Home

Kona til harald hårfagre

Den første kona til Harald Hårfagre vi regner med at ga ham en sønn var Ragnhild Eiriksdatter. Hun var datter av kong Eirik av Jylland, og ville ikke være en av flere koner. Ifølge Snorre var hennes far en så viktig person at Harald sendte alle sine tidligere koner vekk - inkludert Gyda Harald Hårfagre hadde ifølge Snorre over tjue barn med sju koner. Det er ingen grunn til å feste lit til Snorres konkrete opplysninger. Men selve me­ka­nis­men, å få flest mulig barn med flest mulig kvinner - var en sann­syn­lig strategi. I neste omgang gjaldt det å gifte sine barn vekk til mek­tige familier rundt om i landet Harald Hårfagre var konge i Norge fra rundt år 865 til sin død omkring 930-933. Tradisjonelt er han blitt framstilt som den første kongen over hele Norge etter å ha slått sine motstandere i slaget i Hafrsfjord i år 872. Tilnavnet sitt fikk han fordi han ifølge sagaene skal ha nektet å klippe hår og skjegg før samlingen av Norge var gjennomført Daa sagde Gyda til sendemennane og bad deim bera desse ordi hennar fram til kong Harald, at ho vilde ikkje samtykkja aa verta kona hans paa annan maate, enn at han for hennar skuld fyrst lagde under seg heile Norig og raadde likso fritt for de rike, som kong Eirik for Sviavelde eller kong Gorm for Danmark, «for di at daa fyrste, tykkjer eg, kan han heita tjod-konge,» segjer ho Norsk konge. Foreldre: Halvdan Svarte og Ragnhild (antakelig Haraldsdatter). Gift med Ragnhild Eriksdatter (ifølge sagaene en dansk kongedatter). Far til Eirik Blodøks (ca. 895-954) og Håkon 1 Adalsteinsfostre den gode (ca. 920-ca. 960). Som landets første enekonge har Harald Hårfagre en ruvende plass i norsk historie. I sagaene fremstilles han som de tidligere.

Mangler kone her. 24)Harald Hårfagre var far til nr. 23. En linje til fra nr 14 14)Godred (Man W) gift med den irske prinses- sen Fiona(se over). 15a)Far til nr. 14 var Olav I Gudrødson, som var gift med Ingebjørg Håkonsdatter(hun heter Ingebjørg ett sted og Ingeborg på et annet). 16a)Far til 15 a. Gyda Eiriksdotter (Gyða Eiríksdóttir) var en av Harald Hårfagres hustruer.. Hun var datter av kong Eirik fra Hordaland og var oppfostret hos en storbonde i Valdres.Sammen med Harald Hårfagre fikk hun barna Ålov Årbot, Rørek, Sigtrygg, Frode og Torgils.Sønnene Frode og Torgils dro i viking til Irland og Torgils var, ifølge Snorre, den første norske konge i Dublin

Visste du dette om Harald Hårfagre? Samlerhuset Blog

Harald Hårfagre - en vestlandskonge - Norgeshistori

Innledning. Den første mannen som klarte å samle Norge under seg til ett rike, var Harald Hårfagre. Han var en mann av stort mot og en særdeles stor erobringslyst. Sagnet om Gyda Eiriksdatter, datter til Kong Eirik av Hordaland, og hvordan han skulle ta over Norge for hennes skyld, viser dette enormt bra Harald V (født 21. februar 1937 på Skaugum) er Norges konge, sønn av kong Olav V og kronprinsesse Märtha.Han etterfulgte sin far den 17. januar 1991 og ble da den første norske konge født i Norge på over 600 år (den forrige var Olav Håkonsson, som ble konge i 1380). Den norske kongefamilien tilhører det nordtyske fyrstehuset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksbur Derimot er Hårfagre-avstamningen ikke nevnt i kilder fra Harald Hardrådes egen tid. En særlig grunn til å tvile på tradisjonen om Hårfagre-avstamningen, er at den av Harald Hårfagres sønner som Harald Hardråde skal stamme fra, er den obskure Sigurd Rise. Han var angivelig sønn av Harald og finnejenta Snøfrid, og forholdet mellom de. Harald Hårfagre (ca 865-ca 933) var sønn av Halvdan Svarte, som var konge over Vestfold og Oppland. Det var mange konger i Norge, men Haralds slekt var sterkest, blant annet fordi de nedstammet fra Ynglingene, og dermed fra selveste Odin. Harald arvet store områder, og han vant flere slag som gjorde ham til konge over størsteparten av Norge Snorre Sturlasson skrev Harald Hårfagres saga omkring 1230 og overdrev norske kongers historiske tilstedeværelse i Vestfold ved å påstå at rikssamlingen startet der. Andre kilder tyder på at Harald Hårfagre holdt til på Vestlandet

