Home

Uib ppu

Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design

Praktisk-pedagogisk utdanning deltid, årsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus

Universitetet i Bergen - Praktisk-Pedagogisk Utdanning

 1. ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides
 2. På PPU heltid blir du utplassert i praksis på en av våre partnerskoler i Oslo eller i Akershus. Du kan ikke velge skole, trinn/nivå eller beliggenhet. Inndelingen i grupper gjøres primært på grunnlag av 3 hensyn: 1) at studentene i gruppen skal kunne samarbeide ut i fra fagkombinasjon 2.
 3. Informasjon for studenter om PPU på Eksternweb. Informasjon for studenter om søknadsprosedyre til PPU. MNs anbefalte emnekombinasjoner mtp opptak til PPU. Opptaksreglement. MNs nettsider om lærerutdanning. Rutinebeskrivelser. Vurdering av opptaksgrunnlag. Dette følger samme rutine som innpassingssøknader. Se evt. samleside om innpassing
 4. argrupper. Undervisningen i se

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - kmd

 1. Choose what results to return. Utdanning; Forskning; Bibliotek; For studenter; For ansatte; Om UiB. Om UiB; Strateg
 2. Samlingene for PPU yrkesfag vil foregå ved Nord universitet campus Bodø og Levanger. Jobbmuligheter Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kvalifiserer deg til å arbeide som yrkesfaglærer på ungdomstrinnet, i videregående opplæring og bedrift, innenfor ditt programområde
 3. imum 20 være språklige emner og 20 være litteraturemner eller emner i kultur/samfunnsfag. For fjerne fremmedspråk (russisk, mandarin og japansk) skal
 4. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning (1,5 år deltid) som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus
 5. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei lærarutdanning for deg som allereie har ei yrkesfagleg utdanning eller eit fagstudium, og treng formell pedagogisk kompetanse for å undervise. Ofte stilte spørsmål om opptak til PPU. Søk stipend
Ingrid Helleve | Universitetet i Bergen

ulike partene og personene som har ansvar for PPU ved UiB, med særlig vekt på didaktikk. Det foretas flere mindre evalueringer både av praksis, didaktikk og pedagogikk, men vi er usikker på om dette samles på noen måte slik at man kan se helheten. Derfor har vi utarbeidet denne evalueringen som skal se på alle delene ved PPU-studiet Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 11 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium)

Viktig beskjed til søkere som skal fullføre mastergrad våren 2020: Tenker du på å søke praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), men er forsinket med masteroppgaven på grunn av koronakrisen? Vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet for å finne løsninger for dem som eventuelt blir noe forsinket, og inntil videre har vi satt 1. oktober som frist for å dokumentere mastergrad Evt. studenter som ønsker opptak, men som tar kontakt etter søknadsfristen, kan kontakte studiekonsulent for PPU ved PSYK-fakultet (Marit.Ubbe@iuh.uib.no) Innen 15. okt./15. april MN-fakultet . v/koordinator lærerutdanning (Marianne Jensen) 2 Uthenting av søkerliste fra FS. Gjennomgang av listen. Søkerne faller i 4 kategorier Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg. PPU er et ettårig studium som bygger videre på det solide faglige fundamentet du allerede har og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. I studiet inngår 12 uker praksis på ungdomstrinnet og i videregående skole PPU-Y kombinert med universitets- eller høgskoleutdanning på minst 180 sp gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. PPU-Y kombinert med fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning kvalifiserer for å undervise i yrkesfag i videregående skole

