Home

Bevæpning av politiet

Politiet og bevæpning - Politiets sikkerhetstjeneste (PST

PSTs syn er at trusselbildet tilsier generell bevæpning av norsk politi. Oppdrag hvor det er naturlig at politiet opptrer ubevæpnet bør utredes og klargjøres. PST støtter utvalgets syn på at generell, permanent bevæpning vil kreve et tydelig hjemmelsgrunnlag Bevæpning. Politiets Fellesforbund vedtok under sitt landsmøte i november 2012 at vi skulle jobbe for generell bevæpning av norsk politi. Vi mener det er det beste for å trygge den enkelte tjenestemann og -kvinne, og for befolkningens sikkerhet Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden november i fjor, og det er nå knyttet spenning til om den bevæpningen vil ta slutt fredag. Dette er argumentene for og imot fortsatt generell bevæpning av politiet Bevæpning av politiet Politikvinne truffet av vådeskudd En politikvinne fra Sør-Vest politidistrikt er truffet av et vådeskudd i forbindelse med skytetrening

Bevæpning - Politiets Fellesforbun

Politiet innfører midlertidig bevæpning på grunn av skjerpet trusselvurdering fra PST. Politiets innsatspersonell skal i en periode på tre uker være bevæpnet. Det skjer på grunn av en skjerpet trusselvurdering fra PST Politiet innfører midlertidig bevæpning . Politiets innsatspersonell skal de tre neste ukene være bevæpnet. Det skjer på bakgrunn av skjerpet trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste. Fra og med torsdag 5. november innføres midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet i en tidsavgrenset periode på inntil tre uker. − Befolkningen kan i perioden oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi

Bevæpning av politiet: Derfor bør det fortsette og derfor

 1. alitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder endret trusselbilde, gjør det nødvendig å utrede behovet for om politiet skal være bevæpnet på mer permanent basis
 2. Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 2. juli 2015 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 29. Endringer: Endret ved vedtak 2 juli 2015 nr. 1201, 3 mai 2016 nr. 460, 27 juni 2018 nr. 1094, 9 juli 2019 nr. 993 (i kraft 1 aug 2019), 30 jan 2020 nr. 97 (i kraft 1 feb 2020)
 3. Stor uenighet om bevæpning av politiet. Politiet skal få permanent bevæpning på visse steder i landet, vedtok Stortinget denne uken. Men temperaturen var høy i bevæpningsdebatten på forskningskonferansen på Politihøgskolen fredag
 4. Fra og med torsdag 5. november innføres midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet i en tidsavgrenset periode på inntil 3 uker. − Befolkningen kan i perioden oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi. Slik vi vurderer situasjonen nå, oppfordrer politiet alle til å fortsette hverdagen som normalt
 5. 05. nov. 07:38 Audun Hageskal Politiet innfører midlertidig bevæpning: . På bakgrunn av skjerpet trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har Politidirektoratet besluttet å.

Midlertidig bevæpning. PSTs trusselvurdering beskriver det som sannsynlig at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell. Det er sannsynlig at angrepsmidlene i eventuelle angrep vil involvere hugg-/ stikkvåpen eller kjøretøy Bevæpning gjør at politiet kan respondere raskere dersom et angrep skulle inntreffe på flyplassen. - Bevæpning er derfor nødvendig for å ivareta politiets innsatsevne og sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse eventuelle angrep og begrense skadeomfanget av et pågående angrep, kommenterer Vangen.--

Politi og bevæpning — Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 27. mai 2016. Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 29. mars 2017. Utvalget har vurdert. Det forutsettes at politiet fortløpende gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere risikofaktorer som økt bevæpning kan innebære. Politiet vil også fortløpende vurdere tiltak som kan redusere behovet for bevæpning. Samtykket gis i medhold av våpeninstruks for politiet § 10 første ledd, bokstav d Debatten om permanent bevæpning av norsk politi blusset opp igjen i kjølvannet av terrorhandlingene 22. juli 2011, der politiet fikk betydelig kritikk for sitt arbeid. Undersøkelser gjennomført av Liv Finstad (2011; 2012) viser at store deler av politiet var imot en generell bevæpning på tidspunktene da undersøkelsene ble foretatt. 8 − Bevæpning vurderes derfor som et viktig tiltak for egenbeskyttelse, og for å sikre hurtighet i responsen fra politiet for å kunne avverge eller respondere adekvat på slike hendelser, sier Bjørnland

