Home

Hva er anleggsregister

Anleggsregisteret.n

 1. Velkommen til Kulturdepartementets temasider for tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg. Her vil du finne søknadsskjemaer, vilkår og krav, og informasjon om prosessen
 2. g av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til de enkelte særforbund
 3. Anleggsregister som gir full kontroll på driftsmidlene. Få full kontroll og innsikt i anleggsmidler og avskrivinger. Anleggsregisteret i Visma.net ERP gir deg oversikt over alle varige driftsmidler, enten bedriften eier, leier eller leaser. Løsningen er helintegrert med øvrige finansielle moduler

Vanlige spørsmål - Anleggsregisteret

Anleggsregister - Visma

Anleggsmidler er et regnskapsmessig begrep som omhandler deler av innholdet i balansen (balanseoppstillingen), nærmere bestemt langsiktige eiendeler. Disse eiendelene er ment til varig bruk, minimum utover ett års tidshorisont. De andre eiendelene er kortsiktige og kalles omløpsmidler. Innholdet i balansen vil variere ut fra hvilken regnskapsmodell som er lagt til grunn, hvilket kan variere. Beskrivelser av hvordan du som bestiller eller økonomiansvarlig skal behandle anleggsmidler (løsøre) ved nyanskaffelser, salg og kassasjon i regnskapet. Beskrivelsene er hentet fra [[Anlegg og.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Attestasjon er en bekreftelse på at varene er bestilt og vedrører prosjektet det er søkt tilskudd til, riktig antall varer er ankommet og at de skal benyttes til det aktuelle byggeprosjektet. Vedkommende skal også sjekke at fakturaene er stilet til riktig mottaker, at den som har sendt faktura har organisasjonsnummer, at det står på fakturaen hvor varene er levert og hvilket.

Anleggsregistrering: Fra innkjøp til faktura - For ansatte

Anleggsregister - Andre som det kan være greit å samle på ett og samme sted. Dette er f.eks opplysninger om vedlikehold, forsikring o.l. Vedlikehold. De fleste anleggsmidler må vedlikeholdes, Her kan man beskrive hva vedlikeholdet gikk ut på. Forsikring. De fleste anleggsmidler trenger forsikring. For eksempel biler,. Når du er logget inn; velg Projects; mappen UiO Innkjøp og Fakturaoppfølging; rapporten Anlegg . Fant du det du lette etter? Ja, jeg fant det ; Nei, jeg fant det ikke . Av SR/GIFA Publisert 5. mai 2015 15:24 - Sist endret 27. jan. 2020 12:20. Del på e-post. Del på Facebook; Del på Twitter.

Hva er anleggsmidler? Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler inkluderer produksjonsutstyr, kontormaskiner, bygninger, tomt og lignende. Anleggsmidler er en del av en virksomhets eiendeler. Verdivurdering av anleggsmidler Det er fylkeskommunene som sluttbehandler søknader og forvalter regionale retningslinjer om. Se siden om kontaktinformasjon til relevante enheter i fylkeskommunene i menyen til venstre. Hvor mye kan det søkes om? Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget Hva er en avstemming? Begrepet avstemming er et kjent begrep for en som fører regnskap, men det kan være ulik oppfatning om hva dette inne-bærer. For å være sikker på at den som avstemmer forstår hensikten med jobben, er det viktig å være tydelig på hva en legger i begrepet, og hvorfor det er så viktig å dokumentere på en god måte

SRS 17 Anleggsmidler Versjon: 1.1 side 2 Oktober 2008 Innledning I denne standarden er bestemmelsene satt med halvfete typer, mens kommentarer og forklarende tekst er satt i vanlig skrift. Mål Målsetningen med denne standarden erå gi kriteriene for regnskapsføring av anleggsmidler Der bør det også ligge gode notater på hva som er gjort. Påse at all gjennomgang gjøres med utgangspunkt i lister som er avstemt mot regnskapet så du vet at du har riktig grunnlag. Per. 31.12. bør det lages et sammendrag som oppsummerer gjennomgang av kundespesifikasjonen og dokumenterer verdsettelsen av posten Et vedtak vil i utgangspunktet være gyldig selv om det ikke er protokollert, men det kan være vanskelig å vite hva det har gått ut på. Sameiere som ikke sitter i styret har ikke krav på å få gjennomgå styreprotokollen, men må kunne kreve utskrift av protokollen i en bestemt sak

Hva er anleggsbidrag og hva inngår i det? Anleggsbidrag, det vil si kostnadsgrunnlaget, er nettselskapets nødvendige og faktiske kostnader ved tilknytning til strømnettet eller forsterkning av det. Dette inkluderer arbeidstimer, maskiner, utstyr og materiell Hva er regnskapsplikt? En virksomhet som har regnskapsplikt må utarbeide et årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter. Større virksomheter må også utarbeide en årsberetning. Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret på skjema for årsregnskap i Altinn og vil være offentlig tilgjengelig for de som ønsker innsyn Er eiendelen kjøpt i november, fradragsfører du regnskapsmessig normalt bare for 2/12-deler av året. Regnskapsloven om avskriving Eksempel på regnskapsmessig avskrivning. Bedriften AS må følge regnskapsreglene for avskrivninger. Daglig leder Kari Hansen kjøper kopimaskinen i november for 50 000 kroner