Praksis PPU. Hopp til hovedinnhold > PPU PPU PPU-Y deltid 1. studieår PPU-Y deltid 2. studieår PPU-Y heltid MOSO Praksisleder Leif Jensen. 38 14 13 99 leif.jensen@uia.no. Generell informasjon. Praksis studieåret 2020/2021; Utenlandspraksis; Skikkethet; Krav for å delta i praksis. Politiattest. Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag (PPU-A) er en toårig nett- og samlingsbasert deltidsutdanning, som gir deg undervisningskompetanse på ungdomstrinnet og i videregående skole. Studiet har tolv uker 100% obligatorisk praksis og én obligatorisk samling pr. semester til UiB for å dokumentere utdanningen sin. Søknadene kan utlukkende vurderes i henhold til fagene det tilbys fagdidaktikk i ved UIB. Bruk et skjema per fakultet. VURDERING AV OPPTAKSGRUNNLAG TIL PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING Søknaden gjelder vurdering av opptaksgrunnlag for Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) i følgende fag (sett kryss)

til PPU. 1 Viktig informasjon om søknaden > 2 Personlige opplysninger > 3 Fag du ønsker vurdert > 4 Ekstern utdanning som skal vurderes > 5 Oversikt: studierett på UiB for å supplere ekstern utdanning få hjelp til emnevalg ved semesterstart ved å kontakte laerer@uib.no. Vedlegg til søknaden. Rutine_vurdering_av_opptaksgrunnlag_til_PPU_H09.pdf ‎ (filstørrelse: 17 KB, MIME-type: application/pdf) Filhistorikk Klikk på et tidspunkt for å vise filen slik den var på det tidspunktet (3) For opptak til PPU og PPU deltid, er det krav om å legge fram politiattest, jf. kap. 6 i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. (4) Det blir berre tatt opp studentar med fag som UiB tilbyr fagdidaktikk i og som det er mogleg å skaffe praksisplassar til i skolen Mitt Dashbord; FS; Sider; Registrering av fagbakgrunn for PPU-kandidater; Heim; Modular; Sider; Emnets videoar; Mine videoar; Videoseminar; Digital litteraturlist

Vurdering av opptaksgrunnlag til PPU Rutine: Vurdering av opptaksgrunnlag for undervisningskompetanse Arbeidsområde: MN-fakultet og Institutt post@mnfa.uib.no MN-fakultet 7 Registrering av vedtak i FS- godkjenningsmodulen. Arkivering av alle sakspapirer i arkivskap for ferdig behandlete innpassingssaker Styringsgruppen for UiB Læringslab. PPU og master i læring og undervisning. Styringsgruppen kan, etter ønske fra studentene, utvides med ytterligere én studentrepresentant med tale- og forslagsrett. Studentenes representant skal rekrutteres fra enten 1-årig PPU eller 5-årig lektor Bestilling av vitnemål. Utdanningsplanen er grunnlag for vitnemål, se § 8.1 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.. Når du har oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiB, kan du bestille vitnemålet ditt her Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) samler ledende fagmiljø, som tilbyr forskningsbasert utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå w2.uib.n

Universitetet i Bergen - Praktisk-Pedagogisk Utdannin

NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n PPU kan tas på grunnlag av eksamen i et eller flere fag (fageksamener), på bachelor-/masternivå, og data fordeles på disse nivåene. Både kandidater med bakgrunn fra en disiplinær bachelor- eller mastergrad og kandidater med profesjonsbakgrunn (ingeniør, sykepleier, ergoterapeut etc) skal rapporteres på det faget/de fagene han/hun tar fagdidaktikk i NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om hele den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler PPU står for praktisk-pedagogisk utdanning, og er et ettårig studium som kvalifiserer deg for arbeid som lærer i ungdomsskole og videregående skole. Du kan ta PPU etter endt bachelor- eller mastergrad dersom du har to undervisningsfag (min. 60 sp relevant utdanning pr. fag, egne regler for undervisningsfaget naturfag Søkertall PPU for høsten 2015: Det er 134 søkere som har to realfag som sine to prioriterte opptaksfag - hel realist Det er 33 søkere som har ett realfag blant sine to prioriterte opptaksfag - halv realist Det er 7 søkere som søker om opptak kun i matematikk Fagfordelingen er slik: Biologi 45 Fysikk 32 Kjemi 3

