Home

Gudbrandsdalslågen fylke

Gudbrandsdalen er et av de store dalførene på Østlandet, mellom Valdres i vest og Østerdalen i øst. Hele Gudbrandsdalen ligger i Innlandet (før 2020 tidligere Oppland) fylke.Dalen strekker seg 230 km fra Lillehammer ved Mjøsa, 124 moh. og opp til Lesjaskogsvatnet, 612 moh. Gudbrandsdalslågen renner gjennom hele dalen. Distriktet omfatter også sidedaler med Lågens bielver Gudbrandsdalslågen er ei elv som renn gjennom Gudbrandsdalen frå Lesjaskogsvatnet til Mjøsa.Gudbrandsdalslågen med sideelvar utgjer saman med Mjøsa og Vorma eit sidevassdrag til Glomma med eit nedslagsfelt på 17 509 km².Lengda på elva er 203 km til Mjøsa. I den nedre delen av Gudbrandsdalslågen blir det om hausten drive notfiske etter lagesild Gudbrandsdalslågen, òg kjend berre som Lågen, er ei elv som renn gjennom Gudbrandsdalen i Innlandet i heile dalens lengde frå Lesjaskogsvatnet (611 moh.) i Lesja kommune, og renn ved Lillehammer ut i Mjøsa (123,2-119,6 moh.). Lesjaskogvatnet ligg ved vasskiljet, og renn òg ut i Rauma.. Gudbrandsdalslågen er 204 km lang, og dermed ei av dei lengste elvene i Norge og ho er 349 kilometer.

Elva Ula – Wikipedia

Gudbrandsdalen - Wikipedi

 1. Helt fra vikingetiden har hovedveien mellom Oslo og Trondheim gått gjennom Gudbrandsdalen. Turisttrafikken er stor. Både E6 og Dovrebanene går gjennom dalen. Gudbrandsdalen ligger i Oppland fylke. Gudbrandsdalen er et av de store dalførene på Østlandet. Gudbrandsdalslågen - eller bare Lågen som elva også kalles - renner gjennom dalen
 2. Side | 6 Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag flomfaren. Det er derfor viktig å ha fokus på at jorda bør bearbeides og profileres slik at den tåler en oversvømmelse. Her er det mye å hente på valg av arter som dyrkes, grøfting, sandinnblanding osv
 3. Gudbrandsdalslågen som renner inn i Mjøsa i nordenden, er den største tilløpselva. Mjøsa er rik på fisk, og det finnes totalt 20 fiskearter. Særlig kjent og ettertraktet av sportsfiskere er den storvokste mjøsørreten som kan nå størrelser over 15 kg
 4. Se hva som dukket opp i Gudbrandsdalslågen. Den digre pannekaken ute i elven er 80 meter i diameter. Her er forklaringen. Ronald Toppe. Publisert 22.01.2014, oppdatert 23.01.2014
 5. Bielv til gudbrandsdalslågen er 28 bokstaver langt og inneholder 8 vokaler og 18 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp bielv til gudbrandsdalslågen i ordboka
 6. Oppland var et norsk fylke. Det ble slått sammen med Hedmark i 2020 og ble en del av Innlandet fylke. Sammenslåingen var del av en regionreform som ble vedtatt av Stortinget i 2017. Les mer: Innlandet Oppland grenset mot Akershus og Hedmark i øst, Trøndelag og Møre og Romsdal i nord, Sogn og Fjordane og Buskerud i vest og Oslo i sør