Tidligere Delta-sjef har snudd: – Politiet bør bevæpnes

Politiet innfører midlertidig bevæpning på grunn av skjerpet trusselvurdering fra PST Politiets innsatspersonell skal i en periode på tre uker være bevæpnet. Det skjer på grunn av en. Generell bevæpning av politiet ble ikke foreslått. I november 2004 ble våpeninstruksen endret for å imøtekomme arbeidsgruppens forslag. Og i løpet av 2007-2008 ble politiets revolvere erstattet med nye og moderne pistoler. Fagforeningen utredet bevæpning. I fagforeningen PF gikk debatten om generell bevæpning av politiet Det ligger med andre ord også et selvforsvarsaspekt i politiet bevæpning. Den midlertidige bevæpningen som nå er innført, skal foreløpig vare i tre uker. For oss kan den godt vare lenger og gjerne byttes ut med en allmenn bevæpning av politiet. I de fleste andre land er det en ren selvfølge at politiet bærer våpen

Bevæpning av politiet November 2014 ble det innført midlertidig bevæpning, etter at Politiets sikkerhetstjeneste offentliggjorde en generell trusselvurdering. Ordningen var opprinnelig ment å opphøre 17. november 2015, men etter terrorangrepet i Paris 14. november ble det bestemt at den midlertidige bevæpningen skulle fortsette Bevæpning av politiet En politiførstebetjent tar opp en viktig problemstilling i Aftenposten den 28. februar 2013: Må noen dø i tjenesten før politiet kan få generell bevæpning? Per Sandberg (Frp), leder av justiskomiteen på Stortinget. Publisert. Politiet ønsker generell bevæpning FrPs justispolitiske talsperson mener at bevæpning av politiet er et svært viktig tiltak i en tid der Europa har blitt rammet av flere terrorangrep. - I potensielle terrorangrep, har bevæpning utvilsomt en effekt. Da er det sekunder som kan utgjøre forskjellen mellom liv og død Politiet innfører midlertidig bevæpning på grunn av skjerpet trusselvurdering fra PST Politiets innsatspersonell skal i en periode på tre uker være bevæpnet. Det skjer på grunn av en skjerpet trusselvurdering fra PST Politiet innfører midlertidig bevæpning på grunn av skjerpet trusselvurdering fra PST Detaljer Artikkel NTB torsdag 05. november 2020 09:44 Tweet og for å sikre hurtighet i responsen fra politiet for å kunne avverge eller respondere adekvat på slike hendelser, sier Bjørnland. Send oss leserinnlegg eller tips. Tekst,.

Bevæpning av politiet - Alle artikler - NR

Regjeringen vil innføre tidsubegrenset bevæpning Justisdepartementet vil ha bevæpnet politi uten tidsbegrensning mellom sårbare objekter. 26.04.19 12:3 Politiet innfører midlertidig bevæpning på grunn av skjerpet trusselvurdering fra PST Artikkeltags. Nyheter; Nyhet; Politi; Av NTB og Gunnar Johan Sortland. Publisert: 05. november 2020, kl. 09:14 Sist oppdatert: 05. november 2020, kl. 12:37. Politiets innsatspersonell skal i en periode på tre uker være bevæpnet. Det skjer på grunn av en.

Norge er et av få land i verden som ikke har et generelt bevæpnet politi. Etter at Politiets Fellesforbund vedtok å jobbe for generell bevæpning i 2012, har bevæpningsdebatten vært. Den midlertidige bevæpningen som ble innført i 2014 førte til at temaet fikk enda større oppmerksomhet, både innad i politiet og fra media og publikum Årsaken er en skjerpet trusselvurdering fra PST, melder NTB.Saken oppdateres Politiet øker beredskapen og innfører midlertidig bevæpning På bakgrunn av skjerpet trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har Politidirektoratet besluttet å iverksette nasjonale tiltak for å styrke politiets beredskap i hele landet Bevæpning av politiet Etter forslag fra OPF vedtok landsmøtet til PF i november enstemmig å nedsette et utvalg som skal vurdere om norsk politi bør være permanent bevæpnet. Sigve Bolstad, leder OPF/nestleder PF og Erik Eriksen, sekretær OPF. Publisert. Politiet innfører midlertidig bevæpning på grunn av skjerpet trusselvurdering fra PS