Ålov Årbot (Ca. 885 - ca. 935) var datter til kong Harald Hårfagre og hans kone Gyda Eiriksdatter. Ny!!: Harald Hårfagre og Ålov Årbot · Se mer » Åraksbø. Åraksbø er ei bygd som ligger på østsiden av Åraksfjorden i Sandnes sokn, 6 km sør for Ose og 15 km nord for tettstedet Bygland i Bygland kommune, Aust-Agder fylke. Ny!! Harald Hårfagre samlet som kjent Norge til ett rike. Men hva kan du om ham? Vi er stadig opptatt av vikingtiden, og lanserer nå en quiz om Norges første enekonge, Harald Hårfagre. Hvis du vil lese deg opp før quizen, kan du lese deg opp her. Er du klar? Sikker? OK, da begynner vi Harald Hårfagre samlet Norge - sier sagaene. når han hevder at erobringslysten ble tent i Harald da Gyda avslo å bli én av hans mange koner fordi han bare var småkonge. Fra da av og tilbake til Harald var det så og så mange ætteledd à anslagsvis 30 år. Han kom da til at slaget må ha stått ca. 900 Stortinger bevilget med 59 mot 55 stemmer, 8 millioner kroner til bygging av våre to første panserskip HARALD HAARFAGRE og TORDENSJOLD. For å finansiere denne, den gang betydelige utgift, besluttet Stortinget at det midlertidig skulle innføres progresiv inntektsskatt. Det viste seg at denne skatten ble permanent

Harald Hårfagre - Store norske leksiko

 1. ste den som først fikk større makt over store deler av det som regnes som det norske fastlandet
 2. Det er disse kongene, Haralds etterkommere i to generasjoner, som vi med sikkerhet kan regne til Hårfagreætten. Derimot er det tvilsomt om de senere kongene Olav Tryggvason, Olav Haraldsson og Harald Hardråde virkelig stammet fra Harald Hårfagre, slik sagatradisjonen hevder. Mest sannsynlig døde Harald Hårfagre omkring 932
 3. Harald Hårfagres mor, Ragnhild stammet direkte fra kvenslekten på Dovre mens faren, Halvdan Svarte visstnok var av Ynglingætta. Samene, eller finnene, var også sterkt med på den tiden. Den siste konen til Harald Hårfagre var samejente, henne som han vaktet over i flere år etter hennes død
 4. I dagens Varden (11.6.09) sakser jeg fra spalten Varden for 25 år siden:Pensjonert lærerinne Anne Øverland, 80, har under femten års slektsgranskning funnet tråden som fører slekten hennes tilbake til kong Harald Hårfagre. Neste helg skal en flokk Hårfagre-ætlinger fra Borgja, Ekarud, Lindheim, K..

Harald Hårfagre var sønn av Halvtann Svarte og Helsprø Gønne. Han ble født i år 830s. Han er kjent for å ha samlet Norge til et land. Før Harald hadde Norge vært mange land, blant annet Russland, England, Hadeland, Teppeland og Legoland. Men Harald samlet sammen disse som ble til Norge Konge ca år 870 til 933. Etterkommere av Harald Hårfagre er tatt ut av hefte til Ola Aurenes om Selvåg-ætta II fra juli 1938. 1. HARALD'S STRIFE WITH HAKE AND HIS FATHER GANDALF. Harald (1) was but ten years old when he succeeded his father (Halfdan the Black). He became a stout, strong, and comely man, and withal prudent and manly