Regionale planer. Regional planlegging skal stimulere til samarbeid om utviklingen i fylket, både for miljø og samfunn. Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging Glomma er Norges lengste og mest vannrike elv. Fra Tydalsfjellene til Fredrikstad er lengden 620 kilometer. I Norden er bare Trysil-Klaravassdraget lengre. Glommavassdraget har til sammen et nedbørfelt på 41 970 kvadratkilometer (km2) hvorav 422 km2 i Sverige. Nedbørfeltet (i Norge) utgjør 12,8 prosent av hovedlandets samlede areal. Glomma har sitt kildeområde i fjelltraktene nordøst for. Forskrift om fisket i Oppland fylke, unntatt Vang kommune og innsjøene/elvene Mjøsa, Gudbrandsdalslågen, Otta, Randsfjorden, Begna og deler av Gausa, Dokka og Etna, Oppland. Dato FOR-2001-07-06-78 Erlandsen, Helene: Organisatoriske aspekter ved innføring av GIS i kommunal forvaltning - erfaringer fra Hedmark fylke. Geografi, Universitetet i Trondheim 1995. Evensen, Torfinn: Friluftsliv og villrein i Rondane. Naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1996. Floor, Morten: Konflikt og forhandling Harpefossen i Gudbrandsdalslågen, i Sør-Fron kommune i Oppland fylke, fotografert fra vegbrua over fossen en vinterdag i 1909 eller 1909. Vi ser ned på et islagt og snødekt elveleie, som i perioder med stor vannføring i sommerhalvåret var både stridt og mektig, inntil fossen ble regulert i 1960-åra

 1. Created with Sketch. Share About the object. Identifier SJF.1990-04699 ; Subject. Vinstravassdraget i Skåbu i Nord-Fron kommune i Oppland fylke. Fotografiet er tatt fra ei bru over det steinete, forholdsvis brede elveløpet gjennom et dalføre, der det vokste granskog ispedd en del bjørk på den ene sida mens det var åpne marker på den andre
 2. Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk. I en verden som tørster etter fornybar og forurensningsfri energi, er Hafslund E-CO stolt av å satse fullt og helt på 100 prosent ren, fornybar energi
 3. istration was located in Lillehammer.. Oppland was, together with Hedmark, one of the only two landlocked counties of Norway. Oppland and Hedmark counties were merged on 1 January 2020 to become the.
 4. Gudbrandsdalslågen. 2007 Gudbrandsdalslågen er en elv i Oppland fylke. Ny!!: Tromsa (Ringebu) og Gudbrandsdalslågen · Se mer » Liste over elver i Norge. Dette er ei liste over elver i Norge. Ny!!: Tromsa (Ringebu) og Liste over elver i Norge · Se mer » Liste over elver i Oppland. Dette er ei liste over elver i Oppland fylke. Ny!!

Oppland er eit tidlegare fylke i Noreg.Det grensa til Trøndelag i nord, Møre og Romsdal i nordvest, Sogn og Fjordane i vest, Buskerud i sørvest, Oslo i sør, Akershus i søraust og Hedmark i aust. Oppland var saman med Hedmark dei einaste fylka i Noreg som ikkje har kyst.I 2020 blei fylket del av det nye Innlandet fylke.. Oppland bestod av dei to dalføra Gudbrandsdalen og Valdres, og dei. Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, Hedmark fylke : 5/11: Handlingsplan for kalksjøer. Mulige kalksjøer i Nordland 2010. Vannvegetasjon, artssammensetning og økologisk tilstand : 6/11: Bunndyrundersøkelser i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen - Vannområde Mjøsa : 7/1 Elver og vassdrag i Oppland. Opplands dominerende elv er Gudbrandsdalslågen, som renner gjennom fylket fra Lesjaskogsvatnet i nord til Mjøsa i sør. Sammen med de store sideelvene Gausa, Vinstra, Sjoa og Otta har Lågen et nedbørfelt som omfatter rundt halvparten av fylket. Otta alene er Opplands nest største elv, og den har ved samløpet med Lågen større vannføring enn hovedelva Fotokonkurransen Innlandsbilder skal være med på å bygge opp et fellesskap for Innlandet. Konkurransen skal aktivisere både profesjonelle og hobbyfotografer til å tenke Innlandet, ta bilder og sende inn Gudbrandsdalslågen. 2007 Gudbrandsdalslågen er en elv i Oppland fylke. Ny!!: Harpefossen kraftverk og Gudbrandsdalslågen · Se mer » Kaplanturbin. Tegning av Kaplanturbin. Legg merke til ledeskovlene ved inngangen som setter vannet i rotasjon. «Sneglehuset» som leder vannet inn mot turbinen