− Bevæpning vurderes derfor som et viktig tiltak for egenbeskyttelse, og for å sikre hurtighet i responsen fra politiet for å kunne avverge eller respondere adekvat på slike hendelser, sier. Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, slipper katta ut av sekken. Han vil ikke bruke sommerens terrortrussel som argument for generell bevæpning av norsk politi, hevder han Forlenger bevæpning av politiet og endrer skudd i kammeret-praksis - Skal vurdere endring av patron i kammeret-praksis. Til toppen Tips oss 02060 02060@nettavisen.no Politiet innfører midlertidig bevæpning i tre uker på grunn av skjerpet trusselvurdering fra PST. Bevæpningen trer i kraft torsdag, opplyser Politidirektoratet. Dette skjer på grunn av en skjerpet trusselvurdering fra PST. LES OGSÅ: Banket opp samboer - politiet ba om bevæpning

Politiet innfører midlertidig bevæpning på grunn av

Politiet har innført midlertidig bevæpning av innsatspersonell i hele landet. Bakgrunnen er nylige hendelser i Frankrike, Østerrike og Storbritannia, der ytterliggående islamister har drept. Bevæpning av politiet - Arbeidsgruppen som utredet behovet for revisjon av «Våpeninstruks for politiet» hadde derfor et ubevæpnet politi som forutsetning for sitt arbeid. 30.09.2016 • Side 2. NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Bevæpningsdebatten • Utviklingstrek Kapittel III. Bevæpning. (3) Politidirektoratet kan etter samtykke fra departementet beslutte bevæpning i den daglige tjenesten for en periode på inntil tre måneder, når det ut fra risiko- og sårbarhetsanalyser vurdert opp mot politiets oppgaveløsning anses nødvendig for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlig for liv og helse. Bevæpning i den daglige tjenesten av innsatspersonell i kategori 1, 3 og 4 ble satt i verk 25.november 2014. De to tilfellene der politiet avfyrte varselskudd

Væpnet ran: Av Seven Eleven på Kolsås, bevæpning i august

Video: Politiet innfører midlertidig bevæpning - V

SV er på sin side bekymret for at lovendringen i praksis betyr at politiet blir permanent bevæpnet enkelte steder. I innstillingen viser partiet til Bevæpningsutvalgets utredning fra i fjor, som anbefalte at man ikke skulle innføre en generell bevæpning av norsk politi. Utvalget foreslo heller ikke permanent punktbevæpning Politidirektoratet innfører fra og med i dag, torsdag, midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet. Det gjelder også Røros lensmannskontor. Politiets innsatspersonell bevæpnes midlertidig i hele landet: Gjelder også politiet i Røros og Holtåle Bevæpning av politiet. Det er fortsatt gode grunner for å hevde at norsk politi ikke bør være bevæpnet i daglig tjeneste. Etter PSTs trusselvurdering i fjor fikk politiet tillatelse til å bære våpen i fire uker. Den midlertidige bevæpningen har siden blitt forlenget en rekke ganger Fra og med i dag, torsdag 5. november, innfører politidirektoratet midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet i tre uker. Dermed vil du se politi med våpen i Sandefjord sine gater, og bakgrunnen er at trusselen fra ekstreme islamister har økt

Våpeninstruksen for politiet oppdateres med et nytt punkt om midlertidig bevæpning av politiet. Samtidig forlenges den gjeldende bevæpningen fram til 12. april. Endringen innebærer at instruksen får et nytt punkt som presiserer at Politidirektoratet etter samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet kan beslutte at polititjenestemenn for en periode på inntil tre måneder skal bære. Regjeringen sa onsdag ja til videre bevæpning av politiet som følge av et fortsatt høyt trusselbilde i Norge. Tillatelsen, som opprinnelig ble gitt for fire uker, er nå forlenget inntil 15. februar neste år, opplyser Justis— og beredskapsdepartementet onsdag kveld

- Norge er et av få land i verden som ikke har et bevæpnet politi. Fremskrittspartiet vil åpne for generell bevæpning av politiet, i tråd med Politiets Fellesforbunds ønsker. Det handler om å ta ansvar for tryggheten til det norske folk, sier Jensen, og legger til: - Å sikre innbyggernes trygghet er statens viktigste oppgave Politi; Bevæpning; Lokalt politi vil bære synlig våpen som følge av situasjonen i Europa med flere terrorangrep. Foto: Arkiv. Av Joakim Chavez Seldal. Publisert: 05. november 2020, kl. 10:14 Sist oppdatert: 05. november 2020, kl. 10:27. Bevæpningen trer i kraft i dag, opplyser.