Soga um Harald Haarfagre - heimskringla

 1. Harald Hårfagre var så forelsket i Gyda Eiriksdatter at da hun sa hun ikke ville ha Harald Hårfagre før han hadde samlet Norge til ett rike, lovet han at han aldri skulle klippe håret før han hadde samlet Norge til ett rike. Denne historien er fin å gjenfortelle, men den virker lite sannsynlig
 2. Så begynte reisen hans for å kjempe til seg at han kunne bli Norges konge. I mange år kjempet Harald mot konger og høvdinger. Det siste slaget for å vinne Norge sto i Hafrsfjord i Rogaland. Harald vant slaget, og dermed var han blirr konge i Norge. Så klippet han håret, og stelte det. Derfor ble han kalt Harald Hårfagre
 3. Ikkje skryt til naboen at du stammar frå Harald Hårfagre, det er ikkje noko å skryta av. Truleg gjer vi det alle saman, men det er ikkje ein kjeft som kan prova det. Når det er sagt skal ein og vera klar over at Ynglingeætta slik den står i kongesogene ikkje er den einaste varianten av anerekkja til Harald
 4. Harald Hårfagre (Sagakongene 1) ISBN: 9788243005570 Harald Hårfagre står som den fremste norske kongen (ca. 850-932) i vikingtiden og har fått æren for å samle Norge til ett rike

Harald 1 Hårfagre - Norsk biografisk leksiko

Konturene av et norsk kongedømme ser vi fra slutten av 800-tallet og fram til 1030. To sterke slekter hadde behov for å alliere seg. Begge mistet inntekter fordi skipene deres ble plyndret: ynglingætten, med Harald Hårfagre som høvding, og ladejarlene i Trøndelag Håkon Adalsteinsfostre var norsk konge fra 930-årene til sin død i 960 eller 961. Han var sønn av Harald Hårfagre og tjenestekvinnen Tora Mosterstang, og ble oppfostret hos kong Athelstan i England, hvor han ble oppdratt som kristen. I 930-årene kom Håkon til Trøndelag, ble tatt til konge og fordrev halvbroren Eirik Blodøks. Håkons herredømme innskrenket seg hovedsakelig til Vestlandet Replikk til Bjørn Davidsen (26.11): Jeg fortalte Aftenposten (intervju 11.11 2000) at jeg tippet at 10.000 nålevende nordmenn stammet fra norske -- og europeiske -- middelalderkonger. Aftenposten har gjengitt meg korrekt, og min tipping står ved lag. Men jeg har _ikke_ hevdet at disse nordmennene stammet fra kong Harald Hårfagre

Har bodd 30 år i Spania - kan ikke spansk og har ingen

Harald Hårfager-Schanke Ætten - Google Group

Gyda Eiriksdatter - Wikipedi

Det gjelder både hvorvidt Harald Hårfagre stammet fra Vestfold og hvor store deler av Norge han faktisk maktet å legge under seg. Flere senere konger var viktige for samlingen, og selv om den norske kongerekken starter med Harald Hårfagre, har flere forskere tatt til orde for at det kunne vært like riktig å regne samlingen fra Olav Tryggvason (ca 963-1000) eller Harald Hardråde (1015-1066) Harald Hårfagre ble fødtd i vestfold i år 848.Noen sier at han likte en jente som het Gyda på nabo gården og hansente noen av menene sine får og spøre om hun vile gifteseg med han . Men hun sa nei (hun vile bare gifte seg med ha

Harald Hårfagre var den første som var konge over hele Norge. Han hadde 13 koner og ca. 23 barn. Den første konen hans het Gyda. Hans foreldre het Halvdan Svarte og Ragnhild Sigurdsdatter. Da han var 80 år gammel ga han kronen til sin sønn Eirik Blodøks. Han levde 3 år til, og døde av sydommen sottedommen. Harald ble født i Vestfold ca. Far til en av Harald Håfagres kone, Åshild. Kong Hogne Øysteinsson Levde på 800-tallet og er far til Harald Hårfagre. Sønn av Gudrød Veidekonge og dronnig Åsa. Da han var 18 år gammel fikk han kongedømmet Agder etter moren. Delte Vestfold med broren Olav