Gudbrandsdalslågen - lokalhistoriewiki

Gudbrandsdalslågen, med sin karakteristiske grønne farge fra brevann i Jotunheimen, er et populært område for ivrige fritids- og sportsfiskere. Man har også tilgang på en rekke sideelver, bekker og fjellvann bare minutter fra Gvegen. Fishspot.no har en oversikt over fine fiskesteder i Oppland fylke The Gudbrandsdalslågen (or the Lågen) river flows through the Gudbrandsdal of Norway. The Gudbrandsdalslågen begins in the Der Gudbrandsdalen-Lågen im Fylke Oppland ist einer der beiden Abflüsse des Sees Lesjaskogsvatnet. Er durchströmt das Gudbrandstal und bildet den See Losna und fließt, nachdem er die Nebenflüsse Otta. Planprogram for regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag - uttalelse fra Oppland Bondelag Vi viser til forslag til planprogram som er lagt ut på Fylkeskommunens hjemmeside samt informasjonsmøte på Sør-Fron den 23. januar. Det er positiv at arbeidet med en regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdra Ordførar i Lesja 2015-2019 Lesja kommune Lesja ligger øverst i Gudbrandsdalen, Oppland fylke, og grenser til Rauma kommune i Møre og Romsdal. Kommunen er langstrakt med sine 2259 km2. Størsteparten (82 %) av kommunen ligger over 900 moh. Rauma mot vest og Gudbrandsdalslågen mot øst Sør-Fron kommune ligger i Oppland fylke. Kommunen brer seg ut på begge sider av Gudbrandsdalen, fra Rondane i øst til Valdres i vest. Landskapet i Sør-Fron står i kontrast til Mexico, hvor skulpturene er laget. Likevel finnes det mange fellestrekk i både omliggende fjell og visse kulturelle likheter, som sang og myter, mente Gitte Dæhlin

FLOMMER - Gudbrandsdalslågen

File nella categoria Gudbrandsdalslågen Questa categoria contiene 48 file, indicati di seguito, su un totale di 48. 276 Parti fra Faaberg - no-nb digifoto 20151127 00125 bldsa PK36096.jpg 7 418 × 5 010; 3,62 M Hvert år utgis en fagrapport som rapporterer resultatene fra de enkelte undersøkelser. Noen større undersøkelser rapporteres i egne rapporter. En rekke undersøkelser er gjennomført i samarbeid med andre institusjoner og er rapportert i andre rapportserier og tidsskrifter. Årsmeldingen gir..

Lesjaskogsvatnet ligger 611 meter over havet. Det er en ca. 10 kilometer lang innsjø i Lesja kommune i Oppland fylke. Fra Lesjaskogsvatnet renner Rauma mot vest og Gudbrandsdalslågen mot øst. Lesjaskogsvatnet ble demmet opp i 1660-årene for å gi fossekraft til jernverket på Lesjaverk La Gudbrandsdalslågen en Fylke, Oppland estas unu el la du elfluantoj de lago Lesjaskogsvatnet.Ĝi trafluas la Gudbrands-valon kaj formas la lagon Losna kaj fluas - post kiam alfluas ĝin Otta, Vinstra kaj aliaj riveretoj- ĉe Lillehammer en la lagon Mjøsa, fluante ĝis tiam entute 204 km. Ties elfluanto, la Vorma, alfluas la riveron Gomma, post 322 km de ambaŭ riveroj Fjell- og landbrukskommune lengst nord-øst i Oppland fylke. Innenfor kommunens grenser ligger hele tre ulike nasjonalparker. Lyst på en topptur? Snøhetta i Dovrefjell ligger på 2286 moh, og Rondeslottet i Rondane ligger på 2178 moh. Gode muligheter også for fiske i f.eks. Gudbrandsdalslågen Glitra er sidevassdraget til Otta og renner ut i denne ved Pollfoss i Innlandet fylke. I vest grenser vassdraget til Åfåtgrovi. Øvre del er et typisk høyfjellsvassdrag og drenerer bl.a. breer i Skridulaupmassivet, 2000 moh. De lavere delene er frodige med skog og beitemark Oppland er eit tidlegare fylke i Noreg.Det grensa til Trøndelag i nord, Møre og Romsdal i nordvest, Sogn og Fjordane i vest, Buskerud i sørvest, Oslo i sør, Akershus i søraust og Hedmark i aust. Oppland var saman med Hedmark dei einaste fylka i Noreg som ikkje har kyst.I 2020 blei fylket del av det nye Innlandet fylke

