRINCE2 Agile er et rammeverk som kombinerer det beste fra to verdener - smidig og PRINCE2®. Finn ut hva PRINCE2 Agile er og hva metoden består av. Delta på gratis webinar Finansbransjen står overfor store endringer og utviklingsbehovet er stort, samtidig er ressursene fortsatt begrenset. Dette utfordrer selskapenes evne til endring samt kapasitet og hastighet i gjennomføring av utviklingstiltakene. For å møte utfordringene jobber mange selskaper med å innføre både agile prosjekter og agil organisasjon Kontakt oss i Service Broker for å få tilgang til markedets beste Scrum Master-konsulenter Våre konsulenter er selvstendige eller jobber i konsulentselskaper Konsulenter som har riktig kompetanse iht deres spesifikasjon Scrum Master-konsulenter innen alle erfaringskategorier for agil utvikling Gratis - Vi tar ikke betalt for et tilbud. Når du ønsker et forslag på konsulent, s Det er den agile organisasjonen vi sikter til når vi snakker om smidig organisering. Altså ikke å starte noe nytt på siden av det etablerte, men å endre en etablert organisasjon slik at denne blir mer smidig. for å unngå at utviklingen stagnerer eller at smidig forblir fine ord i en festtale

Odd Gunnar Alterhaug | PROMIS

Stadig flere bruker smidige metoder Metie

Plandrevet og smidige (agile) • Utvikling og integrasjon: Mye av kodingen vil gå ut på å sy sammen systemet med ulike komponenter. 20 Gjenbruksbasert systemutvikling • Basert på systematisk gjenbruk hvor systemer er integrert fra eksisterende komponenter eller COTS Husk at Scrum/Agile brukes av veldig mange ulike organisasjoner. Noen utvikler egne systemer andre på oppdrag. Noen lager web-applikasjoner, andre embedded. Osv.. Jeg synes du i det minste må nevne retrospectivene i artikkelen din. Igjen er jeg ikke fan av regelbundet utvikling, man må bruke erfaring og skjønn Vi har nettopp fått finansiert et nytt forskningsprosjekt av Norges Forskningsråd - prosjektet SoS-Agile skal utforske hvordan man kan ivareta informasjonssikkerhet under smidig utvikling. For å hevde seg i programvareutviklingsbransjen i dag kreves det hurtige leveranser fra utviklergruppen. For å oppnå dette har virksomheter transformert utviklingsprosessene sine fra tradisjonell. Smidig utvikling og prosjektledelse. Organisasjoner fokuserer i stadig større grad på smidige og agile prosjekter og organisering for å nå strategiske mål. Dette er spennende, men reiser også flere spørsmål: Hvordan innføre agile metoder på en god måte, hvilke konsekvenser har det for planlegging, organisering,.

Prosjektstyring og smidig utviklingsmetodikk

Disse metodene legger vekt på tett kobling mot kunder, arbeidsoppgaver som løses i team og med kontinuerlig fokus på kvalitet og forbedring. Denne oppgaven beskriver den naturlige forlengelsen av denne måten å jobbe på, og som et svar på utfordringene med kortere 'time to market' og storskala agil utvikling Agil Helse tilbyr Tverrfaglig Team med spesialisert spisskompetanse som tilpasses bransjekrav til din virksomhet. Tverrfaglig Team settes sammen basert på avdekket behov. Rapportering og evaluering av tiltak Alle gjennomførte tiltak rapporteres og evalueres, med mål om å optimalisere kost- og nytteeffekt av leveransen Scaled Agile Framework (SAFe®) er et internasjonalt ledende rammeverk for skalering av smidig utvikling fra teamnivå til program- og porteføljenivå. Les mer Program- og porteføljeledels

Lønnsom digitalisering - Egde ConsultingHva tenker difi om smidig?

Systemutvikling - Wikipedi

Arkitektur og utvikling Vi bidrar med å etablere en robust og sikker arkitektur - som er en forutsetning for å lykkes. Ved bruk av skyteknologi, agile metoder og automatisert test & deployment utvikler vi effektivt fremtidsrettede løsninger som gir stor verdi for kundene og en enklere hverdag for sluttbrukerne Det er litt av en utvikling! Agile team. I Telenor setter vi nå opp agile team for å skape kortere vei mellom teknologi, forretningen og kompetanseutvikling. Marius mener at en levende og dynamisk organisasjon gir bedre grobunn for innovasjon og forskning En agil coach kan guide organisasjonen og teamet ditt i denne retningen, og navigere dere forbi typiske hindringer som oppstår underveis. Hvem som helst kan kalle seg en agil coach. Velger du en agil coach fra Peak er du imidlertid sikret at personen har lang erfaring med og kjennskap til den agile utviklingen i markedet Finn rytmen med Agile utvikling! sa jeg i 2004. Fant du den? På JavaZone 2004 holdt jeg presentasjonen Finn rytmen med Agile utvikling

ASKO Netthandel - Richard Harris DesignJon Kåre Stene - Hvorfor LEAN?Torbjørn Laukvik – webstep

‎Norsk podcast hvor vi utforsker smidig / agile ledelse, organisering, endring og kultur, og hva dette kan bety for organisasjoner. Hoster er Tobias Falkberger og Ida Kjær, kontakt oss på smidigpodden@gmail.com Smidig Engelsk agile. Fellesbetegnelse på prosjektarbeidsmetoder med fokus på kundens skiftende behov, og med krav om fortløpende produksjon av løsninger som fungerer. Etablert i 2001 med The agile manifesto som en reaksjon på tungvinte og langvarig Agile Outbreak. Fagmiljø for personer med interesse for agile utvikling i Stavanger. AI (Kunstig intelligens) Fagmiljø for personer med interesse for KI og robotikk i Oslo. AI and Robotics. Fagmiljø for personer med interesse for AI and Robotics i Ålesund. Aspire. DNDs studentnettverk i Trondheim. Bærekraf Agil utvikling av digitale løsninger for kunder og medarbeidere. Den grundige innsikten fra første fase i prosjektet gjorde at Block Watne og Halogen så større forbedringspotensiale i å utvikle nye digitale løsninger for både ansatte og kunder

 • Tapas koldtbord oppskrifter.
 • Hus på landet til leje.
 • Cebu beaches.
 • Fürther nachrichten geschäftsstelle.
 • Inflammation i kroppen.
 • E bike rosenheim.
 • Mister lady augsburg.
 • Ama 2017 countdown.
 • Frankrikes största städer.
 • 3 zimmer wohnung hildesheim nordstadt.
 • Rtl aktie kaufen.
 • Norges fotballforbund styre.
 • Siren saken bergen.
 • Bestevenn med eksen.
 • Austbø nordland.
 • Brystløft med innlegg bilder.
 • Mal gavekort jul.
 • Game of thrones filming locations wiki.
 • Kontakte saksbehandler nav.
 • Husfliden bergen.
 • Foot chinko.
 • Små trær h6.
 • General anzeiger bonn alte ausgaben.
 • Blaue nike schuhe damen.
 • Oregon usa.
 • Norske oppfinnelser.
 • Julelunsj oslo 2017.
 • Hjemmelaget juletrefot.
 • Løvlia lommedalen.
 • Hvitvaskingsloven beløp.
 • Ford shelby wiki.
 • Deutzie standort.
 • Spisebord til 12 personer.
 • Kvalm av alkohol gravid.
 • 50 kr rabatt junkyard.
 • Liten skriver.
 • Käppeles besen endersbach.
 • Due post.
 • Hva er svart arbeid.
 • Bergen group fosen yard.
 • Reptilhjernen wiki.