For opptak til PPU-Y må du enten ha fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis, eller du kan søke på bakgrunn av fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad som for eksempel ingeniør. Ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på deltid for å bli fast ansatt som lærer. Med fleksibel PPU (FPPU) i allmenne fag du undervise i grunnskolens 5.-10. trinn og i videregående skole Om lag 1100 søkere ønsket å ta PPU heltid eller deltid ved Universitetet i Bergen (UiB). Det er 300 søkere mer enn i toppåret 2016, og nær dobbelt så mange som i fjor Registreringsveileder_-_PPU_faggrunnlag.doc ‎ (filstorleik: 260 KB, MIME-type: application/msword) Åtvaring : Denne fila kan innehalda skadeleg programkode, ved å køyra programmet kan systemet ditt ta skade

PPU i kunst og design, ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), ettersom programmet nå inngår i en felles PPU-KMD. Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret vedtar å opprette Veiledningsgruppen ved UiB læringslab fulgte opp fagmiljøene med utforming av nye studieprogram Fra sentraladministrasjonen ved UiB. Fakultet for kunst, musikk og design får tjenester fra sentrale avdelinger ved UiB, gjennom medarbeidere med arbeidssted ved KMD. HR-avdelingen Vidar Lidtun, seniorrrådgiver Linda Opshaug, rådgiver Kamila Cholti, seniorkonsulent Økonomiavdelingen Øivind Skaar, seniorrådgiver Ingunn Alvseike, rådgive Studieprogram: ÅRHF-PPU Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk Inneholder emner (i 2008) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 10 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 9 studiesteder. Det er registrert 11 relaterte studier til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR YRKESFAG, DELTID (årsstudium)

Jobber du med mennesker og ønsker å utvide din kompetanse på områder som par- og familieterapi, relasjonsarbeid, nettverksarbeid, veiledning eller krisehåndtering? Da kan vår profesjonsbaserte videreutdanning på deltid være noe for deg På grunn av smittesituasjonen i samfunnet og myndighetenes anbefalinger blir IT-servicedesk stengt for fysisk oppmøte fra og med mandag 9. november. Hjelp via e-post it-hjelp@uis.no og telefon 51833000 vil fungere som vanlig. Vi vil hele tiden følge situasjonen og vurdere åpning igjen så snart det er forsvarlig Hizb IhPpu Deltid Uib. Bruk disse fantastiske inspirasjonsbildene til bloggen din, tumblr, nettside, portefølje eller hva du velger å dele. (PPU), årsstudium Slik blir du lærar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU Siste innlegg. Ppu Deltid Uio. Ppu Deltid Uio Pensum

PPU i psykologi - fagkrav Lektorutdanning

Mitt Dashbord; FS; Sider; DBH - Uteksaminerte PPU-kandidater, fagbakgrunn; Heim; Modular; Sider; Emnets videoar; Mine videoar; Videoseminar; Digital litteraturlist Stipendordning PPU/YFL. Yrkesfaglærere. Stipend for minoritetsspråklige lærere. Videreutdanning for skoleledere. Andre kompetansetilbud. Fagskole - barnehageansatte. Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte er en videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn refordeling av PPU plasser og fordeling av nye studieplasser innenfor IKT. Status viser at UiB totalt sett fyller sine studieplasser via Samordna opptak. Det er likevel utfordringer ved MN, der strengere opptakskrav (R2 -krav) har medført betydelig reduksjon i antall søkere Deleksamener undervegs var veldig uheldig for oss aom tar PPU. På grunn av lang praksisperiode på 6-7 veker og liten kapasitet til anna desse vekene, fall vi fort av undervisninga. Vi måtte likevelstilla til eksamen og levera innlevering medan vi forsøkte å lesa oss opp att i faget. Det bety Nå kan du søke opptak til PPU Søknadsweb opnar for registrering av nye søknadar til studiet 15. september. Søknadsfrist er 15. oktober 2011. Meir..