Når politiet får melding fra publikum om at en person opptrer truende, vil politiet normalt få til­latelse til å bevæpne seg. Man skal derfor være varsom med å knytte denne konkrete saken opp mot den midlertidige ordningen. Men tilhengerne av bevæpning har fått en konkret sak å vise til Bevæpning av politiet ville aldri ha forandret situasjonen den 22. juli. Hva er egentlig sannsynligheten for at politiet vil skyte en terrorist i Norge? Drapsfrekvensen har vært lav i Norge helt siden 1700-tallet. Hvor mye kriminalitet vi får, er i stor grad resultat av politiske beslutninger Det norske politi patruljerer ubevæpnet i dag. Med jevnlig terrorhendelser som har herjet Europa og resten av verden de siste årene, er det en god nok grunn til å innføre generell bevæpning av det norske politi. Av de nordiske landene er det kun Norge og Island som har ubevæpnet politi Slutt på bevæpning av politiet. Den midlertidige bevæpningen av politiet opphører 17. november. Av Lars Barth-Heyerdahl. Publisert 13.11.2015, oppdatert 13.11.2015. De

Utvalg som har vurdert politiets fremtidige bevæpning

 1. Midlertidig bevæpning av politiet i tre uker Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Fra og med torsdag 5. november innføres midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet i en tidsavgrenset periode på inntil 3 uker
 2. Bevæpning av norsk politi har tidvis preget nyhetsbildet de siste to årene. Bakgrunnen for dette er at det den 21. november 2014 ble besluttet, av Justisdepartementet i samråd med Politidirektoratet, at norsk politi skulle bevæpnes. Bevæpningen kom som en følge av en økt terrortrussel.
 3. Men Politiets Fellesforbund ønsker generell bevæpning av politiet i hele landet. Vi vet aldri hvor det skjer en akutt hendelse og hvor behovet for våpen oppstår. Folket i Norge skal ha lik beskyttelse, sier Bolstad. Han avviser argumentet om at generell bevæpning automatisk fører til unødvendig skytevåpenbruk
 4. Bevæpning gjør at politiet kan respondere raskere dersom et angrep skulle inntreffe på flyplassen. - Bevæpning er derfor nødvendig for å ivareta politiets innsatsevne og sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse eventuelle angrep og begrense skadeomfanget av et pågående angrep, kommenterer Vangen

Våpeninstruks for politiet - Lovdat

Bevæpning av politiet. Politimesteren i Asker og Bærum intervjues i Budstikka 22. september med stort oppslåtte artikler og overskriftene «- Tryggere med bevæpning» og «- Tryggere for folket». Ulf Kristiansen, Bekkestua. 01. oktober 2015, kl 09:00 Som landets nye statsminister vil Erna Solberg få Politiforbundets krav om generell bevæpning av politiet i fanget. Her under et besøk på Politihøgskolens avdeling i Stavern i august, hvor.