Mjøsa - Norges største innsjø - Fiske, Gjøvik - Se og gjør

 1. Flere kommuner forbereder seg på flom og oversvømmelser, og beredskapen er på høyeste nivå. - Det våte været kan ødelegge mye av sesongen, sier bonde Ivar Gulseth i Skien
 2. Byen er en middels stor by i Oppland, men omgitt av høye åsrygger, og med utsikt til Mjøsa og Gudbrandsdalslågen. Du får mye natur å se på, samtidig som du befinner deg midt i en by hvor du kan få kjøpt det meste av det du trenger. Det er store muligheter for shopping av klær, vesker og sko for den som har tykk lommebok
 3. kommune, Oppland fylke Innhold Sammendrag 1 Søknad 3 Høring og distriktsbehandling 4 Søkers kommentar til høringsuttalelsene 5 Ryddøla drenerer et nedbørsfelt nordøst for Gudbrandsdalslågen, og har utløp i Lågen ved Dovreskogen i Dovre kommune

Se hva som dukket opp i Gudbrandsdalslågen

Synonym til BIELV TIL GUDBRANDSDALSLÅGEN i kryssord

Både i Gudbrandsdalslågen og i Otta har vannføringen steget siden søndag. I Ottavassdraget, som renner til Lågen, har vannføringen økt betydelig. I Vestland fylke var vannføringen i Strynevatnet på rødt nivå - det mest alvorlige - lørdag kveld, og vannstanden har økt noe siden da In 1919 the name Kristians Amt wis chyngit (back) tae Opland fylke, an the form Oppland wis settled in 1950. Coat-o-airms. The coat-o-airms is frae modren times (1989). It shows twa Pulsatilla vernalis. History. In the late Iron Age, Oppland wis a petty kinrick. Some keengs o Oppland

Oppland - tidligere fylke - Store norske leksiko

 1. dre vassdrag, her ventes vannføringer på gult nivå. Vannføringen ventes også til gult nivå i Gudbrandsdalslågen og i Glomma nord for samløp med Vorma i løpet av helgen
 2. Kraabøl, M., Dervo, B. K. & Museth, J. 2015. Nedvandringsveier og effekter av vannslipp på vinterstøing og smolt av Hunderørret forbi Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Telemetristudier høsten 2014 og våren 2015. - NINA Rapport 1187. 36 s. + vedlegg
 3. Tromsa er ei elv i Oppland fylke. Elva har kommer fra nordøst mot Gudbrandsdalslågen. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Tromsa (Ringebu)
 4. Restaurant Fåberg, Restauranter, Spisested. Eventyrhotellet Hunderfossen Hotell & Resort ligger 400 m fra Hunderfossen Eventyrpark og 150 m fra Barnas Gård Hunderfossen
 5. Den spiser (+-) 0,5 kilo fisk per dag, og av de mest populære fiskeartene som stod på skarvens meny i Gudbrandsdalslågen i NINAs nylige undersøkelse (2018), kan sik, lagesild og abbor nevnes. En bacheloroppgave skrevet av Gina Ørslien Bårdseng (2019) samt en planlagt ny oppgave (begge på Høgskolen i Innlandet, Campus Evenstad) viser således at det er stort fokus på skarv om dagen