Harald Hårfagre, Svein Tjugeskjegg En regnes som Norges grunnlegger, en annen dro på tokt til Middelhavet, og en tredje herjet til seg Normandie. Our website does not support Internet sønn, greide han å samle et enormt rike. Knut var så mektig at kirken ikke torde å si noe imot at han hadde to koner: en i Norden og en. Slektstavla fra Jon L. Sæther til Harald Hårfagre Maret L. Øyes slektstavle tilbake til Harald Hårfagre Nærmere presentasjon av slektsrekka fra Odin og Harald Hårfagre, via presten Mumme i Hemne, videre om Røv i Surnadal og fram til den ender opp i Maret L. Øye, f. 1873, kona til John L. Sæther, finner du her.. Onsdag 7.oktober besøkte Sjef FPVS, brigader Gunn Elisabeth Håbjørg, KNM Harald Haarfagre. Etter en brief av Sjef KNM HH og deretter brief av FPVS, tok besøket turen til et av teltene på apellplass hvor orlogskaptein Pihl ga en dem en presentasjon om prosessen for å få satt opp teltene i forbindelse med covid-19 og gjennomføring av rekruttskole

Harald 1 Hårfagre ville mer enn å herske over småriker, og skulle komme til å skape vår første nasjonale kongemyte. Publisert 14.06.2005, kl. 14.41 Oppdatert 20.06.2005, kl. 10.49 De Harald Grenske. Harald Grenske (født mellom 952 og 957, død 995) var far til Olav den Hellige. Tradisjonelt har det blitt krevd at Harald Grenske stammet fra Harald Hårfagre via faren Gudrød Bjørnsson Sagaen fortel at Harald Hårfagre hadde mange koner og mange barn. Då han gifta seg med Ragnhild, dotter av den danske kongen Eirik, gav han slepp på 9 av konene sine. Holmrygske og hordske møyar, alle frå Hedmark og av håløygætt, sa han frå seg, kongen den hugstore, då han tok kone frå Danmark (Harald Hårfagres saga Da verdens største vikingskip «Draken Harald Hårfagre» krysset Nordsjøen i fjor, knakk masten. Nå er den forsterket og i Leiv Erikssons fotspor står Atlanteren for tur

forsvinner sporene etter Hårfagreætten allerede rundt 970, mindre enn 100 år etter slaget ved Hafrsfjord, som etter sigende samlet Norge til ett rike. Den siste Hårfagre var også en Harald. Harald Hårfagre var son til Halvdan Svarte og kone nummer to, som også heitte Ragnhild og var dotter til småkongen Sigurd Hjort på Ringerike. Då Halvdan Svarte køyrde gjennom isen på Randsfjorden og drukna, arva Harald Hårfagre m.a. Sygnafylket etter faren. Harald Hårfagre hadde altså kongsmakt over Sogn då han starta rikssamlinga Even Stormoen spiller Harald Hårfagre og Brit Elisabeth Haagensli hans dronning Ragnhild. Publisert 05.08.2007, kl. 18.52 Oppdatert 05.08.2007, kl. 18.52 Del på Faceboo Harald Hardråde kom tilbake til Norge i 1045 og ble anerkjent som nevøen Magnus den godes medregent, mot å dele sine sølv- og gullskatter med ham. Da Magnus døde i 1047, ble Harald enekonge. I en årrekke kjempet han mot Svend Estridssøn om herredømmet over Danmark.Ifølge den danske Roskildekrøniken hadde Magnus i 1038 inngått en avtale med Svends forgjenger, Hardeknut, om at den som. Brækhus om Tyson-møtet: - Han kjente hele historien til Harald Hårfagre. Cecilia Brækhus (34) er på plass i Kina for å motta IBF-utmerkelsen «Årets kvinnelige bokser»

Mytologiske Harald Hårfagre. Kva som er sant og kva som er myte om Harald Hårfagre, er ikkje godt å seia når soga om han blei skriven ned 300 år etter at han var død — av ein mann som var glad i å dikta Sammen med Harald Hårfagre fikk hun barna Ålov Årbot, Rørek, Sigtrygg, Frode og Torgils. Gyda har fått æren for Harald Hårfagres tilnavn, «Hårfagre». Harald hadde forelsket seg i denne kongsdatteren (datter til Kong Eirik av Hordaland), som ble fostret opp av en rik bonde i Valdres Fra Sorgenfri til Harald Hårfagre. Det første vi ser på venstre side er Valkyrien grill. Det ble i 1991 gitt tillatelse til å bygge et lite bygg over nedgangen til Valkyrie stasjon Harald Hårfagre Halvdansson f. Ca 850 Ringerike, Norway d. 931-932 Rogaland, Norway: Genealogi Anders Hahn Harald Hårfagre var en dyktig kriger og en god strateg. Han var også flink til å danne allianser blant annet gjennom flere giftemål, og han var gift minst ni ganger. En av historiene forteller at Harald Hårfagre samlet Norge fordi kongsdatteren Gyda mente at hun ikke ville ha ham om ikke han samlet Norge til ett rike