Universitetet i Bergen - Praktisk pedagogisk utdannin

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar PPUPRA101 Praksis PPU 1.semester: Høst 2018: PPUPRA102 Praksis PPU 2. semester: Vår 2018: Studieprogram Se evaluering (5-årlig) VIDUNIPED Universitetspedagogikk: Telefon: 55 58 00 00. Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no. Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling. I 2019 ble det omdisponert plasser fra PPU til lektorutdanning ved MN og HF, som fikk 5 plasser hver. Endringen vil til sammen utgjøre 25 reduserte PPU-plasser per fakultet over en periode på 5 år, totalt 50 plasser. I 2020 er antall plasser på PPU heltid redusert til 225 UiB > Det humanistiske fakultet > Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier > Enhet Studiekvalitetsmelding DIDANOR1 Nordisk fagdidaktikk for PPU 1: Høst 2018: DIDANOR2 Nordisk fagdidaktikk for PPU 2: Vår 2018: DIDANORAN1 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 1

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) utdanning

Søknadsweb 2.4.12.1-2020-10-21-06:33. Read about our usage of cookies Ny side. Afaoo på 16. mai 2011 kl. 10:1 PPU er ein av fleire lærarutdanningstypar.UiB og andre universitet har i løpet av det siste tiåret satsa særleg på femårig integrert lektorutdanning, men vi ser framleis relevansen av PPU, fordi det gir eit høve for langtidsutdanna med disiplinfaglege eksamenar å verte lektorar

Universitetet i Berge

Universitetet i Bergen - PPU i kunst, musikk og desig

Søknad om begrunnet permisjon - for studenter på masterprogram og PPU. Dette skjemaet skal kun brukes av studenter på masternivå og PPU ved Fakultet for kunst, musikk og design. Søknadsfrister er i hovedsak - 1. september for permisjon i høstsemesteret eller hele studieåret. - 1. februar for permisjon i vårsemesteret Studentevaluering av PPU-praksis høst 2018 Av studentene som var ute i praksis høsten 2018, som svarte på studentevalueringsskjemaet, er 55% tofagsstudenter og 45% ettfagsstudenter. Hovedvekten av studentene som svarte (31%) hadde historie. Storparten av studentene melder tilbake at de ble godt ivaretatt på skolen, og at de fikk go Utsetter krav om mastergrad for PPU. UiB og Amalie Skram vgs i pedagogisk partnarskap. På Høyden er nyhetsavisen for Universitetet i Bergen. Avisen blir blir redigert etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Les mer om redaksjonen og retningslinjer.. — Me ser at PPU rekrutterer me våre eigne studentar. Då ein framleis kunne ta PPU utan å ha mastergrad, såg me at ein del søkjarar søkte både PPU og master, seier Randal. 12 rekrutteringsmål. Å halda fast ved søkjartalet til PPU var eitt av 12 mål UiB hadde med rekrutteringsarbeidet i år

For innsending av praksislogg, bruk e-post laererpraksis@uib.no. Skriv PPU og ditt navn i emnefeltet Itslearning - Det Digitale klasserom - Kurs UiB -PPU from Christian Johnse På PPU ved UIB må man ha 60 sp i to fag som det tilbys fagdidaktikk i for å komme inn. Anbefaler ikke PPU ved UIB men, er grenser for hvor mye surr man gidder å oppleve i løpet av et studie. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. AnonymBruker 6 757 714 12 552 52 1 Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr

Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her. Bachelorstudiet kvalifiserer for videre studier på masternivå - både i Norge og i utlandet. Opptakskravene ved det enkelte masterstudium, i tillegg til karakterene, bestemmer hva du kan studere videre Programevaluering,.PPU.! Innledning. Siden!forrige!rapportering!har!vi!fått!fire!praksiseksamener.!Praksis!gjennomføres!som før,!men!de!får!nå!resultatet. Gjennom PPU-studiet skal studentene både få undervisning i teoretiske perspektiv på campus, og gjøre egne erfa-ringer i praksis ved ulike skoler. Mye av den tidligere forskningen har undersøkt hvor-dan lærerstudenter opplever forholdet mellom teori og praksis på lærerutdanningen Går det an å ta PPU på deltid? Dvs. går det an å jobbe (som lærar) og ta PPU samtidig? Eg jobbar som lærar og vil gjerne ta PPU, men vil ikkje måtte gje opp jobben min for å studere heiltid

Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet) - Universitetet i

Søketips Du kan søke på kursnavn, kurskode i søkefeltet. Tittel, forfatter eller ISBN i søkefeltet øverst på siden Datagrunnlag oppdatert: 03.10.2020 klokken 16:37 03.10.2020 klokken 16:3 Opplegget ble laget for studentene på PPU deltid ved UiB, og gjennomført i labyrinten ved Lønningen lystgård på Milde. Labyrinten er åpen for alle hele døgnet. Studentene ble delt i grupper på tre, som skulle løse oppgaver utplassert i de sju rommene i labyrinten PPU Utgifter til datainnsamling og internship Maksimal refusjon er for: - Bacheloroppgave: 2000,- per oppgave. - Masteroppgave: 2600,- per oppgave Utgifter som ikke blir dekket: - Konferanse- og kursutgifter - Bokinnkjøp - Kopiering av artikler - Utsty

Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her. Dette sier studentene. Marthine Tronvoll-Jørgensen Utviklingsstudier, bachelor og Religion, etikk og samfunn, årsstudium. 3 Pensumliste, Fagdid, F1, PPU, KMD, h2018,AS Digranes, I. (2014). Praktisk-estetiske fag i grunnskolen- personligdom og kollektive omsyn Velkommen til Alta! Det sies at nærheten til alt er det som skiller nordlysbyen Alta fra andre byer. I hjertet av Alta er det gangavstand til universitetet, studentbolig, butikker, kino, badeland og utesteder Lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen, Bergen, Norway. 303 liker dette. Lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen tilbyr både integrert lektorutdanning (5 år) og praktisk-pedagogisk utdanning..

Forelesning for PPU, UiB. Klasseledelse i den digitale skolen. 12. september 2015 · Relaterte videoer. 15:42. Klasseledelses-kurs, Tromsø 22. april 2016. (PPU) Klasseledelse i den digitale skolen. 125 visninger · 19. november 2015. 16:17. Klasseledelse i den digitale skolen Foredrag 16.10.2015 Nord universitet har 1.300 ansatte og 11.000 studenter, fordelt på studiesteder i Nordland og Trøndelag Søknadsveven opnar 1. januar 2017 for PPU studiet. Praktisk- pedagogisk utdanning Alle våre studieprogran innan kunst og design vil fortsetja ved eit nytt fakultet for kunst, musikk og design. Musikk utdanninga er i dag ved Griegakademiet, institutt for musikk, dette instituttet blir ein del av det nye fakultetet ved UiB Pensum fagdidaktikk F1, PPU-KD, KMD, h2017, rev. 19.6.17. AS 1 Pensum Fagdidaktikk, F1, PPU-KD, h2017 Vi anbefaler studentene å kjøpe følgende bøker Universitetet i Bergen (UiB) PPU. 2015 - 2016. Tar nå PPU i med didaktikk i fagene Matematikk og Biologi. Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Bergen (UiB) Poststudie Matematikk B. 2014 - 2015. Tok 60 stp. i matematikk for å kunne ta PPU i matematikk

Login - Søknadswe

Integrasjon av PPU i bachelorprogram over fire år har en lang tradisjon i de utøvende musikkutdanningsinstitusjonene, og vi ser ingen grunn til at dette ikke skal være mulig. PPU på deltid/integrert gjør det mulig å kombinere kunstnerisk utdanning og/eller virksomhet med lærerutdanning, noe som kan være gjensidig fruktbart Praktisk-pedagogisk utdanning ved KMD, Bergen, Hordaland. 285 likes. PPU for kunstnere og designere ved KMD (tidligere KHiB) ble opprettet h-2009. Fra 1.1.17 er KHiB en del av UiB, som Fakultet for.. Avslutningsseremoni for PPU og lektorprogrammet - fredag 8. juni kl 17.00 - påmelding for kandidatene Deltakerliste Vær oppmerksom på at deltakerliste vil være åpen tilgjengelig, men vil bare vise fornavn og etternavn Førsteamanuensis, UiB Kjersti har bakgrunn i fysisk oseanografi med fokus på prosesser på høye breddegrader. Hun er Education chair på Geofysisk institutt (UiB) og har nylig fullført Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU)

Pedagogikk handler om dannelse og læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn. Du analyserer og får en forståelse av de ulike lærings-, oppdragelse- og samspillprosessene som foregår i barnehage, i skolen, i familien, på fritiden og i organisasjons- og arbeidsliv Lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen, Bergen, Norway. 298 likes · 4 talking about this. Lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen tilbyr både integrert lektorutdanning (5 år) og..