Regionale planer - Innlandet fylkeskommun

 1. dre fast tilhold her uten at de har blitt påvist i nærheten av binneområdene. Flere av disse hannbjørnene har stått for store skader på småfe
 2. Gudbrandsdalslågen i disse årene er registrert til 173 ind. Dette betyr at Kåja kraftverk vil ramme ca. 13 % av vassdragets samlete bestand, og i enkelte år har denne andelen vært oppe i over 20%. Dette er en stor andel i et vassdrag som framstår som et av landets viktigste overvintringsområder for denne arten
 3. Både i Gudbrandsdalslågen og i Otta har vannføringen steget siden søndag. I Vestland fylke var vannføringen i Strynevatnet på rødt nivå - det mest alvorlige - lørdag kveld,.
 4. I mars 2019 bevilget Miljødirektoratet penger til en plastryddedugnad i Gudbrandsdalslågen. Initiativet ble tatt av landbrukskontoret og faglaga i Midt-Gudbrandsdal. Fylkesmannen Innlandet er positiv til initiativet, og prosjektet involverer alle de tolv kommunene i Gudbrandsdalen og mange organisasjoner
 5. Bakgrunnen for arrangementet er de ulike kraftverksplanene i Gudbrandsdalslågen og sideelver, samtidig som at vassdraget av Fylkesmannen i Oppland er foreslått utredet vernet. Treffsted: Vinstra Hyttetun - med overnatting i hytter eller i telt. Program: Fredag 1. juni fra 14.00 - ankomstdag med sosialt og faglig opplegg på kvelden
 6. fiskesamfunn muligens i Mjøsa inkludert Gudbrandsdalslågen opp til Hunderfossen, og kanskje i Begna fra Eid til Bagn. Det kan ikke utelukkes at det også forekommer naturlige fiskesamfunn i enkelte lokaliteter i Leiravassdraget, Nitelvvassdraget og enkelte sidevassdrag øst for Randsfjorden. I Buskerud finnes mulig
 7. Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen Telemetristudier høsten 2014 og våren 2015 Morten Kraabøl, Børre K. Dervo og Jon Museth 1187. NINAs publikasjoner - Oppland fylke, Gudbrandsdalslågen, Hunderfossen kraftverk, storørret, Hunderørret, gyteregistrering, vinterstøing, smolt, vand

Glomma - Store norske leksiko

dc.contributor.author: Kraabøl, Morten: dc.contributor.author: Dervo, Børre Kind: dc.contributor.author: Museth, Jon: dc.date.accessioned: 2015-10-02T10:27:04Z: dc. 8 relationer: Afvandingsområde, Flod, Fylke, Gudbrandsdalslågen, Norge, Oppland, Otta, Skjåk. Afvandingsområde. Kortet viser større afvandingsområder i Europa og deres vandskel. Vandskellene for afvandingsområder for have er angivet med rødt, mens vandskellene for afvandingsområderne for større floder er angivet med tykke mørkegrå linjer, nogle steder dog overtegnet med rødt, når. FYLKE: Oppland Kommune: Ringebu og Øyer Nedbørfelt: 323 km2 Toppunkt: 1350 moh. Utløpspunkt: 183 moh. Marin grense: - Kraftpotensial: 117 GWh SP-kategori: - Økonomiklasse: 3 Naturgeogr. region: 33c, 35g Tromsa er et østlig sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen med utløp ved Fåvang Oppland was, together with Hedmark, one of the only two landlocked counties of Norway. Oppland and Hedmark counties were merged on 1 January 2020 to become the new county Innlandet.. Innlandet was one of several names proposed for the new administrative region consisting of Hedmark and Oppland. The two counties were re-merged after being split in 1781 (then called Hedemarkens amt and Kristians. Både i Gudbrandsdalslågen og i Otta har vannet steget siden søndag. Ottavassdraget renner til Lågen. Der har vannet stedet mye. I Vestland fylke var vannføringen i Strynevatnet på rødt nivå lørdag kveld. Det er det mest alvorlige nivået. Vannet har steget noe siden da. Det er ventet at vannet vil fortsette å stige i noen dager til

Dombås – Wikipedia

La oss hjelpe deg med å skape de beste rammene for din ferie. Vi tilbyr 6 ferieboliger til leie i Sel. På kartet til venstre på skjermen, kan du få et overblik over antallet av feriehus i et bestemt område nær Sel. Du kan også velge å taste inn den byen eller det område du ønsker, i søkefeltet, øverst i høyre hjørne Gudbrandsdalslågen er 18 bokstaver langt og inneholder 5 vokaler og 13 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp gudbrandsdalslågen i ordboka Gjennom Gudbrandsdalen renner Gudbrandsdalslågen, som er Norges fjerde lengste elv. Den starter fra Lesjaskogsvatnet og renner i 204 kilometer før den når Mjøsa, Norges største innsjø. I Troms og Finnmark, langs grensa til Finland, renner den 369 kilometer lange Tanaelva Gudbrandsdalslågen, Dovrebanen og landets mest langstrakte hovedvei E6 løper alle gjennom dalen, med idyllisk utsikt til historiske bondegårder og vakker natur. Henrik Ibsens karakter Peer Gynt har sitt opphav i Gudbrandsdalen, og hver sommer spilles teaterstykket under åpen himmel i Gålå Media in category Gudbrandsdalslågen The following 50 files are in this category, out of 50 total. 276 Parti fra Faaberg - no-nb digifoto 20151127 00125 bldsa PK36096.jpg 7,418 × 5,010; 3.62 M

Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag (RPL) - Regional plan som verktøy i forhold til flom KMDs nettverkssamling - 7. Desember 2017 Kristin Hasle Haslestad naturskadefondet i Oppland fylke. Merparten av den erstatningen kan kobles direkte mot nevnt «Glomma og Gudbrandsdalslågen har oransje nivåer, fra høyfjellet og helt ned til Øyeren. I Drammensvassdraget er det Krøderen og Sperillen på oransje nivå, det samme er også i elvene i øvre Telemark og hele i Driva,» skriver de

Øyer kommune – Wikipedia

Ett aktuelt eksempel er Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag, som Oppland fylkeskommune har utarbeidet, og som nå er til høring hos samtlige 12 kommuner i dalen. Det er en plan som fronter klimaendringene, som vil medføre kraftigere nedbør og vannføring Den gyter i Gudbrandsdalslågen og holder til i Mjøsa fra den er 2-8 år. Hunderørretens særstilling skyldes stammens potensial til å bli storvokst, og dens relative. Mjøsa er en innsjø som ligger i Innlandet fylke og i Viken fylke.. Med et areal på 365 kvadratkilometer er den Norges største innsjø, og den 35. største i Europa,. Vannføring for Losna Nr:2.145.0 Siste måling, tid=11.09.2020 23:00, verdi=156.899 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her Gudbrandsdalslågen renner gjennom fjellbygda. Kommunen ligger i Oppland fylke og har 2776 innbyggerer (per 2010). Kommunen har tradisjonelt vært en landbrukskommune. Fremdeles jobber mange innen jordbruk og skogbruk, men varehandel, samferdsel og reiseliv har tatt over en større del av næringslivet

Forskrift om fisket i Oppland fylke, unntatt Vang kommune

Lesja is highly mountainous, and lies on the east-west watershed, with Lesjaskogsvatnet lake draining both west to the Rauma river and east to the Gudbrandsdalslågen river. The largest part (82%) of the community area is over 900 metres (3,000 ft) above sea level, with the highest mountain peaks reaching above an elevation of 2,200 metres (7,200 ft) in the northeast Gudbrandsdalslågen, men sammenlignet med nedre deler av elva, er harren sjelden på denne strekningen. Selv fluefiskere med flere sesonger bak seg, hadde til gode å få et eksemplar av denne arten på sone 7. HARR: Det finnes harr øverst oppe i Gudbrands­ dalslågen, men ikke mange. Nyttig info Fiskekort: Sone 7 omfatter Lågen i Lesja. Kommune (fylke) Nord-Fron (Innlandet) Reg. dato: 21.08.2010: Beskrivelse: Området der elva Øla renner ut i Gudbrandsdalslågen. Grassletter mellom frodig lauvkratt og jordbrukslandskap på sandjord. Området ligger helt ut i elvekanten, og det er store områder med sand og grus ute i elveleiet, og ei øy i elva rett ut for lokaliteten Her finner du alle lokale fartsforskrifter sortert alfabetisk på fylke og kommune (oppdatert per oktober 2019)