Midlertidig bevæpning kan påvirke - Vi tenker at den midlertidige bevæpningen kanskje er den viktigste enkeltfaktoren som har gjort at flere er for bevæpning nå, sier førsteamanuensis Gunnar Thomassen ved Politihøgskolen til Fædrelandsvennen. Den midlertidige bevæpningen av politiet ble innført i november 2014 og varte til februar 2016 Politiet innfører midlertidig bevæpning . Politiets innsatspersonell skal i en periode på tre uker være bevæpnet. Det skjer på grunn av en skjerpet trusselvurdering fra PST. Har akkurat kjøpt sin sjuende Porsche. Sønnen fortviler. - Akkurat som mine beste gitarer, er Porschene en forlengelse av meg selv Bevæpning av politiet. Det sivile og ubevæpnede politi har historisk bidratt til det høye tillitsnivået som hittil har preget forholdet mellom befolkning og politi i Norge. Hårek Elvenes, Høyre. SKRIBENT: Hårek Elvenes har skrevet dette debattinnlegget. debatt. Publisert: 18. Bevæpning av politiet. Etter det tragiske drapet på en politimann under Stavanger-ranet, har kravet om ytterligere bevæpning av politiet kommet opp igjen. Kravet fremmes av politikere som gjerne vil være blant de uniformkleddes beste venner, og av representanter for tjenestemennenes organisasjoner Fra og med torsdag 5. november innføres midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet i en tidsavgrenset periode på inntil tre uker. Foto: Bergen Foto og Media. Politiet i Norge skal i en periode på tre uker være bevæpnet. Det skjer på grunn av en skjerpet trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Stor uenighet om bevæpning av politiet - Forskning

På bakgrunn av at trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet, har politiet iverksatt de tiltak vi mener er nødvendige, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. Midlertidig bevæpning PSTs trusselvurdering beskriver det som sannsynlig at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og. Forslaget, som SV sto bak, ble ikke vedtatt, men flere av de andre partiene uttalte seg kritisk om regjeringen og justisminister Anders Anundsen (Frp): Det er nødvendig å redusere behovet for bevæpning av politiet, og Stortinget må få medbestemmelse i spørsmålet om varighet av midlertidige ordninger, fastslo leder for justiskomiteen, Hadia Tajik, i sommer 22 av 27 politimestere i Norge sier nei til generell bevæpning i sitt distrikt. http://www.nrk.no/norge/politimestere-vil-ikke-ha-bevaepning-1.11288098 Politiets. Bevæpning av politiet? » Samfunn og verden » Aktuelle saker og politikk; Logg inn for å følge dette . Jeg føler at dette er en problemstilling politiet selv må finne ut av hva de ønsker. Når man ser på Sverige er det minst like mye ran og vold og skyte episoder som det er i Norge,.

Bevæpning av politiet - igjen. HA MENER Enda en gang er den midlertidige bevæpningen av norsk politi forlenget. Publisert: 04.08.2015 04.00.14. Oppdatert: 04.08.2015 06.52.32. Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener at trusselvurderingen han har gjort tilsier videre bevæpning fram til 20. august Politiet kan i slike tilfeller blant annet regulere ferdselen, forby opphold i bestemte områder, visitere person eller kjøretøy, uskadeliggjøre eller ta farlige gjenstander i forvaring, avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer, påby virksomhet stanset eller endret, ta seg inn på privat eiendom eller område eller påby områder evakuert

Permanent bevæpning av politiet i Oslo sentrum. Av: Øyvind Thuestad 26. april 2019, 11:49. Regjeringen vil ha væpnet politi uten tidsbegrensning mellom sårbare objekter. Væpnede politipatruljer skal dermed slippe å avvæpne seg mens de flytter seg mellom steder de skal beskytte.. Generell bevæpning av politiet. Unge Høyre er mot en generell bevæpning av politiet. Samtidig er det viktig at politiet er i stand til å utføre samfunnsoppdraget sitt. Derfor skal de ha tilgang til nødvendige virkemidler

Økt trussel: Politiet innfører midlertidig bevæpning

Justisdepartementet har i dag gitt sitt samtykke til at politiet ved Bergen lufthavn Flesland blir bevæpnet, skriver politiet i en pressemelding Spørsmålet om bevæpning av politiet har vært diskutert i mange år. På den ene siden er nettopp tradisjonen med ubevæpnet politi vært fremhevet, mens det på den andre siden, blant annet fra politihold, har vært holdt fram at vi i dag står overfor nye typer kriminalitet og trusler som krever et annet politi

Nyhetsstudio - Politiet innfører midlertidig bevæpning

Høyre følger etter Politiets Fellesforbund og åpner nå for at politifolk skal gå med pistol Fra og med i dag, torsdag 5. november, innfører politidirektoratet midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet i tre uker. Dermed vil du se politi med våpen i gatene, og bakgrunnen er at trusselen fra ekstreme islamister har økt