Harald I Fairhair (Old Norse: Haraldr inn hárfagri; Norwegian: Harald hårfagre; putatively c. 850 - c. 932) is portrayed by medieval Norwegian historians as the first King of Norway.According to traditions current in Norway and Iceland in the twelfth and thirteenth centuries, he reigned from c. 872 to 930.Supposedly, two of his sons, Eric Bloodaxe and Haakon the Good, succeeded Harald to. Soga om Harald Hårfarge. Harald Hårfagre var den første kongen som greide å samle dei norske småkongedøma til eitt rike. Hårfagre blei opphavet til den norske kongeslekta til langt ut i mellomalderen. Kong Harald hadde fleire koner. I utdraga møter vi to av dei. Først ut er ungjenta Gyda som kongen gjerne vil ha Lions Club Harald Hårfagre ønsker å finne en verdig kandidat til Harald Hårfagre-prisen i nærmiljøet på Madla. Nå kan du komme med forslag til kandidater Norges konger fra Harald 1 Hårfagre til Harald 5. Håkon jarl ble for egenrådig og gjorde opprør mot den danske overhøyheten Norges konger : fra Harald Hårfagre til Harald V Rue, Anders Kvåle | Røsholdt, Ole | Rue, Anders Kvåle 1997. Begrenset tilgang. 4 lisenser for vitenskapelig ansatte ved norske universitet og høyskoler

Harald Zwart og kona Veslemøy hyllet i hjembyen. FREDRIKSTAD (VG) Hollywood-regissør Harald Zwart (48) ble mottatt som en ekte filmstjerne av kjendisene og fansen i hjembyen Fredrikstad Lukt: Aroma med preg av karve, fennikel, anis, vanilje, tørket frukt og appelsin. Smak: Bløt, middels kraftig.Lang ettersmak Konge. Foreldre: Kong Harald1 Hårfagre (død ca. 932) og dronning Ragnhild Eriksdatter. Gift med Gunnhild, antakelig datter av den danske konge Gorm den gamle. Far til Harald 2 Gråfell (ca. 935-ca. 970), Gamle Eiriksson (død ca. 960; se NBL1,bd. 4) og Ragnfred Eiriksson (se NBL1,bd. 11). Eirik Blodøks var konge i Norge en kort tid i første halvdel av 900-tallet Hårfagre statuen flyttet til Havnaberg. Nå står skulpturen på sin endelige plassering. Det har vært mye oppmerksomhet i det siste rundt skulptur-monumentet over Harald Hårfagre. Nå har den 230 cm høye bronseskulpturen fått sin endelige plassering på Havnaberg i Haugesund sentrum

Film om Harald Hårfagre produsert for Tønsberg Vikingfestival 2015 av Unlimited Productions A Snorres sagaer ble skrevet rundt år 1230, og denne historiske oppfattningen om Harald Hårfagre fortsatte frem til moderne norsk historieforskning ble grunnlagt på 1800- tallet (Krag, 2012, s. 8). Kritikk til denne oppfattningen kom relativt raskt, og baserte seg på at sagaskriverenes oppfattninger var genealogiske konstruksjoner (Krag, 2012, s. 8).Denne teorien er fremdeles omstridt

Snøfrid Svåsedatter - Wikipedi

Hos Snorre Sturlason i Harald Hårfagres saga berettes det slik om møtet mellom Harald Hårfagre og Snøfrid: En vinter var kong Harald og tok veitsler på Opplandene, da lot han gjøre julegjestebud for seg på Tofte. Julaften kom Svåse på døren mens kongen satt til bords, og sendte bud inn til kongen at han skulle komme ut til ham I fortalen til Heimskringla [] skriver Snorre at Tjodolv, i tillegg til å ha diktet Ynglingatal, var skald hos Harald Hårfagre. WikiMatrix WikiMatrix Harald Hårfagres løfte om ikke å kjemme eller skjære håret før Norge var erobret Inngangsside til informasjon om Hans Majestet Kong Harald V. Her finnes biografisk informasjon, taler, bilder m.m