Med Gudbrandsdalslågen som grunnlag, en av Norges beste fiskeelver, rennende rett forbi plassen har fiskere fra fjern og nær kommet i mange år [] Read more. Lågen ­Fly ­Fishing. Guide Guiding i Gudbrandsdalslågen i Sel, Dovre og Lesja. Vann og vassdrag i Nord Gudbrandsdalen Read more Det er utført betydelige flomsikrings- og kanaliseringsarbeid i Gudbrandsdalslågen gjennom Lesjaleirene. For å redusere skadevirkninger på liv i vann spesielt fisk er det utført forsøk med utlegning av steinmasser i elva. Det er etablert betydelig mengder vannvegetasjon de siste årene og dette har betydning for fisk i vassdraget Kommune (fylke) Øyer (Innlandet) Reg. dato: 25.01.2013: Beskrivelse: Lite boligfelt, (7-8 boliger) med skogsområder i nærheten. Ligger ca 100m ovenfor Gudbrandsdalslågen. Registreringer i området. Velg aktiviteten for å se registrerte data. Alle undersøkelser er utført av Nina Vestby. Aktivitet Å Harpefossen kraftverk er et vannkraftverk ved Harpefoss i Gudbrandsdalslågen i Sør-Fron kommune i Innlandet fylke Kvinnen som ble funnet i Gudbrandsdalslågen ved Otta 2. oktober var en norsk statsborger. Det sier lensmann Erik Trønnes i Nord-Gudbrandsdalen. Politiet har tidligere opplyst at det er ingenting.

Bibliografi:Hedmark fylke - lokalhistoriewiki

7 relationer: Geirangerfjorden, Gudbrandsdalslågen, Gunnar Carlquist, Loms kommun, Oppland fylke, Skjåks kommun, Vågåvatnet. Geirangerfjorden. Geirangerfjorden är en fjord i Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Ny!!: Otta (älv) och Geirangerfjorden · Se mer ». Gudbrandsdalslågen Litt fakta om Ringebu kommune: Ringebu kommune ligger på Østlandet, i Oppland fylke, omtrent midt mellom Oslo og Trondheim. Kommunen har stort areal (1.228,8 km2) og 60% av arealet ligger høyere enn 900 m.o.h. Som innfallsport til Rondane har mennesker gjennom generasjoner lært seg å sette pris på de naturkvaliteter disse områdene kan by på Det førte til storflom i Gudbrandsdalslågen, Glomma og Mjøsa. Ødeleggelsene var enorme. Ifølge NVE har vinteren i år så langt vært den mest snørike på over 60 år ; Dette er den farligste lavtrykksbanen som gir storflom i Europa og var årsak til flomkatastrofene i Oder i 1997 og i Elben og Donau i august 2002

Harpefossen i Gudbrandsdalslågen, i Sør-Fron kommune i

Gudbrandsdalen er en norsk merkevare som vekker gode følelser hos de aller fleste. Dalen er også kjent som et tilholdssted for godt håndverk og gamle tradisjoner. I denne artikkelen ønsker vi å se nærmere på størrelsen, innbyggertall og andre interessante fakta som dukker opp når vi surfer verdensveven etter kunnskap. Gudbrandsdalen er hele 23 mil [ Ringebu kommune ligger på Østlandet, i Oppland fylke, omtrent midt mellom Oslo og Trondheim. Kommunen har stort areal (1.228,8 km2) og 60% av arealet ligger høyere enn 900 m.o.h. Som innfallsport til Rondane har mennesker gjennom generasjoner lært seg å sette pris på de naturkvaliteter disse områdene kan by på Hos Opland Burger & Steak finner du alt det du trenger for å ha en hyggelig opplevelse med venner eller kollegaer midt i Oslo sentrum. Du kan spise en bedre middag, nyte deilige handcrafted cocktails og øl i baren Både i Gudbrandsdalslågen og i Otta har vannføringen steget siden har vannføringen økt betydelig. I Vestland fylke var vannføringen i Strynevatnet på rødt nivå - det mest.

Vinstravassdraget i Skåbu i Nord-Fron kommune i Oppland

Lesja i Oppland, øvst i Gudbrandsdalen, er ein av dei største villreinkommunane i landet. Lesja kommune, 2259 km 2, ligg i Oppland fylke og har om lag 2060 innbyggjarar.I nord grensar kommunen til Rauma, Nesset, Sunndal og Oppdal, i aust til Dovre, i sør til Vågå og Lom og i sørvest til Skjåk