Faglige interesser. Ketil Mathiassen er tilsatt som universitetslektor i naturfagdidaktikk ved universitetet i Oslo. Som fagdidaktiker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, er Mathiassen opptatt av lærerens profesjonskunnskap og profesjonelle kompetanse, didaktisk design, undervisningskvalitet i lærerutdanningen, vurderingsformer og digitalisering av eksamen Forelesning for PPU, UiB. Klasseledelse i den digitale skolen. September 12, 2015 · Related Videos. 15:42. Klasseledelses-kurs, Tromsø 22. april 2016. (PPU) Klasseledelse i den digitale skolen. 124 views · November 19, 2015. 16:17. Klasseledelse i den digitale skolen Foredrag 16.10.2015

UH-nett Vest sin støtteordning skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører i regionene. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging og prosjektutvikling. Det kan søkes om såkornsmidler til et bredt spekter av prosjekter som skal være samfunnsrelevante, og bidra til fornying og innovasjon i regionene. Søknadsfrist er. Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet Innlegg om PPU. øvingslærer skrevet av Elisabeth. Nye utfordringer - øvingslærer for PPU-student søndag 25 oktober 2009, kl. 23:50 | Publisert i Pedagogikk | 2 kommentarer Stikkord: PPU. øvingslærer Fra i morgen skal jeg være øvingslærer for en PPU-student i tre uker (deltidsstudier på UMB) Forsknings- og utdanningssamarbeid lærerutdanning, UiB og HiB 1. Etablere arbeidsgrupper som tar for seg konkrete delområder av lærerutdanning (integrert + PPU), inkludert nærliggende fagområder som pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi og skole og opplæringspsykologi ved HiB og UiB. 2

Studiet for deg som vil bli en god lærer | UtdanningPPU gir fleire moglegheiter | LærerutdanningSlik blir du lærar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPUSøknad om politiattestKomposisjon | Universitetet i Bergen
 • Kickboxen veranstaltungen 2018.
 • Allergi mot chili.
 • Drammens tidende abonnement pris.
 • Sabadell online bank.
 • Sunprime miramare beach blogg.
 • Slå av video facebook.
 • Placentals.
 • Sad kawaii emoji.
 • Kidney dysplasia.
 • Betennelse i urinveiene.
 • Ullevål sykehus gynekologisk avdeling.
 • Uni pos.
 • Nof rogaland.
 • Pusse opp bad i kjeller.
 • Åslaug haga stabbur.
 • El camino anmeldelse.
 • Kombucha smak.
 • Fattigdom i usa fakta.
 • Seagate wireless plus 2tb.
 • Leilighet til leie puerto del carmen.
 • Priscilla presley net worth.
 • Locoid salva apoteket.
 • Samsung galaxy tab 4 10.1 sm t530 16gb.
 • Tatoveringer arm.
 • Lüneburg stadtplan pdf.
 • The fall wikipedia band.
 • Antikken i hellas og romerriket.
 • Werbesprüche für kosmetik.
 • Hundelufting bergen.
 • Kjøpe brukt sykkel.
 • Talk lyrics.
 • Pt5 garn oppskrifter.
 • Parkhaus cinestar mainz.
 • Brødrene dahl drammen.
 • Mouse cursor deviantart.
 • Faro algarve temperatur.
 • Jonas hoff oftebro høyde.
 • Grunder norge.
 • 3d drawing software free.
 • Spotify premium free apk.
 • Honda cr v automatikgetriebe defekt.