Harald «Hårfagre» Halvdansson - Yttereng

Harald Hårfagre følgte ikkje kinesisk politikk. Eg har sett historiske oversikter som gir han 23 barn med 7 ulike kvinner. Nå var det politisk fordel å ha ein konge som oldefar, så det er jo svært sannsynlig at både den eine og den andre dikta litt når dei skulle legge fram slektstavla si 11. Vaaren efter samlede kong Harald en stor hær i Trondhjem og sagde, at han med den vilde stævne til Søndmøre. Sålve Klove havde om vinteren ligget ude paa hærskibe og herjet over Nordmøre og dræbt der mange af kong Haralds mænd, men røvet andre; stundom havde han om vinteren været paa Søndmøre hos sin frænde, kong Arnvid I sagaen om Harald Hårfagre blir det sagt at Harald hadde flere koner. Llikevel står det ikke mye om flerkoneri i sagaene - de vanligste skriftlige kildene til kunnskap om vikingsamfunnet. Det kan være at historier om polygami og høvdingharemer ble skrevet ut av sagaene da vikingsamfunnene ble kristne, ifølge Raffield Anne tar hånd om ungene store deler av periode, sier Eia til Se og Hør. Sammen med eks-kona Anne har han to døtre, Liv på 13 og Helle på 10. Men de får ikke sett mye til pappa før jul. - De kan selvfølgelig se meg på TV. Men jeg tror de ser meg på TV svært sporadisk, sier Harald. Harald Eia og Anne Ryg var gift i 12 år

Den norske kongerekken - Det norske kongehu

Sant eller ikke, dette viser i alle fall en potensiell forklaring på hvordan og hvorfor Harald hadde mer suksess enn sine forgjengere. Og det siste veit vi at det er sannhet i, for Harald hadde tette bånd til mørejarlen og ladejarlene, og gjennom disse meget strategisk valgte samarbeidspartnerne kontrollerte Hårfagre kyststripa greit opp i dagens Nordland Titlestad setter uten å nøle opp Halvdan Svarte som faren til Harald Hårfagre. På den annen side er forbindelsen Harald Hårfagre - Olav Haraldson uten dokumentasjon, og sjøl Titlestad (motvillig?) skriver at denne forbindelsen er usikker (Norge i vikingtid 2011). Her er det mye å ta tak i. mvh Per O Harald Rønneberg og kona var med da surrogatmoren fødte. I «En kveld hos Kloppen» forteller Harald Rønneberg hvor fantastisk det var å se kona få holde sønnen deres i armene for første gang

Det blir derfor riktig å si at når for eksempel Flatøybokforfatterne knyttet Harald Hårfagre til Dovrefjell, så kjente de til universet av haraldsmytologi som levde i noen fortellinger helt til de ble skrevet ned på 1400-tallet, dvs. også etter nedtegningen av Flatøybok på slutten av 1300-tallet Hårfagre Dame og Herre Frisør på Lambertseter i Oslo. Drop in og timebestilling Rimelige priser fra 399. Like ved Lambertseter senter. Cecilie Thoresensvei 7D, 1153 Oslo. Inngangsdøren til venstre for pizza og kina expressen. Priser . Fra prisene under er basert på tid, Hvis jobben blir utført innen ca tiden så blir prisen som oppgitt Halvdan Svarte (fødselsår ukjent, død ca. 860) var en østnorsk småkonge som i følge Snorre erobret store deler av Østlandet og la grunnlaget for rikssamlingen under hans sønn og etterkommer, Harald Hårfagre.Han fikk tilnavnet Svarte på grunn av sitt mørke skjegg og hår. Halvdan skal ha vært sønn av Gudrød Veidekonge og Åsa, datter av Agder-kongen Harald Granraude

Olav den hellige - Wikipedi

Det blir sagt at Harald Hårfagre gjorde Avaldsnes til «Noregs eldste kongesete», men Avaldsnes hadde vore eit kongesete heilt sidan 200-talet, - lenge før Harald Hårfage kom dit. Då Harald slo seg ned på Avaldsnes, fordreiv han den sitjande kong Hjør og dronninga hans, Ljufvina, frå høgsetet 3.3 Kvinnehistoriene i soga om Harald Hårfagre: s. 46-50 Kapittel 4 - Hårmotivet knytt til Harald Hårfagre: s. 51-56 4.1 Forteljingar der hår har stor tyding i soga til Halvdan Svarte, Harald Hårfagre og ellers i Heimskringla: s. 52-53 4.2 Bruk av hårmotivet i dei norrøne kjeldene: s. 53-5 Harald Hårfagre er på Facebook. Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Harald Hårfagre og andre du kanskje kjenner. Facebook gir deg muligheten til å dele informasjon og gjør verden mer.. 1. Harald Hårfagre - Kongen som samla Norge, på grunn av ei dame. 29 min • 07.09.202