PST mener fast bevæpning er nødvendig for at politiet skal kunne utføre det samfunnsoppdraget det er satt til og som borgerne forventer, skriver Bjørnland. Støtte fra deler av politiet I slutten av oktober uttalte også Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold at han hadde snudd og ønsket generell bevæpning Justisministeren la til at det ikke finnes lovhjemmel for å opprettholde bevæpning av i politiet «over svært lang tid». I dag bevæpnet politiet seg - Det er ikke vår intensjon på noen måte å la dette gli over i en permanent bevæpning av norsk politi, gjentok han Det skjer på grunn av en skjerpet trusselvurdering fra PST. Ny trusselvurdering fra PST - politiet innfører midlertidig bevæpning Artikkeltags. PST; Politiet; Bevæpnet politi; Av NTB. Publisert: 05. november 2020, kl. 08:41 Sist. I mellomtiden vurderer vi løpende om vi kan finne tiltak som reduserer behovet for bevæpning. Politiet har som kjent allerede vært væpnet lenge før den fremsatte trussel fra ISIL, da i form av både pistol og tyngre våpen i sine biler for å takle kritiske situasjoner som oppstår og som de kan bli tilkalt til for å løse Bevæpning av politiet nå! 13. november 2017 13. november 2017 Nyheter Nå må også stortingsflertallet våkne. Å ikke bevæpne politiet er å gamble med vanlige nordmenns og politiets sikkerhet», sier Jan-Ove Fromreide som er leder for Demokratene i Norge på Askøy

Hvordan forstå statistikk? | Gyldendal

Tall fra andre land, som for eksempel Sverige, viser at når politiet får våpen går det flere liv. Også politifolks liv. Bevæpning bør være et resultat av en grundig debatt, og avgjort av et politisk flertall på Stortinget. Ikke ved en midlertidig bevæpning som stadig forlenges Flertallet i politiet var imot generell bevæpning i undersøkelser fra 2011 og 2012, skriver Politiforum. Politiansatte i byer og bynære strøk er mer positive til generell bevæpning enn de som arbeider i mer «landlige» strøk. Hele 87 prosent av de politiansatte i Oslo er for generell bevæpning, mot 73 prosent i Agder, hvor flest er imot Beslutningen om konstant bevæpning av betjentene har imidlertid ført til 22 vådeskudd innad i politiet hittil i år, viser tall fra Justisdepartementet. Dette mot 9 vådeskudd for hele fjoråret og økningen i tallet på vådeskudd er selvfølgelig ikke uventet. Flere våpen fører til flere ulykker Bare to av ti nordmenn mener en bevæpning av politiet vil føre til en negativ utvikling. Undersøkelsen gjort av analysebyrået YouGov for P4 Nyhetene viser at mange er positive til effektene en bevæpning av norsk politi vil kunne ha Midlertidig bevæpning av politiet i kombinasjon med andre tiltak har vært nødvendig for å møte trusselen på en troverdig måte. Disse medlemmer er av den oppfatning at midlertidig bevæpning har vært et nødvendig ekstraordinært tiltak i en ekstraordinær situasjon, basert på den trusselvurdering som forelå

Økt nasjonal beredskap - Politiet

 1. Nei til bevæpnet politi. Norsk politi har nå vært bevæpnet i et år. Den midlertidige løsningen er i ferd med å bli en permanent ordning. Vi frykter at den stadige forlengelsen av den midlertidige tillatelsen til å bære våpen er en snik-innføring av en generell bevæpning av politiet
 2. I den politiske plattformen for Høyre/FrP-regjeringen heter det at den vil åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen. Dette er nå fulgt opp i et høringsbrev, som er sendt ut av Justisdepartementet. Regjeringens standpunkt er både merkeli
 3. Generelt er jeg for bevæpning/våpentrening av politi. Som aktiv sportsskytter rister vi på hodet over den generelle elendige våpenkunnskapen og ferdigheter til majoriteten av dagens politi. Det jeg er totalt i mot er at de skal ha våpnene skarpladd. Det er ingen logikk i dette og det tar en trent våpenkyndig millisekunder å lade et våpen
 4. - På grunn av innholdet i den opprinnelige meldingen til politiets operasjonssentral, og ytterligere informasjon som ble gitt til politiet vedrørende mannens helsetilstand, ble det vurdert som tidskritisk for politiet å få kontroll på mannen. Innholdet i meldingen medførte også at det ble besluttet bevæpning av patruljen, skriver.
Politiets Fellesforbund sier ja til generell bevæpning