Hafslund E-C

Risøya Gudbrandsdalslågen Ringebu kommune. Kommune Ringebu kommune. Fylke Oppland. Stedsinformasjon Innland. Ryddebehov Landbruksrelatert plast og rundballer. Opprett aksjon. Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Kontakt: post@holdnorgerent.no Hold Norge Ren Gausdal i Gudbrandsdalen er en kommune i Oppland fylke i Norge. Ny!!: Gudbrandsdalen og Gausdal · Se mere » Godsejer. En godsejer var tidligere en person, der ejede et gods dvs. Ny!!: Gudbrandsdalen og Godsejer · Se mere » Gudbrandsdalslågen. Gudbrandsdalslågen er en af de største og længste elve i Norge med sine 204 km. Ny!! From Wikipedia - On Answersite | Search From Wikipedia. www.answersite.com/From WikipediaWikipedi Oppland er eit fylke i Noreg. Det grensar til Trøndelag i nord, Møre og Romsdal i nordvest, Sogn og Fjordane i vest, Buskerud i sørvest, Oslo i sør, Akershus i søraust og Hedmark i aust. Oppland er saman med Hedmark dei einaste fylka i Noreg som ikkje har kyst

Oppland - Wikipedi

Prosjektet ble avsluttet i 2011, og disse nettsidene oppdateres ikke lenger. Dette prosjektet har hatt fokus på tilpasninger til klimaendringer i kommunene innenfor områdene drikkevann, kulturarv og naturressurser. Prosjektet er et samarbeid mellom syv institusjoner - NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. CICERO har prosjektleder-ansvaret Innlandet fylke. LILLEHAMMER KOMMUNE. Ved Jørstadmoen kan du kutte ned på turen ved å ta til venstre på FV253 retning Guasa/Gudbrandsdalslågen, men det anbefales å fortsette til høyre retning Vignes. Fra Aulestad. Detaljer Sist oppdatert 08. oktober 2019 Treff: 532 Oppland war eine Provinz in Norwegen, die an die Fylken Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Buskerud, Akershus, Oslo und Hedmark grenzte. Am 1. Januar 2019 lebten hier 189.545 Einwohner (3,70 % der Gesamtbevölkerung Norwegens). Die Fläche des Fylke betrug 25.192 km² (Landfläche 23.785 km²)

Moksa kraftverk – WikipediaVinstra – Wikipedia

Oppland ( lytt) er et fylke i Norge, som grenser til Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Buskerud, Akershus, Oslo og Hedmark. Fylkesadministrasjonen er på Lillehammer. Oppland er sammen med Hedmark et av de eneste to landstengte fylkene i Norge relatert til: Oslo, Oslo Fylke. Fra Oslo til Oslo - Billige reiser på Travellink. Created with Sketch. Share About the object. Identifier SJF.1990-04697 ; Subject. Fra Bjørndalsøyra i Vinstravassdraget i Nord-Fron kommune i Oppland fylke. Fotografiet viser et forholdsvis bredt elveløp med kvite skumtopper, og med steinører langs den nordre elvebredden

 • Montering av dekk på felg pris.
 • Kalender 1964.
 • Schlachthof bremen parken.
 • Dumbbell row norsk.
 • Bodum spireglass.
 • Look fantastic frakt.
 • Most watched trailers in 24 hours.
 • Zulassungsstelle marburg biedenkopf.
 • Landsail test 2017.
 • 50 cent net worth 2017.
 • Oslo maraton resultat 2017.
 • Reaksjonslikning ndla.
 • Norges yngste advokat.
 • Vålerengen.
 • Conor mcgregor stats.
 • Assassin's creed rogue wikia.
 • Forsidebilde facebook funny.
 • Nordkapp.
 • Nachtschicht hard.
 • Langfingerkreps.
 • Sauer synchro xt stokk.
 • Garanti bankasi.
 • Narnia 1 aldersgrense.
 • Eksponentiell vekst formel.
 • Landespolizeiinspektion nordhausen nordhausen.
 • Range rover plug in hybrid 2018 pris.
 • Radisson blu trysil bar.
 • Vanessa mai ich sterb für dich.
 • Spotify premium free apk.
 • Årer til trebåt.
 • Vietnam weather.
 • Blokhus danmark kart.
 • Oppvarming turn.
 • Rankingturnering volleyball.
 • B6 lüdenscheid schließung.
 • Rødkål trines matblogg.
 • Beste bobil.
 • Damsgård skole ukeplan.
 • Nordea jobb student.
 • Berlin alleine erkunden.
 • Tørket mjødurt.