Video: Harald Hårfagre Vikingtiden i Norg

Harald er navnet på følgende norske konger: Harald 1 Hårfagre Harald 2 Gråfell Harald 3 Hardråde Harald 4 Gille Harald 5 Skulpturmonument over Harald Hårfagre -nasjonalromantisk samtidskunst Endelig har jeg fått vist Hårfagremonumentet til offentligheten. Det er to og et halvt år siden jeg fikk oppdraget om å lage et figurativt skulpturmonument over rikssamleren, -Den første kongen over hele Norge

Hva kan du om Harald Hårfagre? - Samlerhuset

Jeg har beynt å lure på om jeg må skifte standpunkt i den opprinnelige debatten, jeg - at vi alle sammen likevel nedstammer fra Harald Hårfagre.HVIS vi kan tro på Henning Sollied, Asgaut Steinnes og de andre gamle mestere - ispedd en dash Svein Tore Dahl - så nedstammer jeg via Galtung'ene på Torsnes fra Gaut på Ænes, baron på 1160-tallet.Og nå har jeg jaggu fått plassert kona. «Draken Harald Hårfagre» er per dags dato verdens største vikingskip det ble bygget på Vibrandsøy i Haugesund og sjøsatt i 2012. Skipet skal ha de samme sjøegenskapene som sagalitteraturens leidangsskip og kombinerer havskipets gode seilingsegenskaper med krigsskipets bruk av årer.. Byggingen startet i mars 2010 og det ferdige skipet ble sjøsatt 4. juni 2012 GRATIS vikingmynt til deg: Vikingmynt hedrer kongen som samlet Norge - Harald Hårfagre. Harald Hårfagre er kongen som samlet Norge og gikk ut som siserherre i et av vikingtidens viktigste slag - Slaget ved Hafrsfjord. Nå hedres Norges første enekonge på minnemynt belagt med sølv og utført med et detaljrikt dybdepreg

Grønhaugskipet ble i 1998 datert til ca 930 e Kr. C-14 prøvene ble utført på svært bra materiale av store neverflak. Denne dateringen førte til at forskerne så Grønhaug som et mulig gravsted for Harald Hårfagre. Snorre skriver at Harald ble heygðr á Haugum við Karmtsund, og Grønhaug ligger nettopp ved garden Haugo på Torvastad For en drøy uke siden kastet «Draken Harald Hårfagre» loss, og startet på sin første lange reis til Liverpool. Turen fikk en bråstopp, da masten brakk under turen over Nordsjøen På bakgrunn av store geografiske avvik kan det derfor reises tvil om Vestlandskongen Harald Hårfagre var sønn av den samme Halvdan Svarte som holdt til i innlands-Norge.Dette vet andre mer om enn meg, og kan fremlegge andre opplysninger, men la oss gjerne holde argumentasjon fra Snorre (og von Münchausen) utenfor forhold som ligger så langt tilbake i tiden i forhold til Snorres samtid. Harald Hårfagre, ca 885 - ca 933 Harald ble konge da han bare var ti år gammel. For å få kjæresten sin Gyda, lovte Harald å samle Norge til et rike. Han lovte også at han ikke skulle gre eller klippe seg før han hadde fått det til. I tillegg til Gyda hadde Harald minst tolv koner til Salong Hårfagre AS fra , 103299709S1 - Salong Hårfagre A