Beslutter bevæpning av politiet på Flesland - Politiet

 1. utter ved en eventuell hendelse
 2. Debatten om bevæpning av politiet har pågått lenge. Den blusset opp etter terrorhandlingene 22. juli 2011, der politiet fikk betydelig kritikk for sitt arbeid. Debatten, der både media, publikum og politiet hadde argumentert for og imot en permanent bevæpning av politiet handlet blant annet om trygghet, sikkerhet og tillit
 3. Tilhengerne av bevæpning mener dette er nødvendig for sikkerheten både til innbyggerne og politiet, mens andre mener at bevæpnede politifolk i gatene vil medføre at folk føler seg utrygge. Jeg er ikke 100 prosent sikker på hva som er den beste løsningen

NOU 2017: 9 - regjeringen

 1. I perioden med midlertidig bevæpning har vi sett tegn på at politiet ikke har den nødvendige treningen og rutinen til å håndtere sine våpen på en tilfredsstillende måte. Dette kommer aldri til å bli bedre så lenge politiet baserer seg på fremskutt lagring, noe som vil være ei hvilepute ifht. trening og resurser som settes av til våpen og sikkerhetsopplæring
 2. Våpeninstruks for politiet regulerer polititjenestemenns lagring og bruk av og bevæpning med gassvåpen, skytevåpen og sprengvåpen godkjent for bruk i polititjenesten
 3. Nå har vi en Blå Blå regjering hvor Frp har vært for permanent bevæpning av politiet i årevis, og lenge før denne debatten startet. Og det har de tydeligvis tenkt å fortsette å mene, uansett hvilke argumenter som bringes til torgs. Når det gjelder Høyre så er de litt mer diplomatiske, men det aner meg hvor de kommer til å lande
 4. På grunn av innholdet i den opprinnelige meldingen til politiets operasjonssentral, og ytterligere informasjon som ble gitt til politiet vedrørende mannens helsetilstand, ble det vurdert som tidskritisk for politiet å få kontroll på mannen. Innholdet i meldingen medførte også at det ble besluttet bevæpning av patruljen
 5. nelse om at politiet alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe», opplyser politiet
 6. Politikere som ønsker at politiet skal være bevæpnet må jobbe for å samle støtte til forslag i Stortinget om å bevæpne norsk politi
politiTrusler, Bevæpning | Bevæpnet politi ved folkehøgskole iFår fortsette å bære våpen -AltapostenRegjeringen ønsker ikke bevæpnet politi i Norge - Politi
 • Ynglingesagaen.
 • Test av stearinlys tv2 hjelper deg.
 • Gps tracker hund iphone.
 • Løkblomster vår.
 • Ausmalbilder wolf zum ausdrucken.
 • Skattekart til barnebursdag.
 • Gemälde preis ermitteln.
 • Brudevals kurs trondheim.
 • Umfrage erstellen doodle.
 • Airbus a350 900 seat map.
 • Was ist eigentlich typisch deutsch.
 • Willy wonka costume.
 • Car train hamburg narbonne.
 • Alternative facebook messenger app.
 • Martin whatson angel.
 • Troisdorf spich nachrichten.
 • Harry potter fanfiction familie.
 • Volksstimme traueranzeigen gardelegen.
 • Ticketveiling phantasialand.
 • Downhill beskyttelse.
 • Pris sommerdekk 2017.
 • Minimalistisk livsstil blogg.
 • Alene i vildmarken sæson 3.
 • Party butikk online.
 • Dukkehus nettbutikk.
 • Tips england.
 • Matsmart glutenfritt.
 • Xxl samarbeidspartnere.
 • Hva er luftwaffe.
 • Kål til ribbe.
 • Norsk tipping.
 • Hindenburg.
 • Tv2 norske talenter 2018.
 • New electric cars 2017.
 • Mest populære navn i 1989.
 • Lavt stoffskifte gravid farlig.
 • Türkei eu beitritt 2017.
 • Kurkuma trinken rezept.
 • Unterleibsschmerzen rechts frau.
 • Tom cavanagh filmer og tv programmer.
 • Volksbank villingen.