Hva slags dokumentasjon må forberedes? Tilskuddsberettigede kostnader er i enkelhet alt som angår aktivitetsanlegget direkte. Kostnader som ikke er tilskuddsberettigede er for eksempel tribuneanlegg, parkeringsplasser og veier, diverse avgifter, mv. Dette står utfyllende i bestemmelsene for ordningen Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, vanligvis omtalt som Aa-registeret er det sentrale grunndataregisteret som viser knytningen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge.Registeret inneholder en kobling mellom arbeidsgiverens bedriftsnummer og arbeidstakerens personnummer.Aa-registeret forvaltes av NAV som selv bruker registeret i behandlingen av søknader om ytelser, arbeidet med å.

Det er ikke noe krav om å balanseføre kunstverk som mottas som gave. Art ved kostnadsføring: Art ved investering: 1299 Kunst og museumsgjenstander. Art ved investering: 1210 Maskiner, verktøy, andre anlegg og vitenskapelig utstyr under utførelse. Overføres til anleggsregisteret etter ferdigstillelse og når anlegget er tatt i bruk Hva er aktiva? Aktiva er et uttrykk for den delen av balansen hvor firmaet har sine eiendeler. Dette omfatter gjenstander og rettigheter som har formueverdi i firmaet. Aktivaene består av de to hovedgruppene omløpsmidler og anleggsmidler. Dette er altså det samme som det som heter realkapital Egenkapital er del av passiva. Egenkapitalen skal alltid vises som del av passiva. Egenkapitalen består av flere ulike deler. Disse delene er blant annet egenkapital som eierne har skutt in, egenkapital som er opptjent av tidligere overskudd, selskaapital eller fond. Gjeld i forbindelse med passiva. Gjeld er også en viktig del av passiva

Nytt anleggsregister - regjeringen

Skatt er et internasjonalt fenomen. Det vil si at land følger godt med på hva andre land gjør. Slik er det for eksempel med marginalskatten. Det er skatten du betaler på den siste kronen du tjener. I Norge er den høyeste marginalskatten du nå kan betale rundt 47 prosent. På omtrent samme nivå har flere andre land lagt seg ISY JobTech er et IT-system for forvaltning av drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Arbeidet med innføringen av systemet i SKS Produksjon ble startet opp i 2007. Her ble NoIS-konsulent engasjert for å bistå med å opparbeide et anleggsregister, gjennomføre RCM-analyser og lære opp hele personalet i bruken av systemet

Anleggsregister Xledger Norwa

Hva er anleggsmidler? - Vism

Forklaring til bilagsregistreringsbildet - Uni Micro

Hva er anleggsbidrag og hva inngår i det? - Skagerak Net

Anleggsregister - VismaDisse er kvalifisert til skytefinalen på NMJørgen Solhaug Sæter | Norges SkiskytterforbundSkarpe - VismaDatoer for NM rulleskiskyting 2014 fastsatt | Norges
 • Eie to boliger skatt.
 • Joni mitchell both sides now priser.
 • Gps tracker hund iphone.
 • Lære valpen å gå i bånd.
 • Mitbringsel von kuba.
 • River island sko.
 • Aktiviteter kristiansand voksne.
 • La pampa steakhouse.
 • Tidligere eksamensoppgaver ntnu historie.
 • Gameboy advance sp emulator.
 • Blande rød og blå kjølevæske.
 • Nasjonal eksamen anatomi 2017.
 • Ishockey finale 2018.
 • Eniac computer history.
 • Buss lillehammer skeikampen 2017.
 • Geologie studium voraussetzungen.
 • Påkjørt av tog 2017.
 • Ffxiv skills.
 • Tec talk.
 • Når bokser cecilia brækhus i kveld.
 • Aku ledighet definisjon.
 • Klähblatt flensburg karaoke.
 • Nasjonal eksamen anatomi 2017.
 • Krydderkake.
 • Gode biografier.
 • Ofotbanen wiki.
 • Dyrke aprikos i norge.
 • Sypress tømmer.
 • Liten skriver.
 • Vippeløft sandnes.
 • Herz bilder kostenlos herunterladen.
 • Nash grier 2017.
 • I bet 1 million dollars you will laugh.
 • Weltrekorde 2018.
 • System of a down reunion.
 • Der reisebüro rosenheim.
 • Spirit burst poe.
 • Harga kacamata k link 2017.
 • Malaysia ferietips.
 • Allitterasjon norrøn.
 • Manchester united live stream.