Harald Hårfagres saga - om rikssamlingen - Norgeshistori

Liste over Norges monarker. Tradisjonelt regnes oversikten over Norges monarker fra Harald Hårfagre, som etter sagatradisjonen var den første konge over hele Norge. Periode Regent Cirka 865-cirka 932 Harald Hårfagre Cirka 933-cirka 935 Eirik 1 (Haraldsson) Blodøks 930-årene-cirka 960 Håkon 1 (Haraldsson) Adalsteinsfostre, den gode Cirka 961-cirka 970 Harald 2 (Eiriksson) Gråfell. Graver frem gården til Harald Hårfagre. Her likte Harald Hårfagre seg best, og her bodde han vinterstid.Rundt 1250 reiste Håkon Håkonsson et kapell som fortsatt står.Kongsgården ble brent ned av hanseatene i 1368. Ble delvis gjenoppbygget, og var prestegård på 1400-tallet, som igjen brant i 1699

Harald I Hårfagre (norrønt: Haraldr hárfagri) (født ca. 850, død ca. 931-932) regnes som den første kongen over større deler av Norge.. Harald var konge over Sogn fra om lag 860 og senere konge over større deler av det moderne Norge fra ca. år 872 til sin død. Årstall fra denne perioden er basert på usikre kilder og er derfor ikke nødvendigvis helt nøyaktige De tre var Harald Lufa, som var Hårfagre I, Harald Gullskiegg, som har et tilnavn som lett kunne bli Hårfagre, og Harald Riki, som ble oppkalt med tilnavnet Hårfagre. 300. Den siste av de tre Harald'ene som ble til én Hårfagre, var stamfar for de senere, norske Ynglingekongene

Harald Hårfagres saga - Wikipedi

Pris: 215,-. innbundet, 2010. Sendes innen 0-2 virkedager. Kjøp boken Harald Hårfagre av Torgrim Titlestad (ISBN 9788243005570) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri KNM Harald Haarfagre (også kjent som Madlaleiren) er felles rekruttskole for Sjøforsvaret og Luftforsvaret i Madla bydel i Stavanger.. Den er Norges største militære rekruttskole hvor alle som skal tjenestegjøre i Sjøforsvaret og de fleste (noe luftvernpersonell utdannes på Ørlandet og Bodø) som skal tjenestegjøre i Luftforsvaret har rekruttiden sin Draken Harald Hårfagre AS fra , 100064696S0 - Draken Harald Hårfagre A

Samlingen av «Norge» - Norgeshistori

Utro var han også mot sin kone Åsta. Under et opphold i Sverige fridde han til Sigrid Storråde. Hun sa nei. Men da Harald ble innpåsliten, sørget hun for at han ble brent inne. Da dette hendte, gikk Åsta barntung med Olav. Harald Grenske var sønnesønns sønn til Harald Hårfagre Fra 200-tallet og fram til at Harald Hårfagre la hovedgården sin på Avaldsnes ca. 870, var stedet sete for sjøkonger. Harald Hårfagre startet sin karriere som sjøkonge, men i løpet av sin lange tid ved makten, ble han også landkonge. Harald Hårfagre og etterkommerne hans hadde kongesete på Avaldsnes i nærmere 500 år

 • Xavier naidoo marionetten.
 • Rosenthal stempel bedeutung.
 • Tapas koldtbord oppskrifter.
 • Isfp personality.
 • Store ører operasjon.
 • Tanzschule falkensee.
 • Kål til ribbe.
 • Vernepleier medisinkompetanse.
 • Owner of norwegian cruise line.
 • Mobile toilette für unterwegs.
 • Hvilke golfkøller skal jeg velge.
 • Megalodon doku 2016.
 • Ü30 party fulda.
 • Radisson blu trysil bar.
 • High school musical 2 songs.
 • Naturgass egenskaper.
 • Ledige stillinger strandtorget.
 • Isk skatt.
 • Vår vingård i bourgogne trailer.
 • Vinterhage fra sverige.
 • Hur mycket kostar en husky valp.
 • Sesamsauce falafel.
 • Top 100 songs of all time.
 • Rettledning 11 bokstaver.
 • Så lenge det er stjerner på himmelen.
 • Vernepleier medisinkompetanse.
 • Y wagen dr.
 • Min far han er barber.
 • Kuldefølelse i magen.
 • Oppstilling kryssord.
 • Telex.
 • Dolce gabbana solbriller.
 • Norske diademer.
 • Largest bomb tested.
 • Free spins no deposit mobile casino.
 • Martin whatson angel.
 • Möbliertes zimmer emden.
 • Søke midler til kultur.
 • Liten skriver.
 • India flag.
 • Hva er minimumsboten for å vise falsk legitimasjon.